Μπύρες δηλητηριασμένες απο υποπροϊόντα της Monsanto;


Μπύρες δηλητηριασμένες απο υποπροϊόντα της Monsanto;Μπύρες δηλητηριασμένες απο υποπροϊόντα της Monsanto;

Στὸν ἀπόηχο τοῦ «deal»τῆς χρονιᾶς, τῶν 66 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, μεταξὺ Monsanto καὶ Bayer, τῶν «μεταλλαγμένων» ἑταιρειῶν, ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ ἐλένξουν ἀρχικὰ τὸ 1/3 τῆς παγκοσμίου διατροφῆς, ἀκούγονται καὶ καταγγέλονται πολλὰ γιὰ ἐπικίνδυνες οὐσίες ποὺ εὐρέθησαν σὲ γερμανικές, κυρίως, μπῦρες!

Ὁ στόχος αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν, ποὺ σχεδιάζουν νὰ κατακτήσουν τοὺς φυσικοὺς πόρους καὶ μέσῳ φυτοφαρμάκων νὰ ἐλέγχουν κάθε εἶδος τροφῆς, σὲ ὁλόκληρον τὸν πλανήτη, ἀποφασίζοντας γιὰ τὸ τὶ θὰ βάλη στὸ τραπέζι του ὁ καταναλωτής, μιᾶς κι ἐλέγχουν ἀπολύτως τὸ τὶ θὰ σπείρουν οἱ ἀγρότες καὶ ποιὰ φυτοφάρμακα θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὶς καλλιέργειες.

Στὸ μέλλον δέ, ποὺ λογικὰ θὰ ἀναπτύσσονται ὅλο καὶ  πιὸ ὁλοκληρωμένα συστήματα καλλιεργειῶν, τὰ λεγόμενα digital farming, (διιαδικασία ποὺ ἤδη ἐλέγχουν κατὰ μεγάλο βαθμό), πού, πάντα βάσει τῶν ἐρευνῶν, ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ἀποδεικνύεται ἡ ὕπαρξις ἐπικινδύνων οὐσιῶν σὲ αὐτὰ ποὺ παράγονται ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ ἐταιρεῖες καὶ τῶν ὁποίων τὰ προϊόντα καθημερινῶς καταναλώνονται ἀπὸ τοὺς πολῖτες.
Ἕνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι ἡ ἐνεργὴ  οὐσία Glyphosate, ἐνὸς φυτοφαρμάκου τῆς Monsanto, τὸ «RoundUp», τὸ ὁποῖο εὐρέθη νὰ περιέχεται σὲ 14 δημοφιλεῖς γερμανικὲς μπῦρες, ἀποδεικνύοντας πὼς τὰ ἴχνη τῶν δηλητηρίων τους ἀκόμη εἶναι ὀρατά.
(Ἔως τῆς στιγμῆς φυσικὰ ποὺ θὰ ἀπαγορευθοῦν οἱ δημοσιεύσεις αὐτῶν τῶν ἐρευνῶν, ἢ καὶ  οἱ  ἴδιες οἱ ἔρευνες!).

Μπύρες δηλητηριασμένες απο υποπροϊόντα της Monsanto;2Τὴν ἐν λόγῳ ἔρευνα διεξήγαγε τὸ περιβαλλοντικὸ ἰνστιτοῦτο Μονάχου, σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὰ ἔντυπα welt.de καὶ spiegel.

Βέβαια ἡ Ἕνωσις Γερμανῶν ζυθοποιῶν (BfR) ἠρνήθη ὅτι τὰ στοιχεῖα ἐνέχουν κίνδυνο γιὰ τοὺς καταναλωτές, λέγοντας πὼς τὰ ἐπίπεδα τοῦ φυτοφαρμάκου εὑρίσκοντο πολὺ κάτω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται ἐπικίνδυνο, ἀλλὰ παρεδέχθη πὼς δὲν ἔχει μελετήσει ἀκόμη καλὰ τοὺς κινδύνους καὶ τὰ ἀποτελέσματα στὴν ὑγεία τῶν καταναλωτῶν!

(Τὶς πληροφορίες ἔλαβα ἀπὸ τὴν σελίδα enallaktikos.gr)

Θεοφανάκης Στέφανος