Ο Χίτλερ φρόντισε να μην έχουν θέση οι Μάρτυρες του Ιαχωβά στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία


Ο Χίτλερ φρόντισε να μην έχουν θέση οι Μάρτυρες του Ιαχωβά στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία
Οι χιλιαστές , γνώστοι και ως Ιαχωβάδες είναι πασίγνωστο και οι ίδιοι το παραδέχονται στα περιοδικά τους ότι υποστηρίζουν μια παγκόσμια κυβέρνηση και τάσονται φανατικά κατά του Εθνικισμού άρα εθνομηδενιστές με τη βουλα!

Ο Χίτλερ φρόντισε να μην έχουν θέση οι Μάρτυρες του Ιαχωβά στην Εθνικοσοσιαλιστική ΓερμανίαΣαφής σχέση ανάμεσα στο χιλιασμό και το σιωνισμό φαίνεται από τα λεγόμενα των χιλιαστών στον 7ο τόμο των Γραφικών Μελετών τους  στη σελ 546. Μάλιστα τα παρακάτω λόγια αναφέρονται ως ανακοινούμενα υπό του ίδιου του Θεού:

«Εγώ θέλω εγκαταστήσει τον Ιουδαισμόν.
Θέλω λάβει εν τω Ιουδαισμώ μίαν εκ των τρυφερών φιλοδοξιών του, τον Σιωνισμόν,
και θέλω εγκαταστήσει αυτόν επί της κορυφής της μελλούσης βασιλείας του Θεού,
επί της επιγείου κατά την φύσιν αυτής βασιλείας.
Πάντες οι λαοί του κόσμου θέλουσι γνωρίσει, ότι ο Κύριος κατέρριψε τον εκκλησιαστικισμόν

εξήρανε την χριστιανωσύνην και εζωοποίησε τον Σιωνισμόν …»

Σε ένα άλλο βιβλίο τους: “Εκατομμύρια ζώντων ήδη ουδέποτε θα αποθάνουν” και στη σελίδα 25 λένε: “… η εύνοια του Θεού ήρχισεν από τουν θέρους του 1878 να επιστρέφει εις τους Ιουδαίους ...” Άρα, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι οι χιλιαστές ευνοούν άμεσα και έμμεσα, τους σκοπούς του Σιωνισμού και ότι θα ‘θελαν να σβήσει τελειώς ο Χριστιανισμός!

Πάμε τώρα στο πώς τους αντιμετώπισε ο Αδόλφος Χίτλερ.

Το μωβ τρίγωνο ήταν ένα διακριτικό σήμα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που χρησιμοποιούσαν οι Εθνικοσοσιαλιστές για να προσδιορίζουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Τους αποκαλούσανε «Βιβλικές Μέλισσες» .

Ο Χίτλερ φρόντισε να μην έχουν θέση οι Μάρτυρες του Ιαχωβά στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία08

Πίνακας με τα διακριτικά σήματα των κρατουμένων στα  στρατόπεδα συγκέντρωσης του Γ Ράιχ. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά εμφανίζονται στην τέταρτη στήλη (“Bibelforscher”, «Σπουδαστές της Γραφής»).

Στην πάνω στήλη: Πολιτικός,επαγγελματίας κακοποιός,μετανάστης, Χιλιαστής, Gay, Πλούσιος τεμπέλης, Τεμπέλης.

Στην κάτω στήλη: Χρώμα εμβλήματος, Παράπτωμα, Κρατούμενος, Εβραίος Παρακάτω παρουσιάσει το σύμβολο ενός προδότη Εβραίου και ενός απλά προδότη.

Από δίπλα η κόκκινη βούλα σημαίνει δραπέτης, και ακολουθούν επισημάνσεις Πολωνός και Τσέχος.

Υ.Γ. ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΉΤΑΝ ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΟ!

Ο Χίτλερ φρόντισε να μην έχουν θέση οι Μάρτυρες του Ιαχωβά στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία

 

 

Ο Χίτλερ φρόντισε να μην έχουν θέση οι Μάρτυρες του Ιαχωβά στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία444

Το Αυθεντίκο έγγραφο!

Ακολουθεί η μετάφραση της Δήλωσης που χρησιμοποιούσαν τα μέλη των SS για να αναγκάσουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά να αποκηρύξουν τα πιστεύω τους.

Στρατόπεδο συγκέντρωσης …………………………………
Τμήμα ΙΙ

Δ Η Λ Ω Σ Η

Εγώ, ο/η ……………………………………………
γεννημένος/η στις …………………………………………..
στην ……………………………………………….
κάνω με το παρόν έγγραφο την ακόλουθη δήλωση:

Έχω αντιληφθεί ότι ο Διεθνής Σύλλογος Σπουδαστών της Γραφής διαδίδει εσφαλμένες διδασκαλίες και υπό το ένδυμα της θρησκείας επιδιώκει εχθρικούς προς το κράτος σκοπούς.

Για αυτόν το λόγο, εγκατέλειψα ολοκληρωτικά την οργάνωση και απελευθερώθηκα εντελώς από τις διδασκαλίες αυτής της αίρεσης.

Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνω ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπάρω μέρος στη δράση του Διεθνούς Συλλόγου Σπουδαστών της Γραφής. Θα αναφέρω στις αρχές αμέσως οποιουσδήποτε με πλησιάσουν κηρύττοντας τις διδασκαλίες των Σπουδαστών της Γραφής ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκαλύψουν την ιδιότητά τους ως τέτοιων. Όλα τα έντυπα από τους Σπουδαστές της Γραφής τα οποία τυχόν σταλούν στη διεύθυνσή μου θα τα παραδώσω αμέσως στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

Θα σέβομαι στο εξής τους νόμους του κράτους και, ιδιαίτερα σε περίπτωση πολέμου, θα υπερασπιστώ με το όπλο στο χέρι τη μητέρα πατρίδα και θα ενταχθώ πλήρως στο κοινωνικό σύνολο.

Έχω πληροφορηθεί ότι, στην περίπτωση που θα ενεργήσω αντίθετα με τη δήλωση που κάνω σήμερα, θα τεθώ αμέσως υπό προστατευτική κράτηση.

……………………………., Ημερομηνία …………….
…………………………………………………..
Υπογραφή

Ο Χίτλερ φρόντισε να μην έχουν θέση οι Μάρτυρες του Ιαχωβά στην Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία