Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ


Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ

Μια αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι τώρα υπό διαπραγμάτευση. Η μεγαλύτερη στην ιστορία, έχει τη δύναμη να επηρεάσει κάθε μέρος της τροφικής αλυσίδας.

Απλοποίηση των εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-ΗΠΑ: Ποιες είναι οι μεγάλες ανησυχίες για τα τρόφιμα και τη γεωργία;

Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τα τρόφιμα και τη γεωργία μας;

Οι Φίλοι της Γης Ευρώπης – Ινστιτούτο Γεωργικής και Εμπορικής Πολιτικής φιλοξένησαν μια συζήτηση στις Βρυξέλλες στις 13 Μαρτίου 2014


ΠΗΓΗ