Θρήνος στο Lifo για δύο «διεθνιστές» μισθοφόρους της Δύσης που πολεμούσαν για το Ισραήλ!


Θρήνος στο Lifo για δύο «διεθνιστές» μισθοφόρους της Δύσης που πολεμούσαν για το Ισραήλ!

Θρήνος στο Lifo για δύο «διεθνιστές» μισθοφόρους της Δύσης…που πολέμησαν , για τα λεφτά..αλλά «κυρίως» …

για την ανεξαρτητοποίηση του πετρελαίου των Κούρδων και τη δωρεάν διοχέτευσή του προς το Ισραήλ.

Θα φουσκώσουν τα πατώματα από τα δάκρυα…

Θρήνος στο Lifo για δύο «διεθνιστές» μισθοφόρους της Δύσης που πολεμούσαν για το Ισραήλ!Θρήνος στο Lifo για δύο «διεθνιστές» μισθοφόρους της Δύσης που πολεμούσαν για το Ισραήλ!2Θρήνος στο Lifo για δύο «διεθνιστές» μισθοφόρους της Δύσης που πολεμούσαν για το Ισραήλ!3Θρήνος στο Lifo για δύο «διεθνιστές» μισθοφόρους της Δύσης που πολεμούσαν για το Ισραήλ!4