Ο Λίνκολν εκδίδει νόμισμα και δολοφονείται!


Ο Λίνκολν εκδίδει νόμισμα και δολοφονείται!

Ο Λίνκολν εκδίδει νόμισμα και δολοφονείται!

Ἡ δολοφονία τοῦ προέδρου Λίνκολν.
Πανορμίτης Σπανός
http://filonoi.gr/2016/03/10/o-linkoln-ekdidei-nomisma-kai-dolofoneitai/

Ο Λίνκολν εκδίδει νόμισμα και δολοφονείται!10 Μαρτίου1862
Ὁ Λίνκολν ἐκδίδει χαρτονόμισμα καὶ δολοφονεῖται.Ὁ Ἀβραὰμ Λίνκολν ἀντιστεκόταν στὴν πίεση τῶν ἑβραίων τραπεζιτῶν, ποὺ ἤθελαν νὰ δανείσουν τὴν Ἀμερικὴ μὲ ὑπέρογκα ληστρικὰ ἐπιτόκια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔβλεπε ὅτι δεν θὰ ξεχρέωνε ποτέ.
Ἔτσι ἐτάσσετο ὑπέρ του ἡ Κυβέρνησις νὰ ἔχῃ τὸν ἔλεγχο τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ να τὸ ἐκδίδῃ ὅπως ἄλλωστε ὑπαγορεύεται καὶ ἀπὸ τὸ σύνταγμα.Οἱ ἑβραῖοι τραπεζίτες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀγγλίας εἰκάζεται ὅτι εἴχαν ἀντίθετο πρόγραμμα.
Ἔτσι χρηματοδότησαν στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς μιὰ ἰσχυρὴ ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία ὅμως ἔχασε τὶς ἐκλογές.
Ἔτσι λίγο ἀργότερα τὸν δολοφόνησαν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνοίξῃ ὁ δρόμος γιὰ τὴν σύσταση τῶν ἑβραϊκῶν συμφερόντων τραπεζῶν τους στὴν Ἀμερική, μὲ πρώτη καὶ καλλίτερη σήμερα τὴν FED, ποὺ κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς ὑποτιθεμένης κεντρικὴς τραπέζης τῶν ΗΠΑ.
Στὴν συνέχεια ἵδρυσαν πολλοὺς ὀργανισμούς, στοὺς ὁποίους ἔδωσαν τὸν τίτλο «παγκόσμιοι», γιὰ ν΄ ἀναμειγνύονται στὰ ἐσωτερικὰ τῆς κάθε χώρας: π.χ. ΔΝΤ, παγκόσμια τράπεζα κ.ἅ.

Ἡ ἀνακάλυψις τοῦ προέδρου Λίνκολν ὅτι τὸ ἐθνικὸ νόμισμα δὲν μπορεῖ να ἐκδίδεται ἀπὸ ἰδιῶτες τραπεζίτες καὶ ἡ ἀπεξάρτησίς του ἀπὸ αὐτούς.

1862 ὁ πρόεδρος Λίνκολν ἀνακαλύπτει ποιὸς κινοῦσε τὰ νήματα καὶ τὶ ἀποτελοῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὸν Ἀμερικανικὸ λαό.

Τὴν Παρασκευή, 14 Ἀπριλίου 1865 ὁ πρόεδρος ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΝΚΟΛΝ δολοφονείται.
Ὁ φερόμενος ὡς δολοφόνος John Wilkes Booth δολοφονείται πρὶν ἀπὸ τὴν δίκη.