Οι Εθνικοσοσιαλιστές Γερμανοί παστωμένοι στα πεζοδρόμια, χειροκροτούσαν Ελληνική παρέλαση. Ζητοκραύγαζαν: “Ζήτω το Έλλενος!”


Οι Εθνικοσοσιαλιστές Γερμανοί παστωμένοι στα πεζοδρόμια, χειροκροτούσαν Ελληνική παρέλαση. Ζητοκραύγαζαν: "Ζήτω το Έλλενος!"Οι Εθνικοσοσιαλιστές Γερμανοί παστωμένοι στα πεζοδρόμια, χειροκροτούσαν Ελληνική παρέλαση. Ζητοκραύγαζαν: “Ζήτω το Έλλενος!”
OΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ- ΖΗΤΩ ΤΟ…ΕΛΛΗΝΟΣ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Αυγούστου (Αεροπορικώς).- Όσο πλησιάζουν στο τέρμα οι ιστορικοί αγώνες της ΧΙ Ολυμπιάδος του Βερολίνου, τόσο αυξάνουν και οι ένθερμες εκδηλώσεις του Γερμανικού λαού και των ξένων φιλάθλων και αθλητών που παρεπιδημούν εδώ , προς την Ελλάδα.

Οι επί κεφαλής της αποστολής μας τηρούν με πραγματικήν ακρίβειαν το πρόγραμμα που τους έχει καθορισθή εκ των προτέρων σύμφωνα με το οποίο δεν μένει ούτε μια ώρα αχρησιμοποίητη. Οι αρμόδιοι έχουν κανονίσει τα πάντα , με τέτοιο τρόπο ώστε οι επισκέπται και να ωφεληθούν και να αποκομίσουν αγαθές εντυπώσεις όταν θα επιστρέψουν στον τόπο τους.

Προχθές οι τελειόφοιτοι της Γυμναστικής Ακαδημίας δέχτηκαν στην κατασκήνωσί τους τον υπουργό Παιδείας,το διευθυντή της Φυσικής Αγωγής και τον Ράιχσπορτσφύρερ φον Τσάμμερ Ώστεν, μαζύ με αρκετούς εκπροσώπους του Γερμανικού Ράιχ και διαφόρους ηγέτας των Σουηδών αθλητών.

Ο φον Τσάμμερ, συνεχάρη τους Έλληνας και γενικώς εξεφράσθη με θαυμασμόν δια την χώραν μας , την οποίαν ως εδήλωσε, δεν θα παραλείψη να ξαναεπισκεφθή , ευθύς ως αι διάφοροι κρατικαί ασχολίαι του το επιτρέψουν. Εντύπωσιν προυξένισε το γεγονός ότι οι Σουηδοί ηγέται, φίλαθλοι και αθληταί συνεμερίσθησαν με εκδηλώσεις πολύ ένθερμες τας κολακευτικάς για την Ελλάδα μας εκφράσεις του υπουργού της Παιδείας καθώς και του ηγέτου και οργανωτού των νεολαιών της Γερμανίας φον Τσάμμερ Ώστεν. Όλος ο κόσμος εδώ, έμαθε να ζητοκραυγάζη Ελληνικά και πάρα πολλοί Γερμανοί και ξένοι κατορθώνουν να τραγουδούν τις πρώτες στροφές του εθνικού μας ύμνου.

Η παρέλασις των φουστανελλοφόρων τελειοφοίτων της Γυμναστικής Ακαδημίας Αθηνών, δια μέσου των οδών του Βερολίνου, όταν επήγαιναν να καταθέσουν τον στέφανον εις το μνημείον του αγνώστου στρατιώτου εχαιρετίσθη με φρενίτιδα εκδηλώσεων, η δε παρακολουθούσα έφιππος αστυνομία μετά πολλού κόπου κατόρθωσε να συγκρατή το πλήθος που άλλο δεν ζητούσε παρά να πλησιάση τους Έλληνας, να τους χαϊδέψη και να τους δη από κοντά. Η παρέλασις αυτή συνεκέντρωσε άπειρα πλήθη που παστωμένα στα πεζοδρόμια, χειροκροτούσαν , εμαίνοντο, ζητοκραύγαζαν αλλόφρονα! Ζήτω το Έλλενος!

