Γερμανός πρόεδρος: «Οι λαοί είναι το πρόβλημα,όχι η ελίτ …»


Γερμανός πρόεδρος: «Οι λαοί είναι το πρόβλημα,όχι η ελίτ …»

Γερμανός πρόεδρος: «Οι λαοί είναι το πρόβλημα,όχι η ελίτ …»

Γερμανός πρόεδρος: «Οι λαοί είναι το πρόβλημα,όχι η ελίτ …»