Πεφωτισμένοι και Σκοτεινή Επιτροπή


Πεφωτισμένοι και Σκοτεινή ΕπιτροπήΠεφωτισμένοι και Σκοτεινή Επιτροπή
ΠΗΓΗ

ΜΕΡΟΣ Α’

Ο Δόκτωρ Τζων Κόλμαν, ένας ευρυμαθής και πολυγραφότατος συγγραφέας, υπήρξε πρώην πράκτορας της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών και είναι ο εισηγητής της συνομωσιολογικής θεωρίας περί «Επιτροπής των 300» (η οποία δημοσιεύθηκε στην -καταργημένη πλέον- ιστοσελίδα του Μάρτιν Φροστ το 2008, με 1η έντυπη έκδοση ως «Ιεραρχία των συνωμοτών : Η ιστορία της επιτροπής των 300» / «Conspirators’ HierachyThe Story of The Committee of 300» – εκδόσεις Amer West Pub & Dist. 1 Ιανουαρίου του 1992). Ακολούθως παρατίθεται –εμπλουτισμένο με πληροφοριακές διασαφηνίσεις- ένα μικρό περιληπτικό και περιεκτικό απόσπασμα του πονήματός του, που αφορά στους μείζονες αντικειμενικού σκοπούς των Ιλλουμινάτων :

1. Να δημιουργήσουν μια «Παγκόσμια Κυβέρνηση» –«Νέα Παγκόσμια Τάξη», με μιαν ενοποιημένη εκκλησία και ενιαίο νομισματικό σύστημα, βεβαίως υπό την απόλυτο καθοδήγησή τους. Η παγκόσμια κυβέρνηση εξεκίνησε να μορφοποιεί την εκκλησία της στις δεκαετίες του 1920 και 1930, καθώς συνειδητοποίησε πως η ανάγκη για θρησκευτική πίστη είναι συνυφασμένη με την ανθρωπότητα και oο άνθρωπος πρέπει να έχει μια μεταφυσική διέξοδο, οπότε ως εκ τούτου, προέβη στην σχηματοποίηση ενός εκκλησιαστικού κορμού ώστε να διοχετεύσει την πίστη στην κατεύθυνση που θέλει η ίδια η παγκόσμια κυβέρνηση.

2. Να προξενήσουν την απόλυτη καταστροφή όλων των εθνικών ταυτοτήτων και της εθνικής υπερηφανείας των Λαών, η εξαφάνιση της οποίας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Παγκόσμιας Κυβέρνησης, ώστε αυτή να επιτύχει να λειτουργήσει.

3. Να μηχανευτούν και να επιφέρουν την καταστροφή της θρησκείας, και ειδικότερα, της χριστιανική θρησκείας, με μία και μόνη εξαίρεση, το δικό τους θρησκευτικό δημιούργημα , όπως αυτό προαναφέρθηκε.

4. Να εγκαθιδρύσουν την δυνατότητα ελέγχου κάθε ατόμου, με την βοήθεια τεχνικών ελέγχου του νου και αυτού που ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ αποκαλεί τεχνοτρονική (εφαρμοσμένη ηλεκτρονική τεχνολογία), δυνατότητα δηλαδή η οποία θα ημπορούσε να δημιουργήσει τον νέο άνθρωπο ως «ρομπότ» και να εφαρμοσθεί ένα σύστημα τρόμου. Να εγκαθιδρύσουν δηλαδή ένα παγκόσμιο πλέγμα τρομοκρατίας που θα κάνει την Κόκκινη Τρομοκρατία του Φελίξ Τσερζίνσκυ να μοιάζει με παιδικό παιχνίδι.

5. Να επιφέρουν το τέλος κάθε εκβιομηχάνισης και χρήση πυρηνικής ενεργείας για παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας , προξενούντες αυτό που αποκαλούν «η μετα-βιομηχανική κοινωνία μηδενικής ανάπτυξης». Θα εξαιρούνται οι βιομηχανίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι βιομηχανίες παροχής υπηρεσιών. Οι παραμένουσες ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα εξάγονται σε χώρες άλλων ηπείρων, όπου είναι διαθέσιμη άφθονη «εργασία δούλων». Όπως είδαμε, από το 1993, αυτό έχει ήδη πραγματωθεί πειραματικά στην αμερικανική ήπειρο (ΗΠΑ – Μεξικό) με την Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, (γνωστή ως NAFTA). Οι άνεργοι, στον απόηχο της βιομηχανικής καταστροφής, είτε θα καταστούν χρήστες οπίου -ηρωίνης είτε θα εθιστούν στην κοκαΐνη, ή θα γίνουν …..απλά αφηρημένα στατιστικά στοιχεία υπό εξάλειψη με την διαδικασία του «πλεονάζοντος πληθυσμού» που σήμερα γνωρίζουμε ως «Η Παγκόσμια Αναφορά 2000» («Τhe Global Report 2000») ή ακριβέστερον «Η Παγκόσμια Αναφορά 2000 προς τον Πρόεδρο» («The Global 2000 Report to the President»).

