Ο Φιλέλληνας Χίτλερ εισήγαγε για πρώτη φορά το έθιμο της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας.


Ο Φιλέλληνας Χίτλερ εισήγαγε για πρώτη φορά το έθιμο της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας.

Ο Φιλέλληνας Χίτλερ εισήγαγε για πρώτη φορά το έθιμο της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας.