ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ


ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ TO ΙΣΙΣ , ME ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ AQIM

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