Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Smiley face
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Smiley face

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη

Ἐπεὶ δὴ κάποια πράγματα ἐμεῖς, σὰν χώρα, τὰ ἔχουμε …ἐμπεδόσει, ἀποφασίσαμε νὰ τὰ …γνωστοποιήσουμε καὶ σὲ ἄλλους.Κι ἔτσι ὁ Κοτζιᾶς (ὁ προβεβλημένος ἐκ τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ) ὑπεσχέθη στοὺς Οὐκρανοὺς νὰ τοὺς …ἐκδημοκρατήσῃ!!!
Τὸ μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν κάναμε εἶναι νὰ …ἐκδημοκρατίσουμε τὴν …Οὐκρανία!

Δῆλα δή…
Ἀναγνωρίζει τὴν ἐγκάθετη (καὶ ἐπιβεβλημένη ἀπὸ ξένα κέντρα) σημερινὴ κυβέρνησιν τῆς Οὐκρανίας ὡς νόμιμη καὶ συνομιλεῖ μαζύ της.
Ὅσο γιὰ τὸν …ἐκδημοκρατισμὸ ποὺ θὰ προσφέρη, σαφῶς κι ἀφορᾶ στὴν ἐκτὸς …«οὐκρανικῆς κυβερνήσεως» ἐπικράτεια.
(Ξέρουν αὐτοί!!! Ξέρουν καλά!!!)

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Κοτζιᾶς, ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν τῆς χώρα μας, ποὺ τὸν στήριξε καὶ τὸν στηρίζει τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, (γιατί ἄρα γέ;;;;), ποὺ ἐπίσης τώρα στηρίζει τὸν …«ἐκδημοκρατισμὸ τῆς Οὐκρανίας», χαίρεται ὅταν σφίγγῃ τὸ χέρι δολοφόνων καὶ ἀπολαμβάνει τὴν …ἀναγνώρισιν, τὴν …ἀποδοχὴ καὶ τὴν …στήριξιν τῶν ὑποστηρικτῶν του!!!

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την ΥεμένηΕμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την ΥεμένηΕμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη
Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ἡ Νέα (καὶ παλαιά) Τάξις Πραγμάτων.
Ὅλους τοὺς ἀποκεφαλιστὲς τοῦ πλανήτου στηρίζει ἡ κυβέρνησις!!!
Συναλλασόμενοι μὲ δολοφόνους!!!
Ὁ Κοτζιᾶς ὑπέρ τοῦ σχεδίου Ἀνάν;

Ὁ ὑπουργός μας λοιπὸν ἀπὸ τὶς 22 Ἰουνίου τοῦ 2015 συνυπογράφει τὰ ψηφίσματα τοῦ ΟΗΕ καὶ στὴν πραγματικότητα συναινεῖ στὴν γενοκτονία ποὺ σήμερα παγραματοποιεῖται στὴν Ὑεμένη, ἐπεὶ δὴ ἡ ἀντιπολίτευσίς της, ἐπέλεξε νὰ συνταχθῇ μὲ τὴν κυβέρνησιν τοῦ Ἰράν.
(Κι ἄλλα πολλά, ποὺ ἐν καιρῷ θὰ ἀποκαλυφθοῦν…)

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη
Οὔτε παρεμβάσεις στὰ ἐσωτερικὰ μίας χώρας διακρίνει, οὔτε γενοκτονία κατὰ ἀμάχων ἀντιλαμβάνεται, οὔτε βλέπει κάπου τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία νὰ εἰσβάλλῃ, ἔτσι, τσαμπουκαλίδια, σὲ ξένη χώρα.
Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία …«συνετίζει» τὴν Ὑεμένη!
Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία πολεμᾶ τὴν Ὑεμένη καταστρέφοντας …σχολεῖα καὶ νοσοκομεῖα!!!
Τὰ καλλίτερα καὶ φονικότερα ὅπλα τους χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴν γενοκτονία στὴν Ὑεμένη.
Γιὰ τοὺς Σαουδάραβες, ποὺ καταστρέφουν τὴν Ὑεμένη, ΔΕΝ ἔχει κυρώσεις!!!
Κι ἀπὸ τὴν Ὑεμένη ἀπουσιάζει ὁ …Charlie!!!
Ἡ ISIS θέλει νὰ ἀποκεφαλίσῃ ΚΑΙ τοὺς Houthis!!!
Σφαγὲς πρὸς …ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ!!!
Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀποκλείει τὰ στενὰ τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, συγκεντρώνει 150.000 στρατό, ἐνᾦ τὸ Ἰρὰν καταδικάζει τὶς ἐπιθέσεις.
Ἐπαναφέροντας τὴν Ὑεμένη στὸν …«ἴσιο δρόμο»!!!

