Διακεκριμένος μασόνος ο παππούς του Σαμαρά, Αλέξανδρος Ζάννας


Διακεκριμένος μασόνος ο παππούς του Σαμαρά, Αλέξανδρος ΖάνναςΔιακεκριμένος μασόνος ο παππούς του Σαμαρά, Αλέξανδρος Ζάννας2Διακεκριμένος μασόνος ο παππούς του Σαμαρά, Αλέξανδρος Ζάννας
Διακεκριμένο μέλος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος,ὁ παπποῦς τοῦ Σαμαρᾶ,Ἀλέξανδρος Ζάννας. Ἔμ, δέν θά ἦταν;

Δημήτριος Ζάννας
Υἱός τοῦ Δημητρίου Ζάννα (1850-1915) ἱατροῦ καί …μακεδονομάχου,μᾶς λένε οἱ πληροφορίες,ἀλλά τό περίεργον εἶναι πώς δέν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερον ! Ἀπορία : Ἀφοῦ χαρακτηρίζουν τήν οἰκογένια Ζάννα,μεγάλη οἰκογένεια,γιατί δέν ὑπάρχει ἄλλη πληροφόρησις; Καί γιά ἕναν φημισμένο ἱατρό καί μακεδονομάχο,ὅπως λένε,δέν ὑπάρχει μία ἀράδα πού νά μᾶς μιλᾶ γιά τήν καταγωγήν του,πέραν τοῦ χωριοῦ του (Λιβάδι Ὀλύμπου) ! Τό Λιβάδι δίνουν ὡς τόπον καταγωγῆς του,ἀλλά στήν Θεσσαλονίκη ἦταν ὁ Δημήτριος.

Ὁ ὁποῖος οὔτε ξέρουμε πώς πῆγε ἐκεῖ,ἄν καί ἀπό τίς σπουδές του στήν ἱατρικήν (ὅπου κι’ ἄν εἶχε σπουδάσῃ),σημαίνει πώς ἡ οἰκογένεια ἦταν εὔπορη. Μιλᾶμε γιά τά χρόνια τῆς ὀθωμανοκρατίας…

Φιλίες μέ τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο,εἶχε ὁ Ἀλέξανδρος Ζάννας, τίς ὀποῖες ἀπέκτησε μέσῳ τῆς πεθερᾶς του Πηνελόπης Δέλτα (ὦ,ναί αὐτή τῆς ὁποίας ὁ μεγάλος ἔρωτας ἦταν ὁ Ἴων Δραγούμης,ἀλλά εἶχε καί κολλητάρι τόν Βενιζέλο,οἱ ὁπαδοί τοῦ ὁποίου ἐδολοφόνησαν τόν Ἴωνα ! ).

Ἔγινε βουλευτής,ὑπουργός μέχρι καί στό κίνημα τοῦ ’35 (βλέπε πραξικόπημα,ἀλλά ἔτσι τό λένε ὅταν οἱ συντελεστές του εἶναι ἐθνικιστές,ἐάν εἶναι τοῦ συνταγματικοῦ τόξου λέγεται κίνημα …),μαζύ μέ τόν Πλαστῆρα (ἄλλος…) γιά τά …μάτια τοῦ Βενιζέλου !

Ἄν καί ἐστάλη σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως (;),ἐπί κατοχῆς,παρ’ὅλα αὐτά διεσώθη καί ἐπανέκαμψε μέ τήν ἀπελευθέρωση καί γίνεται μάλιστα Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ (μανία μέ τόν Ε.Ε.Σ. ! )

Πάντως τήν καταγωγήν τῆς οἰκογενείας τήν χαρακτηρίζουν …βλάχικη…