Ισπανία: Διαδηλώσεις υπέρ των αμβλώσεων στην “Ημέρα της Γυναίκας”


Ισπανία: Διαδηλώσεις υπέρ των αμβλώσεων στην “Ημέρα της Γυναίκας”

Ισπανία: Διαδηλώσεις υπέρ των αμβλώσεων στην “Ημέρα της Γυναίκας”

Ισπανία: Διαδηλώσεις υπέρ των αμβλώσεων στην "Ημέρα της Γυναίκας"