Ο Μεταξάς απαξίωνε τις Ελληνίδες γυναίκες και ωθούσε τα Ελληνόπουλα να ταχτούν στο πλευρό των Άγγλων.


Ο Μεταξάς απαξίωνε τις Ελληνίδες γυναίκες και ωθούσε τα Ελληνόπουλα να ταχτούν στο πλευρό των Άγγλων.

«Αι γυναίκαι της Τεργέστης είναι ωραίαι, χαρίεσσαι, και ευχαριστούνται εις τον έρωτα, εξ όσων είδομεν. Δεν ομοιάζουν με τας αγροίκους Αθηναίας» 🇬🇷

ΜΕΤΑΞΑΣ, 31.08.1896 (Ημερολόγιο, Α’, σελ. 464)Ο Μεταξάς απαξίωνε τις Ελληνίδες γυναίκες και ωθούσε τα Ελληνόπουλα να ταχτούν στο πλευρό των Άγγλων.

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ . ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ IOANNIS ΜΕΤΑΧΑS

🇬🇷 “Aυτό που θέλω είναι μία συμμαχία με την Μεγάλην Βρετανίαν. Δεν υπάρχει άνδρας, γυναίκα ή παιδί εις την Ελλάδα που να μην είναι απολύτως αφοσιωμένον εις την χώραν σας.” 🇬🇧

ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΟ ΠΡΕΣΒΗ ΟΥΟΤΕΡΛΟΟΥ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1938
(Foreign Office 371/22362, τηλεγράφημα Ουότερλοου, αρ. 177, εμπιστευτικό, 3 Οκτ. 1938)