Το λογότυπο του Gmail είναι μια μασονική ποδίτσα!


Το λογότυπο του Gmail είναι μια μασονική ποδίτσα!

Το λογότυπο του Gmail είναι μια μασονική ποδίτσα!Το λογότυπο του Gmail είναι μια μασονική ποδίτσα!

Το λογότυπο του Gmail και το αντιγραφό του!