ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΣΕΞ, ΒΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΜΑΣΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ


ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΣΕΞ, ΒΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΜΑΣΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ

ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΣΕΞ, ΒΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΜΑΣΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ

ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΣΕΞ, ΒΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΜΑΣΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