Εξαγωγή χρυσού με κάθε τρόπο…


exagogh-chrysou-me-kathe-tropoΕξαγωγή χρυσού με κάθε τρόπο…

Φαινόμενα τῶν καιρῶν…
Ὁ «οἶκος Ῥικάρντο» ἀρχικῶς, ἀλλὰ ὄχι μόνον, σπεύδει νὰ μετακινήσῃ ἐκτὸς Ἑλλάδος τὰ ἀποκτήματά του ἀπὸ τὸ πλιάτσικο.

πηγή

Ὁ «Οἶκος Ῥικάρντο», ἐὰν δὲν θυμόμαστε καλῶς, εἶναι αὐτὸς ποὺ …μεσολάβησε γιὰ τὸ …πρῶτο μας δάνειον καὶ μετὰ τὸ μετεπώλησε στοὺς Rothschild.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔστησαν ἀμέτρητα «ἀνταλλακτήρια» χρυσοῦ, πρὸ κειμένου, ὡς πραγματικοὶ τοκογλῦφοι, νὰ ἁρπάξουν ἀκόμη καὶ τὴν …ἀνάσα μας. Κι ἔτσι, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα διαλύεται, αὐτοὶ ἐξάγουν τὸ προϊὸν τῆς λεηλασίας τους καὶ γιὰ νὰ μὴν …χαθῇ κάτι στὸν δρόμο, ἀνέλαβε τὴν φύλαξιν ἡ …«τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».

Δὲν εἶναι ὅμως οἱ μόνοι ποὺ σπεύδουν νὰ μετακινήσουν ἐκτὸς συνόρων τὰ λάφυρά τους.
Νέο κρούσμα…

exagogh-chrysou-me-kathe-tropo2

Γιὰ τοὺς διαφυγόντες φόρους τοῦ «οἴκου Ῥικάρντο» δὲν διαβάσαμε, μὰ οὔτε καὶ θὰ διαβάσουμε, ἐφ΄ ὅσον ὁ ἐν λόγῳ «οἶκος» εἶναι ὁλίγον …ὑπὲρ ἄνω κάθε νόμου.
Γιὰ τοὺς διαφυγόντες ὅμως φόρους τοῦ …πτωχο-ἁρπακτικοῦ διαβάσαμε. Προφανῶς ἡ ἐν λόγῳ συμμορία δὲν ἐμπίμπτει στὰ τῶν …ἀπαλλαγῶν.

Ὅμως δέν εἶναι περίεργον πού σπεύδουν ὅλοι μαζύ, τώρα, νά ἐξαφανισθοῦν μέ τά λάφυρα;
Μήπως κι αὐτό εἶναι μία ἀκόμη …σύμπτωσις; Ἤ ὄχι;

Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν.
Τὸ μπουρδελοελλαδοκαφριστὰν τελειώνει…
Οἱ Ἕλληνες ἐπιβιώνουν μὲν δύσκολα, ἀλλὰ ἔχοντας τὸ μπουρδελοελλαδοκαφριστὰν ἀπέναντι…
…καὶ οἱ ἀπατεῶνες ἐξαφανίζονται μὲ τὰ λάφυρα.
Μήπως κάτι πρέπει ἐμεῖς νά λάβουμε τά ὑπ΄ ὄψιν;

Φιλονόη

Υ.Γ. Τά ποντίκια πρῶτα ἐξαφανίζονται εἴπαμε; Χμμμ… Καί τί ἀκριβῶς μᾶς …ἔρχεται;

Εξαγωγή χρυσού με κάθε τρόπο…