Ο Αδόλφος Χίτλερ για την αποτυχία της οικονομίας του μαρξισμού.


Ο Αδόλφος Χίτλερ για την αποτυχία της οικονομίας του μαρξισμού.Ο Αδόλφος Χίτλερ για την αποτυχία της οικονομίας του μαρξισμού.

Ακόμα και αν ο μαρξισμός, στηριγμένος στη θεωρία της μάζας, αποδεικνυόταν ικανός να αναλάβει και να προωθήσει το υπάρχων οικονομικό σύστημα, αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα. Το ερώτημα για το αν η μαρξιστική θεωρία είναι ορθή η όχι δεν μπορεί να απαντηθεί εξετάζοντας μόνο αν μπορεί να διαχειριστεί στο μέλλον ο,τι ήδη υπάρχει σήμερα, αλλά εξετάζοντας αν έχει τη δημιουργική δύναμη να χτίσει με τις δικές του αρχές έναν πολιτισμό ισάξιο με τον σημερινό.

Ακόμα και αν ο μαρξισμός ήταν χίλιες φορές ικανός να αναλάβει την οικονομική ζωή που έχουμε σήμερα και να συνεχίσει τη λειτουργία της υπό μαρξιστικές κατευθύνσεις, αυτό το επίτευγμα δεν θα αποδείκνυε τίποτα. Γιατί ο μαρξισμός, στηριγμένος στις δικές του αρχές, δεν θα μπορούσε ποτέ να
δημιουργήσει μια οικονομία σαν κι αυτή που κληρονόμησε.

Και μόνο από αυτό το γεγονός ο μαρξισμός έχει κιόλας δοκιμαστεί. Όχι μόνο δεν μπόρεσε ποτέ να δημιουργήσει το δικό του πολιτιστικό ή οικονομικό σύστημα, αλλά δεν στάθηκε ικανός να προωθήσει, εφαρμόζοντας τις δικές του αρχές, το πολιτιστικό και οικονομικό σύστημα που πήρε στα χέρια του. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα θα υποκύψει και θα κάνει παραχωρήσεις στην αρχή της προσωπικότητας, όπως δεν μπορεί αυτή την αρχή ούτε ο δικός του οργανισμός.

Αυτό που βασικά διαχωρίζει τη λαϊκή κοσμοθεωρία από τη μαρξιστική είναι ότι η πρώτη αναγνωρίζει όχι μόνο τις ικανότητας της φυλής αλλά και τη σημασία της προσωπικότητας και πάνω της στηρίζει τη βάση κάθε θετικής δημιουργίας. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες της φιλοσοφίας για τη ζωή.

Αν κατά τύχη το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα δεν είχε κατανοήσει την βαθύτερη σημασία αυτής της αναγκαίας αρχής, αν περιοριζόταν να μπαλώσει, οπωσδήποτε άσχημα, το σημερινό κράτος και αποδεχόταν την αρχή της πλειοψηφίας, δεν θα ήταν στην πραγματικότητα παρά ένας συναγωνιστής του μαρξισμού στο δικό του πεδίο. Αν το κοινωνικό πρόγραμμα του κινήματος στηριζόταν στη μείωση της προσωπικότητας και στην αντικατάστασή της από το πλήθος, τότε ο εθνικοσοσιαλισμός θα ήταν μολυσμένος από το δηλητήριο του μαρξισμού, όπως είναι όλα τα εθνικά αστικά κόμματά μας