Δωρεές “ανθρωπιστών” σε χέρια αποκεφαλιστών!


Δωρεές “ανθρωπιστών” σε χέρια αποκεφαλιστών!

Δωρεές “ανθρωπιστών” σε χέρια αποκεφαλιστών!

Δωρεές-ανθρωπιστών-σε-χέρια-αποκεφαλιστών

17 εκατομμύρια Λίρες Αγγλίας από νόμιμες δωρεές πολιτών για ανθρωπιστικούς σκοπούς κατέληξαν στα χέρια των αποκεφαλιστών.
«Έκπληκτοι» οι πολιτικοί … που εξόπλιζαν κι εκπαίδευαν τους μισθοφόρους της ISIS.