Ανακλήθηκε το Ponstant καθώς είχε αυξημένη περιεκτικότητα Λιθίου… που είναι υπέυθηνο για εμφάνιση άνοιας


Ανακλήθηκε το Ponstant καθώς είχε αυξημένη περιεκτικότητα Λιθίου… που είναι υπέυθηνο για εμφάνιση άνοιας

Άρθρο του Απριλίου για την ανάκληση του Ponstan … έχει ενδιαφέρον ως προς την περιεκτικότητα του σιροπιού σε …Λίθιο.

Το Λίθιο χρησιμοποιείται ως ψυχοφάρμακο ενάντια στην κατάθλιψη.

Πρότειναν μάλιστα να το βάζουν στο νερό της βρύσης για να μειώσουν δήθεν τα κρούσματα άνοιας και τις αυτοκτονίες.

Όμως μια μεγάλη έρευνα σε πολίτες που εκτέθηκαν σε Λίθιο… απέδειξε ότι μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας …αντί να τις μειώσει.

Ανακλήθηκε το Ponstant καθώς είχε αυξημένη περιεκτικότητα Λιθίου... που είναι υπέυθηνο για εμφάνιση άνοιαςΑνακλήθηκε το Ponstant καθώς είχε αυξημένη περιεκτικότητα Λιθίου... που είναι υπέυθηνο για εμφάνιση άνοιας3Ανακλήθηκε το Ponstant καθώς είχε αυξημένη περιεκτικότητα Λιθίου... που είναι υπέυθηνο για εμφάνιση άνοιας4Ανακλήθηκε το Ponstant καθώς είχε αυξημένη περιεκτικότητα Λιθίου... που είναι υπέυθηνο για εμφάνιση άνοιας5