Οι Εθνικοσοσιαλιστές Γερμανοί παστωμένοι στα πεζοδρόμια, χειροκροτούσαν Ελληνική παρέλαση. Ζητοκραύγαζαν: "Ζήτω το Έλλενος!"2Χαλασμός κόσμου. Είνε να μη ενθουσιασθή κανείς όταν βλέπη ένα τέτοιο φιλέλληνα λαό; Έτσι και οι δικοί μας στην επιστροφή τους, όταν πήγαιναν λυγερόκορμοι και καμαρωτοί, ξέσπασαν σ΄ένα αρμονικό Ελληνικό τραγούδι , που συντονισμένο με το αρρενωπό παρουσιαστικό και το στρατιωτικό βήμα τους έκανε τον πειθαρχημένο και φιλόμουσο γερμανικό λαό , να τους παρακολουθή με μία κατανυκτική σιγή. Με μιά προσήλωσι που το σταμάτημα της κάθε στροφής του εμβατηρίου , ερχόταν να τους ξυπνήση μονομιάς, να τους ηλεκτρίση, για να ξεσπάσουν σ’ αυθόρμητα χειροκροτήματα και παρατεταμένες ζητοκραυγές. Ύστερα απ τη παρέλασι αυτή οι Έλληνες κατηυθύνθησαν στο Στάδιο, για την εορτή της νεότητος , όπου εχόρεψαν Ελληνικούς χορούς. Οι Σουηδοί όρθιοι πετούν τα αθλητικά τους σκουφιά στον αέρα κι ο καγκελάριος με το χέρι υψωμένο τους χαιρετά από μακρυά.

Τους Σουηδούς μιμούνται και οι αθληταί και απεσταλμένοι των άλλων χωρών και έτσι επικρατεί ένα πανδαιμόνιον φιλελληνικών εκδηλώσεων .Το στάδιον δονείται από τα χειροκροτήματα, κι ο Σπύρος Λούης δεν κατορθώνει να συγκρατήσεη τα δάκρυα. Η εορτή της νεότητος επισφραγίσθηκε με την δεξίωσι της “βραδυνής συντροφιάς” όπου οι ξένοι βρήκαν την ευκαιρία ύστερα από το χορό και τα μελωδικά τραγούδια των Ελλήνων να τους ζητούν επιμόνως αυτόγραφα για παντοτεινή ανάμνησι των φίλων των.

Όλος ο γερμανικός τύπος σχολιάζει με τα ενθουσιοδέστερα άρθρα την αποστολήν μας και οι κινηματογράφοι απ’ άκρου εις άκρον της χώρας παρουσιάζουν χωριά και τοπία της Ελλάδος καθώς και πανόραμα των κυριοτέρων της πόλεων και των ιστορικών της χώρας μνημείων. Τώρα μάλιστα με την ανάδειξιν και τρίτου Ολυμπιονίκου Έλληνος (ως γνωστόν ο Μάντικας, Σύλλας και Αντ/χης Παπαδήμας ανεκηρύχθησαν Ολυμπιονίκαι ) γενικό θέμα συζητήσεως και …. αναζητήσεως για αυτόγραφα, είνε οι διακεκριμένοι αυτοί αθληταί. Τα ανωτέρω παρουσιάζουν μια ώχρή εικόνα , που απέχει πολύ από τη πραγματική.Την ακρίβεια , θα την δήτε στις ταινίες όταν σας έλθουν αυτού θα την ζήσετε , μα δεν θα κατορθώσετε να την περιγράψετε.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αθλητισμός της 10 Αυγούστου 1936)