Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΑΡΠ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ


Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΑΡΠ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΑΡΠ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΑΡΠ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