Η αναφορά ανετέθη στις 23 Μαΐου 1977 από τον Πρόεδρο Jimmy Carter σε ομάδα ειδικών επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων. Η έκθεση εκυκλοφόρησε στο κοινό σε συνέντευξη Τύπου στην «Αίθουσα Τύπου» στον Λευκό Οίκο στις 24 Ιουλίου του 1980. Το ερευνητικό σχέδιο «Global 2000» ήταν κατευθυνόμενο από τον Δόκτορα Gerald Ο’ Barney, επικεφαλής των «Περιβαλλοντικών και Πληθυσμιακών Προγραμμάτων» στο «Ίδρυμα των Αδελφών Rockefeller» Η έντυπη έκθεση της αναφοράς επώλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα σε 9 γλώσσες. Το κείμενο κατέληγε στο συμπέρασμα:

«Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, ο κόσμος το 2000 θα είναι πιο συνωστισμένος και πιο ευάλωτος σε διάσπαση από τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Σοβαρές πιέσεις που αφορούν στον πληθυσμό, στους πόρους και στο περιβάλλον είναι σαφώς ορατές εμπρός. Παρά την μεγαλύτερη παραγωγή υλικών, οι άνθρωποι του κόσμου θα είναι φτωχότεροι απ’ ό, τι είναι σήμερα, με περισσότερους τρόπους.»

Η «Παγκόσμια Έκθεση του 2000» απέρρευσε με βάση τα ακριβέστερα δεδομένα και τα πρότυπα που ήσαν διαθέσιμα από τις 14 συμμετέχουσες κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι προβλέψεις έγιναν με χρήση υπολογιστικών μοντέλων. Καμία άλλη χώρα δεν έχει αναλάβει ποτέ μιαν ανάλογη γνωστή μελέτη για το μέλλον του κόσμου.

Ήταν η πρώτη και τελευταία (;) φορά, που οι επί μακρόν επαγγελματίες μιας ολόκληρης εθνικής κυβέρνησης συγκεντρώθηκαν ως ομάδα για να εξετάσουν το μέλλον όλου του κόσμου. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά όπου τα μοντέλα της παγκόσμιας πολιτικής για συγκεκριμένους τομείς (πληθυσμός, ενέργεια, γεωργία, δασοκομία, οικονομία, μη-καύσιμα ορυκτά, νερό) συγκεντρώθηκαν και κατόπιν αξιολογήθηκαν ως «θεμέλιο για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό» όπως και είναι στην πραγματικότητα. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που όλες οι προηγούμενες παγκόσμιες μελέτες συναρμόσθηκαν και ελέγχθηκαν για τις διαλαμβανόμενες ιδέες και προτάσεις τους. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που ένα κράτος προέβη σε μια εκτίμηση όλων των προηγούμενων προσπαθειών του να σχηματοποιήσει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για οτιδήποτε !

Η Global 2000 δεν ήταν η πρώτος μελέτη βασισμένη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η ανάλογη μελέτη ήταν «Τα όρια της ανάπτυξης» («The Limits to Growth») που δημοσιεύθηκε το 1972. Αυτή αμφισβήτησε την «ανάπτυξη» ως πανάκεια απάντηση σε όλα τα αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα, εξεκίνησε δε μια παγκόσμια πολύπλευρη διεπιστημονική συζήτηση (για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την σπανιότητα της ενεργείας, την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού, την κατάσταση των υπό εξαφάνιση φυτικών και ζωικών ειδών, την γενετική ποικιλότητα), καθώς την αναζήτηση φια ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που βασίζεται στην απεριόριστη ανθρώπινη ζήτηση σε αντίθεση με τους πεπερασμένους πόρους της Γης. Τίποτα στην αναφορά «Global 2000» δεν διαψεύδει ή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των «Ορίων της Ανάπτυξης» !

6. Να ενθαρρύνουν, και τελικά να νομιμοποιήσουν την χρήση των ναρκωτικών και να καταστήσουν την πορνογραφία μια «μορφή τέχνης», η οποία θα γίνει ευρέως αποδεκτή και, τελικώς, θα γίνει αρκετά σύνηθες φαινόμενο.

