ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!


ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

Ἤ ἄλλως, μᾶς προετοιμάζουν γιὰ τὸ νὰ καλοδεκτοῦμε τὰ πιντιὰ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ὡς ἀδιαπραγμάτευτα ἀφεντικά μας. Παραλλήλως βέβαια πρέπει νὰ ἀποδεκτοῦμε, μαζὺ μὲ τὴν παγκόσμια διακυβέρνησιν, πὼς σιγὰ σιγὰ πρέπει νὰ τοὺς ἀδειάζουμε τὴν γωνιά, διότι, κατ’ αὐτοὺς πάντα, παραπληθύναμε…
Ἐπίσης πρέπει νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς θὰ ἐπιβιώσουν ὀφείλουν νὰ εἶναι τύπος, ὑπογραμμός, σοῦζα καὶ τοῦμπα κατὰ τὰς ὀρέξεις τῶν ἐν λόγῳ κρατούντων.
Ἐπίσης πρέπει νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς θὰ τρῶμε σκουπίδια, ἐμπλουτισμένα μὲ κάθε εἴδους βακίλους, παράσιτα, γονίδια, μικρόβια, πλαστικά, χημικὰ ἀπόβλητα πρὸ κειμένου νὰ παίζουν ἄνετα καὶ νὰ πειραματίζονται μὲ τὰ ὅσα ἀφοροῦν στὸ σῶμα μας, στὴν σκέψιν μας καὶ στὴν ἀντίληψίν μας.
Ἐπίσης πρέπει νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς τὸ νερὸ δὲν εἶναι ἀνθρώπινον δικαίωμα.
Οὔτε καὶ ἡ τροφή…
Οὔτε κἄν ἡ ἀνάσα μας…

Τώρα λοιπὸν ποὺ καταλάβαμε τὸ τὶ μᾶς συστήνουν, ἄς ξαναδοῦμε τὴν πρόσκλησίν τους:

Τὰ σχετικὰ ἔγγραφα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔλαβα τὴν παραπάνω ἀπεικόνισιν.
Οἱ «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καλοσωρίζουν τὴν παγκόμια διακυβέρνησιν.2Οἱ «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» καλοσωρίζουν τὴν παγκόμια διακυβέρνησιν.3

Ἀνάλογον ἔγγραφο μοῦ ἔριξαν κάτω ἀπὸ τὴν πόρτα μου.
Τὴν προηγουμένη ἡμέρα τὸ δημοσίευσε ὁ Γιῶργος Μεταξᾶς:
Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ μᾶς καλοῦν σὲ ὁμιλία ὑπὲρ τῆς Παγκοσμίου Κυβερνήσεως.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐκ νέου ἀναφορά μου στὸ θέμα, ἦσαν τὰ σχόλια ἀναγνώστου, ποὺ ἀμφισβητοῦσε τὰ παραπάνω.
Λυπᾶμαι, ἀλλὰ οἱ προθέσεις τους εἶναι ξεκάθαρες…
Ὁδηγοῦν ἄνευ προσχημάτων, τοὺς πιστούς τους ἀκολούθους, στὸ νὰ μεταμορφωθοῦν στὸ καλλίτερο καὶ ἐκλεκτότερο στράτευμα, μετὰ τοὺς ANTIFA καὶ τὶς FEMEN, τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως.
Καὶ λυπᾶμαι διπλὰ διότι κάποιοι κατάλαβαν πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, μὲ τὰ χιλιάδες εὐρώπουλα ποὺ ξοδεύονται, γιὰ παραστάσεις, φιέστες, ὁμιλίες, ἔντυπον ὑλικόν, μυθιστοριογραφίας καὶ λοιπῶν ἄλλων διαφημιστικῶν ἐξόδων, οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πῶς συγκεντρώνονται, ποιοὺς ἐξυπηρετοῦν καὶ ποιοὶ βολεύονται ἀπὸ κάτι τέτοιο.

Ἄς σπεύσουν λοιπὸν οἱ διάφοροι πλανεμένοι νὰ ἀπολαύσουν τὶς νέες προσπάθειες προσηλυτισμοῦ τους.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς… Τελειωμένο παιχνίδι εἶναι…

Φιλονόη