ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ

ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΕΙΝΑΙ Ι ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ISIS ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ AQIM

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ2