Κατακαϋμένος …«πρόσφυγας»!!!


Κατακαϋμένος …«πρόσφυγας»!!!

Κατακαϋμένος …«πρόσφυγας»!!!

Κατακαϋμένος …«πρόσφυγας»!!!

«Καϋμένος πρόσφυγας» στὸ 1:27 σηκώνει τὸ κασκὸλ τῶν «Συρίων ἀνταρτῶν», ποὺ συνεργάζονται μὲ τοὺς τζιχαντιστές.
Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρουν τὰ Βόδια ποὺ τοὺς ὑποστηρίζουν, ποιοὶ εἶναι τελικῶς οἱ «καϋμένοι πρόσφυγες».

Ἀλλὰ γιὰ κᾶτσε νὰ καταλάβω κάτι…
Στούς ἐμφυλίους αὐτοί πού ἐπαναστατοῦν ἀπέναντι στό κράτος, σκοπός τους δέν εἶναι νά ῥίξουν τήν κυβέρνηση καί νά φέρουν τήν ἐλευθερία στήν πατρίδα τους;

Σύγχρονοι Βελουχιώτηδες ἀπὸ τὰ LIDL.

Κῦρος Μανοῦσκας