7. Να προκαλέσουν ραγδαία μείωση του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων, σύμφωνα με την «επαληθευμένη» δοκιμαστική λειτουργία που διενήργησε το κτηνώδες κομμουνιστικό καθεστώς του Πολ Ποτ στην Καμπότζη. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα σχέδια γενοκτονίας του Πολ Ποτ καταρτίσθηκαν στις ΗΠΑ από ένα στέλεχος των ερευνητικών ιδρυμάτων της Λέσχης της Ρώμης, εποπτευόμενα από τον Thomas Ostrom Enders, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (Από το 1971 έως το 1973 κατείχε τη θέση του επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής στην Πνομ Πενχ). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή των 300 εδικαίωσε αθωωτικά –στα δικαστήρια- πολυαρίθμους από τους χασάπηδες του Πολ Ποτ στην Καμπότζη.

8. Να καταστείλουν όλες τις επιστημονικές εξελίξεις, εκτός από εκείνες που θεωρούνται ευεργετικές για τους ίδιους τους Πεφωτισμένους – Ιλλουμινάτους . Ειδικά στοχευμένη για απαγόρευση και εξάλειψη είναι η χρήση πυρηνικής ενεργείας για ειρηνικούς σκοπούς. Ιδιαιτέρως προσεβλήθησαν τα πειράματα σύντηξης που απαξιώθηκαν και γελοιοποιήθηκαν από τους Πεφωτισμένους και τα άθλια δημοσιογραφικά ανδρείκελά τους. Η ανάπτυξη της «δάδας σύντηξης» θα διέλυε οριστικώς την σύλληψη των Ιλλουμινάτων περί «περιορισμένων φυσικών πόρων». Μια «δάδα σύντηξης», σωστά χρησιμοποιημένη, θα ημπορούσε να δημιουργήσει απεριόριστους και ακόμα ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους, ακόμη και από τις πλέον συνήθεις ουσίες. Οι ενδεχόμενες χρήσεις της «δάδας σύντηξης» είναι υπεράφθονες λεγεώνα, και θα ωφελούσαν την ανθρωπότητα με έναν τρόπο που, μέχρι τώρα, δεν έγινε επαρκώς κατανοητός από το κοινό.

Η δάδα σύντηξης είναι μια τεχνική για την χρησιμοποίηση του πλάσματος υψηλής θερμοκρασίας από τον αντιδραστήρα σύντηξης ώστε να αποδομεί ξεχωριστά άλλα υλικά (κυρίως απόβλητα υλικών) και να τα μετατρέπει σε μερικώς επαναχρησιμοποιήσιμα και εμπορεύσιμα στοιχεία. Εφευρέθηκε το 1968 από τους Bernard Eastlund και William Gough, όταν ήσαν διαχειριστές του ερευνητικού προγράμματος «Ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής έρευνας» στην «Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας» (AEC) των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βασική ιδέα ήταν να εκτρέπεται το πλάσμα που διαρρέει από τους αντιδραστήρες σύντηξης επάνω σε στερεά ή υγρά, για ατμοποίηση και ιονισμό των υλικών, για διαχωρισμό των στοιχείων που θα προκύπτουν σε ξεχωριστούς κάδους για την συλλογή τους. Άλλες εφαρμογές του πλάσματος σύντηξης, ήταν η παραγωγή υπεριώδους ακτινοβολίας και οπτικού φωτός, καθώς και η παραγωγή καυσίμου υδρογόνου. Στο έγγραφό τους, του 1969, οι Eastlund και Gough, από την άποψη των ενεργειακών αναγκών, επί παραδείγματι εκτιμούν τα εξής: « .. μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρική πόλη 10.000.000 ανθρώπων, το έτος 2000, θα χρειαστεί 140.000 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος. Αν μόλις 10.000 μεγαβάτ χρησιμοποιηθούν σε μια δάδα σύντηξης, τότε θα μπορούσε να υποβληθεί σε επεξεργασία ανά ημέρα μια ποσότητα μεταξύ 2.700 και 27.000 τόνων υλικού.

Στα τελευταία 25 χρόνια η έρευνα για την δάδα σύντηξης έχει σταματήσει, κυρίως λόγω των … «περικοπών του προϋπολογισμού», καθιστώντας αδύνατες τις μηχανολογικές διαδικασίες που πρέπει να επιτευχθούν. Οι ΗΠΑ απεφάσισαν να μην χρηματοδοτήσουν καθόλου την έρευνα σύντηξης, αφήνοντας την έρευνα στην …. Ευρώπη, στην Ρωσία, στην Ιαπωνία και σε όποιες «άλλες επιθυμούσες χώρες». Ούτε παραγωγή ενέργειας από σύντηξη, ούτε δάδα σύντηξης είναι διαθέσιμα σήμερα. Όπως είπε ο Eastlund στο «Ίδρυμα Ενέργειας Σύντηξης» : «…το είδος της απαιτούμενης έρευνας για την ανάπτυξη της δάδας σύντηξης δεν συμβαίνει. Αυτό που απαιτείται είναι μια δέσμευση από έναν υπεύθυνο χρηματοδοτικό οργανισμό που θα θέσει κάποιο συμπαγές υπόβαθρο στην στήριξη της φυσικής, χημείας, και της τεχνολογίας των εφαρμογών της δάδας σύντηξης».

