ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!


ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!

ΑΚΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ «ΠΑΙΔΕΙΑΣ»;
Δημοσιεύουμε αυτούσια επιστολή, η οποία παραδόθηκε ιδιοχείρως στο Διευθυντή Δημοσίου εκπαιδευτηρίου της Πρωτοβάθ­μιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την προώθη­ση -προφανώς για λόγους «ευζωίας», όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο- του Ζοχάρ -βιβλίου του Καμπαλισμού, του αποκρυφιστικού αυτού ακραίου Ιουδαϊσμού. Την ευθύνη της έκδοσης φέρει το «Kabbalah Centre», οργάνωση την οποία απορρίπτει ακόμη κι ο «Ορθόδοξος Ιουδαϊσμός» ως σέκτα.

Η επιστολή προέρχεται από το «Kabbalah Centre Αθηνών». Ακολουθεί το κείμενο:
«Αγαπητοί μου,
με μεγάλη μας χαρά σας προσφέρουμε το βιβλίο αυτό, το Ζοχάρ, ως δώρο προς τον οργανισμό σας από το Kabbalah Centre.
Δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα έχουν γίνει δωρεά σε οργανισμούς και ιδιώτες, όπως επί­σης σε αστυνομικά τμήματα, σε νοσοκομειακές μονάδες επειγόντων περιστατικών, σε πυροσβεστικά τμήματα, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και νοσοκομεία ανά τον κόσμο.

Ανά τους αιώνες, μερικά από τα σπουδαι­ότερα μυαλά της ιστορίας, από τον Πλάτω­να και τον Πυθαγόρα έως τον Σαίξπηρ, τον Σερ Ισαάκ Νιούτον και τον Φρόιντ μεταξύ άλλων, έχουν μελετήσει το Ζοχάρ. Αντί­γραφο του αυθεντικού τόμου του Ζοχάρ, που ανήκε στον Σερ Ισαάκ Νιούτον φυλάσ­σεται στην βιβλιοθήκη του Trinity College του πανεπιστημίου Cambridge.Σήμερα, ο δύο χιλιάδων χρόνων όγκος σοφίας, που εμπε­ριέχεται στο Ζοχάρ συνεχίζει να εμπνέει κόσμο από όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις θρησκείες ανά τον κόσμο.

To Kabbalah Centre είναι επίσης μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό οργανισμό αφιερωμένο στην διαρκή ειρήνη, την πληρό­τητα και ενότητα των λαών μέσα από την διδασκαλία του και μέσα από αγαθοεργά έργα. Οι βασικές πανανθρώπινες αξίες της ανεκτικότητας, του σεβασμού και της αν­θρώπινης αξιοπρέπειας προβάλλονται μέ­σα στο Ζοχάρ, το Βιβλίο της Λαμπρότητας όπως μεταφράζεται, και αποτελεί το κύριο κείμενο της Καμπαλά.

Ευχή μας είναι το παρόν αντίγραφο του Ζοχάρ να αποτελέσει πηγή ευζωίας γι’ εσάς. Θα είμαστε πολύ ευτυχείς να μάθου­με ότι έχετε λάβει το παρόν αντίγραφο και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή απορία.

Μετά τιμής David Zakin Kabbalah Centre Greece»

Έχουμε ήδη αναφερθεί και άλλοτε στην συγκεκριμένη πολυεθνική αποκρυφιστική οργάνωση και τη δράση της στο εξωτερικό[1]. Είναι εμφανές ότι ήλθε πλέον η ώρα να στοχοποιηθεί και η χώρα μας από το Kabbalah Centre με τη δημιουργία παραρ­τήματος και στην Ελλάδα, εμπλέκοντας μάλιστα και τον Πλάτωνα. Για την πληρέ­στερη όμως ενημέρωση των αναγνωστών μας, παραθέτουμε λίγα συνοπτικά στοι­χεία επί του τι είναι η παραδοσιακή Καμπαλά (Kabbalah).