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη
Κι ἀπὸ τὴν Ὑεμένη ἀπουσιάζει ὁ …Charlie!!!
Οἱ …«φίλοι» μας οἱ Σαουδάραβες γενοκτονοῦν τὴν Ὑεμένη!!!
Ἡ Ὑεμένη κινδυνεύει ἀπό λιμό;
Μέχρι νὰ τελειώσουν ΚΑΙ μὲ τὴν Ὑεμένη θὰ τὴν …πνίξουν στὸ αἷμα της!!!
Ἄνευ κυρώσεων καὶ ἐμποδίων ἐξακολουθεῖ στὴν Ὑεμένη ἡ γενοκτονία.

Ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς χώρας μας, ὑπογράφει τὴν γενοκτονία καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ συνανθρώπων μας, ἔτσι, κατ’ ἐντολὴν τοῦ ΟΗΕ, διότι δὲν τολμᾶ νὰ ἐμφανίσῃ τὸ …«ἀνθρωπιστικό» πρόσωπο τῆς «πρώτης φορᾶς ἀριστερᾶς» κυβερνήσεως.
Ἕνα πρόσωπο πλαστό, ποὺ τώρα πιὰ οὔτε γιὰ τοὺς τύπους ἐνδιαφέρονται νὰ συντηρήσουν.
Ἄλλως τέ… Ἡ παγκόσμιος δικτατορία, ποὺ ἐκφράζεται μέσῳ τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀπεφάσισε τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς Ὑεμένης, καθὼς καὶ τὸν ἀφανισμὸ τῆς Ὑεμένης, καὶ ὅλοι μας πρέπει νὰ βγάλουμε τὸν σκασμό, νὰ συνεισφέρουμε καὶ νὰ πληρώσουμε τὰ σχετικὰ τιμήματα.
Ἀλήθεια, πόσα θά μᾶς κοστίσῃ, σέ ἀνθρώπινο δυναμικό καί σέ χρήμα και αὐτός ὁ …«ἐκδημοκρατισμός»;

Ἡ συνέχεια τοῦ «ἐπεισοδίου Ὑεμένη» παίχθηκε λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, σὲ μίαν περίοδο ποὺ δὲν μᾶς βρῆκε μὲ ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν τὸν Κοτζιᾶ ἀλλὰ μὲ ἕναν ὑπηρεσιακὸ ὑπουργό, ποὺ ἁπλῶς διῳρίσθη γιὰ νὰ …ἐπιβλέπῃ τὴν καλὴ λειτουργία τοῦ κράτους-προτεκτοράτου.
Ἕναν παλαιό μας …γνώριμο!!!

Εμείς θα συνετίσουμε ΚΑΙ την Υεμένη

βικιπαιδεία

Ὁ κύριος Μολυβιάτης λοιπόν, ὡς ὑπουργὸς τῆς ὑπηρεσιακῆς κυβερνήσεως Θάνου, σὲ σύμφωνη γνώμη μὲ τὴν κυβέρνησιν Θάνου, ὑπέγραψε ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἔγγραφο γιὰ τὴν ἐξακολούθησιν τοῦ …«ἐκδημοκρατισμοῦ» τῆς Ὑεμένης, τὸ ὁποῖον φυσικὰ ΚΑΙ ἀναγνωρίζει καὶ στηρίζει ἡ σημερινὴ κυβέρνησις τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς», μὲ τὸν Κοτζιᾶ καὶ πάλι ὑπουργὸ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν θεμάτων τῆς χώρας.
Ἔγγραφο ποὺ μᾶς ἦλθε ἐπίσης ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, τοῦ ὁποίου παραμένουμε μέλος.
Ἔγγραφο μὲ τὸ ὁποῖον συνυπογράφουμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ὡς χώρα τὴν ἐξακολούθησιν τῆς γενοκτονίας καὶ τῶν καταστροφῶν τῆς Ὑεμένης!
Μία γενοκτονίας ποὺ …δὲν βλέπει ὁ ΟΗΕ καὶ ὁ Κοτζιᾶς καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ, ποὺ ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, εἶναι ὁλίγον …μεροληπτικὸς ὑπὲρ τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως.

Διαβάζουμε λοιπὸν στὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον πὼς ἐγκρίνουμε, ὡς χώρα, ὅλα τὰ μέτρα προστασίας τῆς «νομίμου κυβερνήσεως τῆς Ὑεμένης», καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν κάθε πράξιν …συνετισμοῦ τῶν …«ἐπαναστατὼν».
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἀναφερεται μέσα στὸ ἔγγραφο, κι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τοὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῶν λοιπῶν ἀραβικῶν χωρῶν εἰς βάρος τῆς Ὑεμένης, ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, εἶναι ἡ γενοκτονία τοῦ λαοῦ τῆς Ὑεμένης.

ὅλα τὰ ΦΕΚ (86) ἐδῶ καὶ (109) ἐδῶ

Ἐννοεῖται πὼς ὁ Κοτζιᾶς …«σεβάστηκε» τὶς ὑπογραφὲς Μολυβιάτη καὶ ὁ Μολυβιάτης τὶς ὑπογραφὲς Κοτζιᾶ!!!
Καί τί θά μποροῦσαν ἄλλως τέ νά κάνουν;;
ΟΗΕ εἶναι αὐτός!!!
Σωστά;

Φιλονόη