9. Να προκαλέσουν, μέσω των «περιορισμένων πολέμων» στις προηγμένες χώρες, αλλά και μέσω της πείνας και των ασθενειών στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, το θάνατο τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων έως το έτος 2050, ανθρώπων που οι Ιλλουμινάτοι αποκαλούν «άχρηστα παράσιτα». Η Επιτροπή των 300 ανέθεσε στον Cyrus Roberts Vance (1917-2002) να γράψει ένα έγγραφο σχετικά με αυτό το θέμα, πώς δηλαδή να επιτευχθεί αυτή η γενοκτονία. Το έγγραφο αυτό που προανεφέρθη στα αφορώντα την «Παγκόσμια Αναφορά 2000», έγινε αποδεκτό και εγκρίθηκε για ανάληψη δράσης εκ μέρους της κυβερνήσεως των ΗΠΑ από τον τότε Πρόεδρο James Earl Carter και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Edmund Sixtus -«Ed»- Muskie.

10. Να αποδυναμώσουν την ηθική υφή των Εθνών και να κάμψουν το ηθικό των εργαζομένων, της εργατικής τάξεως, με την δημιουργία μαζικής ανεργίας. Καθώς οι θέσεις εργασίας θα λιγοστεύουν εξαιτίας των πολιτικών «βιομηχανικής μηδενικής ανάπτυξης» που εισήγαγε η «Λέσχη της Ρώμης», η έκθεση προβλέπει ηθικά αποθαρρυνθέντες εργαζομένους να καταφεύγουν στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Η νεολαία πρέπει να ενθαρρύνεται μέσω της μουσικής και των ναρκωτικών να «επαναστατήσει» (αόριστα και συνεχώς) εναντίον του status quo, υπονομεύοντας έτσι τα εθνικά κράτη και τελικά καταστρέφοντας την θεμελιώδη οικογενειακή μονάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή των 300 ανέθεσε στο «Ινστιτούτο Tavistock» να προετοιμάσει ένα σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό. Το Ινστιτούτο Tavistock κατηύθυνε το «Διεθνές Ινστιτούτο Ερεύνης του Πανεπιστημίου Στάνφορντ» «Stanford Research International» της Καλιφόρνιας, ώστε να αναλάβει το έργο, υπό την διεύθυνση του Καθηγητού Willis Harman.

Το έργο αυτό έγινε αργότερα γνωστό ως «Υδροχοϊκή Συνωμοσία» («Aquarian Conspiracy»). Η Marilyn Ferguson, έγραψε το ομότιτλο μανιφέστο της υπό την διεύθυνση του Willis Harman, Διευθυντού Κοινωνικής Πολιτικής του Ινστιτούτου Ερεύνης του Στάνφορντ, ως δημοφιλή έκδοση μιας πολιτικής μελέτης του Μαΐου 1974 σχετικής με την μετατροπή των ΗΠΑ στον «Γενναίο Νέο Κόσμο» («Brave New World»)του Aldous Huxley. Η «αντικαλλιέργεια» (αντικουλτούρα) αυτή είναι μια συνωμοσία κορυφής, που δημιουργήθηκε ως μέθοδος κοινωνικού ελέγχου, χρησιμοποιούμενη μεθοδικά για την αποστράγγιση κάθε δεσμεύσεως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης στην επιστημονική και στην τεχνολογική πρόοδο.

Αυτή η δαιμόνια συνωμοσία ανάγεται στην δεκαετία του 1930, όταν η Βρετανία έστειλε στις ΗΠΑ τον Aldous Huxley ως υπεύθυνο της επιχειρήσεως προετοιμασίας του πληθυσμού των ΗΠΑ για την μαζική διάδοση των ναρκωτικών. Από τις ανεπαίσθητες μικρές απαρχές της με τον προσηνή, ευπροσήγορο και πειστικό, πρωτοπόρο πολυεπιστήμονα Huxley στην «κοινότητα αναζήτησης» στην Καλιφόρνια, έως την σημερινή θυματοποίηση στα ναρκωτικά τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων Αμερικανών. Με την «Υδροχοϊκή συνωμοσία», ήρθε στο φώς ο σύγχρονος βρετανικός «πόλεμος του οπίου» εναντίον των ΗΠΑ. Βεβαίως η Βρετανία υπήρξε και σε αυτήν την περίπτωση το ενεργούμενο των Πεφωτισμένων Επικυρίαρχων.

Α. Κωνσταντίνου