Οι πιλότοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε την αλήθεια για τους αεροψεκασμούς


Οι πιλότοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε την αλήθεια για τους αεροψεκασμούς

Οι πιλότοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε την αλήθεια για τους αεροψεκασμούς

Οι πιλότοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε την αλήθεια για τους αεροψεκασμούς

…σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά.

Το αγαπημένο κομμάτι τηςμαρτυρίας είναι όταν λέει ο AllanBuckmann» πώς η Monsanto έχειδημιουργήσει φυτά ανθεκτικά στο αλουμίνιο, δεν νομίζω ότι έχω ακούσεικανέναν να κάνει αυτή την ερώτηση!»

Δεν είχαν καμία απάντηση στο ερώτημα του!!

ΠΗΓΗ