ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ.


ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ.ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ.

OI YMNOI TOY ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ. RIP KEMAL

«Εν τη σκληρά ταύτη δοκιμασία η σκέψις, απάσης της Ελλάδος, στρέφεται προς ευγενές φίλον έθνος, διά να εκφράση την βαθυτάτην αυτής συμπάθειαν.

Αποτίουσα φόρον τιμής εις την μνήμην του περιφανούς αρχηγού, του γενναίου στρατιώτου, του πεφωτισμένου αναμορφωτού της Τουρκίας, η Ελλάς ουδέποτε θα λησμονήσει ότι ο πρόεδρος Κεμάλ Αττατούρκ υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της Ελληνοτουρκικής συνεννοήσεως και ότι σφυρηλάτησε τους δεσμούς της αδιαλύτου φιλίας, ήτις ενώνει τις δύο χώρες μας εν τω κοινώ ιδεώδες της ειρηνικής συνεργασίας.

Θα διατηρήσει πιστώς την συγκινημένην ανάμνησιν του μεγάλου εκλιπόντος, του οποίου το κραταιόν έργον θα κατευθύνη διά παντός τας τύχας του ευγενικού τουρκικού έθνους.»

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΣ” ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΜΑΤΙΑΣΟΥΝΕ!!

“Δηλαδή”, εξηκολούθησε ο Πρωτοπαπαδάκης, “να παραιτηθώμεν των αξιώσεών μας επί της Σμύρνης; Ν’ αποσυρθώμεν της Μ. Ασίας; Διότι άλλο πράγμα οι Τούρκοι δεν θα εδέχοντο”.

ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ.1“Βεβαίως”, απήντησα. “ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ. Αλλά να δημιουργήσωμεν εκεί καθεστώς αυτόνομον, το οποίον να εξασφαλίζη την ελευθέραν ανάπτυξιν και βαθμηδόν επικράτησιν του Ελληνισμού. Αυτή θα ήτο Η ΟΡΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, Η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ”.

“Αυτοί μας σφάζουν”, μου λέγει ο Εξαδάχτυλος.

“Μας σφάζουν”, απήντησα, “εφ’ όσον εθέσαμεν ως πρόγραμμά μας την ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ Μ. ΑΣΙΑ. Αφ’ ότου εξεύρουν, ότι την φιλίαν μας δεν θα την έχουν ποτέ, ότι την έχθρα μας δεν την μεταβάλλει τίποτε, και συνεπώς τίποτε δεν έχουν να κερδίσουν από ημάς. Βέβαια αυτά δεν δικαιολογούν τας σφαγάς. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΦΑΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ;”.

ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ.2

Ο Σιωνιστής Κεμάλ Ατατουρκ ποζάρει θηλυπρεπώς με “σέξυ” πέδιλο

“Σφάζομεν”, μου λέγει ο κ. Εξαδάκτυλος. ” Βέβαια, θέλομεν και πρέπει να τους εξοντώσωμεν. Ο Τούρκος δεν εννοεί αλλιώς..”

“Τώρα πρέπει να νικήσωμεν”, μου λέγει ο κ. Γούναρης. “Και δι’ αυτό σε θέλομεν. Να μας ειπής τι πρέπει να κάμωμεν”.

“Περί αυτού πρόκειται”, απήντησα. “Ότι ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ, δηλ. να επιβάλωμεν την θέλησίν εις τον Κεμάλ.”

Θεοτόκης: “Μα ένας αξιωματικός…”.

Εγώ: “Μα τα είπαμε αυτά, Θεοτόκη. Δεν είμαι αξιωματικός. Πρέπει να συνηθίσεις επί τέλους με αυτήν την ιδέαν, ότι δεν είμαι αξιωματικός. Θέλεις και κάτι άλλο; ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΕΠΑΥΣΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ειδα πολλά , ηννόησα περισσότερα, και έπαυσα πλέον να δίδω τον εαυτόν μου ως αφοσιωμένος άνθρωπος.”

Ημερολόγια ΜΕΤΑΞΑ, τομ. Γ’, 29 Μαρτίου 1921
σελ 86- 87, 92