ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ


ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣΣχόλιο: Τὶς προηγούμενες ἡμέρες δημοσιεύσαμε ἕνα ἀποσμασμα μιᾶς ὁμιλίας ἑνὸς σπουδαίου ἱερέως (δες ΕΔΩ) ποὺ χαρακτήριζε τὸ μόρφωμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὡς δαιμονομασωνικό.

Δυστυχῶς, παρεξηγηθήκαμε ἀκόμη καὶ ἀπο ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας(;) πού συστηματικὰ μιλοῦν καὶ ἀρθρογραφοῦν ὑπὲρ τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης καὶ τῶν θετικῶν συνεπειῶν τῆς κοινοτικῆς πορείας τῆς χώρας μας χωρὶς νὰ κάνουν καμία ἀπολύτως νύξη π.χ στὸ ὅτι στὴν ΕΕ νομοθετοῦν ἄνθρωποι μὴ ἐκλεγμένοι ὅπως ἡ κ. Δαμανάκη!

Ἡ παρακάτω εἴδηση περὶ τῆς ἀνησυχίας τῶν Μασωνικῶν Στοῶν γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ εὐρωσκεπτικισμοῦ εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση πρός κάθε κατεύθυνση.

Διαφορετικὰ Τάγματα τοῦ λεγόμενου Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ (Franc-maconnerie) ὑπέγραψαν κοινὸ ἀνακοινωθέν. Καλοῦν τὰ μέλη τους καὶ ὅλους τους πολίτες σε μὴ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς εὐρωεκλογὲς ἀλλὰ καὶ τοὺς δίνουν συγκεκριμένες ντιρεκτίβες πολιτικῆς ψήφου.

Τὸ δελτίο Τύπου ὑπογράφεται ἀπὸ τὴ Μεγάλη Γυναικεία Στοὰ τῆς Γαλλίας, τὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Γαλλίας, τὸν Μεγάλο Ἀνατολικό της Γαλλίας, τὴ Μεγάλη Μεικτὴ Στοὰ τῆς Γαλλίας καὶ τὴ Μεγάλη Γυναικεία Στοὰ τοῦ Memphis Misraim (media press 22/05/14). Αὐτὸ ποὺ ἀνησυχεῖ τοὺς “Μεγάλους Δασκάλους” τῶν Στοῶν εἶναι ἡ ἄνοδος τοῦ Εὐρωσκεπτικισμοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει τόσο ἀποχὴ ἀπ’ τὶς κάλπες ὅσο καὶ….

στροφὴ σὲ ἐναλλακτικὲς πέραν τῶν σοσιαλιστῶν, φιλελευθέρων ὅπου τα δίκτυά τους ἐκτείνονται. Τοὺς προβληματίζει ἐπίσης ἡ ἐξάπλωση τοῦ αἰσθήματος στὸ γαλλικὸ λαὸ μιᾶς ἀπόρριψης τοῦ σύγχρονου πολιτικοῦ συστήματος καὶ μιᾶς βαθειᾶς ἀπογοήτευσης ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἕνα νέο πολιτικὸ ρεῦμα. Δὲν μένουν μόνο στὶς διαπιστώσεις ἀλλὰ δίνουν καὶ συγκεκριμένη πολιτικὴ γραμμὴ μὲ ἀποφατικὸ τρόπο:

“Όχι σὲ ψῆφο διαμαρτυρίας ὑπὲρ ὑποψηφίων ποὺ ἐκπροσωποῦν κινήματα ἢ κόμματα ἀκραῖα, λαϊκίστικα, εὐρωφοβικά, ρατσιστικά, ἀντισημιτικά, ὁμοφοβικά.”

Μὲ τὴν κοινή τους ἀνακοίνωση καλοῦν ὅλους τους Γάλλους νὰ προσέλθουν στὶς κάλπες στὶς 25 Μαίου 2014, “διότι μιὰ μαζικὴ ἀποχὴ θὰ σηματοδοτήσει τὴν ἀνάσχεση κάθε προόδου…καὶ θὰ ἀποτελέσει ἀπειλὴ γιὰ τὴ Δημοκρατία σὲ ὅλην τὴν Εὐρωπαικὴ Ἕνωση ποὺ ἐδῶ καὶ 60 χρόνια ὑπερασπίζεται τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες…”

Εἶναι τόσο ἔντονό το ἐνδιαφέρον τῆς Μασονίας γιὰ τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα τῶν Εὐρωεκλογῶν , ὥστε ἔχει ἤδη προγραμματισθεῖ γιὰ τὶς 28 Μαΐου 2014 τὸ 1° Φόρουμ τῶν Φιλελεύθερων καὶ Ἀδογμάτιστων Μασονικῶν Ταγμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (1°Forum des Obediences maconniques liberales et adogmatiques de l’Union Europeenne ), στὴν ἕδρα τοῦ Μεγάλου Ἀνατολικοῦ στὸ Παρίσι.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ γίνεται μιὰ τέτοια πανευρωπαϊκὴ συνάντηση ὅλων των Μασονικῶν Στοῶν

Πορφύρης Δ Σταφυλᾶ Π

pentapostagma.gr