Ο Εθνοπροδότης Αγγλόδουλος Μεταξάς αυνανιζόταν και το ομολογούσε στο ημερολόγιο του!


Ο Εθνοπροδότης Αγγλόδουλος Μεταξάς αυνανιζόταν και το ομολογούσε στο ημερολόγιο του!

Ο Εθνοποδότης Αγγλόδουλος Μεταξάς αυνανιζόταν και το ομολογούσε στο ημερολόγιο του!«Πρέπει να προσπαθήσω να μην ξαπλώνομαι το μεσημέρι. Έχει ολέθρια αποτελεσματα για με. Θα προσπαθήσω να είναι η τελευταία φορά.»

ΜΕΤΑΞΑΣ, Ημερολ. Α’, σελ.100, 1 Οκτωβριου 1896

«Οι παλαιές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα. Το ξάπλωμα του μεσημεριού πρέπει να κοπεί, για τις συνέπειές του.»

σελ.103, 9 Οκτωβρίου 1896