Πρόκειται για την απόκρυφη εβραϊκή διδασκαλία, που εξελίσσεται μέσα στα πλαίσια των μυστικιστικών εβραϊκών δι­δασκαλιών για το Θεό και το Σύμπαν. Αν και ισχυρίζεται ότι έχει τις ρίζες της στην Τορά, δηλαδή την Πεντάτευχο -τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης- και στο Ταλμούδ[2], όμως παραφράζει και ερμηνεύ­ει αποκρυφιστικά την Τορά, βασίζεται δε κυρίως και περιλαμβάνει στοιχεία προφο­ρικών παραδόσεων πολλών αιώνων, μετα­ξύ των οποίων, του νεοπλατωνισμού και του γνωστικισμού.

Οι ιδέες της Καμπαλά αναπτύσσονται στο «Σεφέρ Γετζιρά» (το βιβλίο της δημι­ουργίας) και στο «Σεφέρ χα Ζοχάρ» (το βιβλίο της λαμπρότητας).

Το Ζοχάρ, γραμμένο στη γλώσσα των ραββίνων του μεσαίωνα, αναλύει μία μυ­στική θεωρία, που ισχυρίζονται ότι περιέχεται στην Πεντάτευχο και που αποκαλυπτόταν «σε όσους μπορούσαν να αποδώσουν σε κάθε στοιχείο του αλφάβητου ένα θείο και μυστικό νόημα».

Βασικό χαρακτηριστικό της Καμπαλά αποτελεί το «καββαλιστικό δένδρο» ή Δέν­δρο της Ζωής, που αποτελείται από 10 βα­σικά Σεφιρώθ ή κύκλους εκπόρευσης, από το θεϊκό προς το ανθρώπινο.

Καββαλιστικά κέντρα εμφανίστηκαν το 13° αιώνα στην Προβηγγία και το 16° αιώ­να στην Παλαιστίνη. Η διδασκαλία αυτή άσκησε μεγάλη επίδραση στο θεοσοφικό κίνημα της Έ. Π. Μπλαβάτσκυ και των δι­αδόχων της.

Η Καμπαλά συμπορεύεται με την ανάπτυξη της μαγείας γύρω στον 16° αιώνα, ενώ δείχνει να ευδοκιμεί στις μέρες μας.

Επανερχόμενοι στη δωρεάν διάθεση του Ζοχάρ σε σχολεία και Δημόσιες Υπηρεσίες από την οργάνωση Kabbalah Centre, διαπι­στώνουμε για μία εισέτι φορά, ότι το όλο θέμα προώθησης των διδασκαλιών της «Νέας Εποχής», κατά την προσφιλή μέθο­δο του αποκρυφιστικού χώρου, λανσάρεται τεχνηέντως μέσα από ένα ήδη διαμορ­φωμένο πλαίσιο διάβρωσης κρατικών και κοινωνικών υποδομών, το οποίο καλλιεργήθηκε από τους θιασώτες του χώρου εδώ και πολύ καιρό, αλλά σήμερα εκδηλώνεται πλέον σαν χιονοστοιβάδα.

[1] Στο ίδιο.

[2] Ταλμούδ: Eξω-βιβλική συλλογή εβραϊκών κειμέ­νων, προϊόν τού μεσαιωνικού Ιουδαϊσμού, πού αποτελεί τη συνέχεια της Ιουδαϊκής Βίβλου και περιλαμβάνει κείμενα, πού αφορούν την ερμηνεία τού μωσαϊκού Νό­μου, αλλά και νομικό, θεολογικό, ηθικό, επιστημονικό, ιστορικό και λαογραφικό υλικό. Ερμηνεύεται ως μελέτη ή διδασκαλία τού μωσαϊκού Νόμου και ήταν έργο μορφω­μένων ραβίνων. Θεωρείται ως το έργο πού επέδρασε όσο κανένα άλλο στη ζωή και τη σκέψη τού ιουδαϊσμού μετά τον μωσαϊκό Νόμο. Αποτελείται από τη Μισνά (μελέτη) και τη Γκεμαρά (ολοκλήρωση). H διαμόρφωσή του άρχισε μετά τη δεύτερη καταστροφή τού Ναού τού Σολομώντα, το 70 μ.Χ. Περιλαμβάνει και υβριστικά σχόλια περί τού προσώπου τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Από το περιοδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» τεύχος 71

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/