Ο Τσάβες είχε προειδοποιήσει για δημιουργία τεχνιτών σεισμών μέσω ΧΑΑΡΠ το 2010


Ο Τσάβες είχε προειδοποιήσει για δημιουργία τεχνιτών σεισμών μέσω ΧΑΑΡΠ το 2010

Ο Τσάβες είχε προειδοποιήσει για δημιουργία τεχνιτών σεισμών μέσω ΧΑΑΡΠ το 2010

Ο Τσάβες είχε προειδοποιήσει για δημιουργία τεχνιτών σεισμών μέσω ΧΑΑΡΠ το 2010