Το Απόλυτο Μυστικό για τα Τρόφιμα


Το Απόλυτο Μυστικό για τα Τρόφιμα

Το Απόλυτο Μυστικό για τα Τρόφιμα Το Απόλυτο Μυστικό για τα Τρόφιμα

Η νόθευση των βασικών καλλιεργιών του πλανήτη, Γενετικά Μεταλλαγμένη Οργανισμοί (ΓΜΟ) και εκ προθέσεως αλλαγμένο νερό, τροφή και αέρα που συνολικά λειτουργούν ως μια επιχείρηση Ευγονικής για να αδυνατίσουν τις μάζες και να επιτύχουν την πλύρους του φάσματος κυριαρχία. Ασπαρτάμη (Sugar Free), τα ΓΜΟ, τα υδραργύρου μολυσμένα, τα φυτοφάρμακα, το υψηλής φρουκτόζης σιρόπι καλαμποκιού, το κλωνοποιημένο κρέας, το rBGH και όλα μπήκαν στην διατροφή μας και στο περιβάλλον – είτε το θέλουμε είτε όχι.

Alex Jones addresses one of the darkest modes of power the globalists have used to control the population– food. The adulteration of the planet’s staple crops, genetically-altered species and intentionally-altered water, food and air all amount to a Eugenics operation to weaken the masses and achieve full spectrum domination.

People the world over, but especially in the United States are under chemical attack. Deadly and dangerous toxins ranging from Aspartame to Fluoride, GMO, Mercury-tainting, pesticides, cross-species chimeras, plastic compounds in chicken, high fructose corn syrup, cloned meat, rBGH and new aggressive GM species of salmon have all entered into our diets and environments– whether we want it or not.

Many of these substances knowingly cause or are linked with sterility, low birth weight, miscarriages, smaller or deformed offspring, as well as organ failure, cancer, brain tumors and Death itself, what you DON’T know about on your grocery shelves can hurt you. Further, Alex demonstrates that a pattern of buried studies, fraudulent statistics and a will reduce global population all point to the deliberate criminal poisoning of the food and water supply.

Suffer no fools and warn those you love about need to stop their food from being used as a Depopulation-weapon against us all. Please share this important video with everyone, so the truth about these substances can be known.

Δείτε το βίντεο …


thesecretrealtruth.blogspot.com