Ο Ινδουϊσμός ως όχημα της Θεοσοφίας στο πλαίσιο της Νέας Εποχής


Ο Ινδουϊσμός ως όχημα της Θεοσοφίας στο πλαίσιο της Νέας Εποχής

Ο Ινδουϊσμός ως όχημα της Θεοσοφίας στο πλαίσιο της Νέας Εποχής

πηγή

Ο Ινδουϊσμός ως όχημα της Θεοσοφίας στο πλαίσιο της Νέας Εποχήςτης κ. Ελένης Βασσάλου, Θεολόγου

Περίληψη του θέματος:
Ο Ινδουισμός είναι μια αρχαία ειδωλολατρική πολυθεϊστική θρησκεία, που αναφέρεται σε πάνω από 300 εκατομμύρια θεούς και ημίθεους. Η λατρεία τους συμπλέκεται με μυθολογίες και γιορτές, με δοξασίες της αστρολογίας και πρακτικές της μαγείας, με καθαρμούς στον ποταμό Γάγγη… Ο Ινδουιστής ζει δίχως το όνειρο να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Υπομένει τη φτώχεια και τις στερήσεις με την ιδέα ότι έτσι ορίζει γι’ αυτόν ο Παγκόσμιος Νόμος ντάρμα, ελπίζει δε να πραγματώσει την προσωπική του λύτρωση σε επόμενες ζωές, που φυσικά δεν υπάρχουν.

Τον Ινδουισμό επέλεξε πρώτο, μεταξύ των Ανατολικών θρησκειών, η Θεοσοφία για τη διάδοση των ιδεών της στο πλαίσιο της Νέας Εποχής (Ν.Ε.). Οι δοξασίες του Ινδουισμού είναι συγγενικές μ’ εκείνες της Θεοσοφίας, διότι υπηρετούν τον «ανθρωποκτόνο» και «ψεύστη», όπως χαρακτηριστικά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ονομάζει τον διάβολο, υπόσχονται δε ψευδώς την αυτοσωτηρία. Με όχημα τον Ινδουισμό, η Θεοσοφία ελπίζει να επιτύχει τον πάγιο αντίχριστο στόχο της, δηλ. οι άνθρωποι να μην ελπίζουν στην εν Χριστώ σωτηρία τους, αλλά σ’ εκείνην που, τάχα, θα προέρχεται από τον εαυτό τους.
Ο εν λόγω συμφυρμός κυρίως Ινδουισμού, λοιπών Ανατολικών θρησκειών και Θεοσοφίας, στο πλαίσιο της Ν.Ε. είναι «πολύτιμος», διότι συσκοτίζοντας πνευματικά τον άνθρωπο, νεκρώνει σταδιακά τα χαρίσματα με τα οποία τον προίκισε ο Θεός – Σωτήρας του, και έτσι, δημιουργείται το μοντέλο του παγκοσμιοποιημένου πολίτη της Ν.Ε. που στόχος της είναι η παγκόσμια κυριαρχία.