Πως θα ελεγχουν απολύτως την τροφή μας;


Πως θα ελεγχουν απολύτως την τροφή μας;Πως θα ελεγχουν απολύτως την τροφή μας;

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἂς ῥίξουμε μίαν ματιὰ στὸ πῶς θὰ ἐλέγχουν τὸ φαγητό μας στὸ μέλλον, ἀλλὰ καὶ στὸ πῶς  θὰ ἐλέγχουν οἱ μεγαλοεταιρεῖες τὸ τὶ θὰ βάλη ὁ καταναλωτὴς στὸ τραπέζι του.;
Ἐνας ἀπὸ τοὺς τρόπους ἔχει κάνει ἤδη τὴν ἐμφάνισή του σὲ πολυκαταστήματα καὶ super markets τῆς Γερμανίας, δείχνοντάς μας τὸ μέλλον!

Τὴν καλλιέργεια φρέσκων προϊόντων μέσα στὰ …καταστήματα!!!!

This Berlin supermarket has a vertical micro-farm inside it

Τὰ λεγόμενα Krauter Garten, ὅπως αὐτὰ ποὺ εὐρίσκονται μέσα στὴν ἁλυσίδα Metro, ὅπου χρησιμοποιοῦν στοιβαγμένες μονάδες γιὰ τὴν καλλιέργεια βοτάνων καὶ λαχανικῶν, μὲ τὴν χρήση φωτισμοῦ Led (ὁ ἐν λόγῳ φωτισμὸς μιμεῖται τὸ φῶς τοῦ ἡλίου) καὶ  φυσικὰ χρησιμοποιώντας ἄφθονα φυτοφάρμακα!
Ὑπάρχουν δὲ καὶ μικροαισθητῆρες ποὺ ἐλέγχουν συνολικὰ τὸ περιβάλλον, ὅπου ἀναπτύσονται καὶ παρακολουθῶνται, μέσῳ μίας ἐφαρμογῆς!

Ὅλα πανέτοιμα γιὰ τὴν ἐποχὴ τῶν  Microgarden!
Τῶν μικρο- ἀγροκτημάτων δῆλαδή, ποὺ θὰ εὐδοκιμοῦν χωρὶς χῶμα, νερὸ καὶ …ἥλιο!!!
Ἀλλὰ βέβαια πάντα μὲ τὴν βοήθεια ἀπὸ τὰ «κατάλληλα» φυτοφάρμακα τῶν Monsanto-Bayer.