Πανθρησκεία και σχολείο


Πανθρησκεία και σχολείο
Θεοφανάκης Στέφανος

Ἐδημοσιεύθη προσφάτως στὸν τῦπο μιὰ δήλωσις-μήνυμα τοῦ ΜητροπολίτουΠειραιῶς Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Ἑλληνισμό:

«Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μάθῃ ὁ λαός μας ἐπειγόντως, εἶναι αὐτὸ πού, δυστυχῶς, ἀποκρύπτεται μεθοδικά: ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν στὰ θρησκευτικὰ για τοὺς ὀρθοδ<όξους μόνον μαθητὲς καὶ μαθήτριες, εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ τοῦ θρησκειολογικοῦ προγράμματος σπουδῶν γιὰ νέους, τῆς νέο-βουδιστικῆς παγκοσμίου ὀργανώσεως Ἀριγκάτου, ἡ ὁποία χρηματοδοτεῖται ἀφειδῶς ἀπὸ τὸν γνωστὸ ἀμερικανὸ ὁλιγάρχη Ντέιβιντ Ῥοκφέλερ»

Κατὰ περίεργο τρόπο, ὅλα τὰ ἔντυπα σταματοῦν τὴν γραπτὴ ἀνάρτηση τῆς δηλώσεως στὸ σημεῖο ποὺ ἀναφέρουν τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ γνωστοῦ «γκλομπαλιστοῦ» Ῥοκφέλερ.

Πανθρησκεία και σχολείοἘνῶ, κατὰ τὴν γνώμη μου, τὸ σημαντικότερο σημεῖον εὑρίσκετο στὴν συνέχεια τῆς δηλώσεως:

«Τὸ ἐρώτημα εἶναι, ὅτι ἐνῶ ὁ κ. Φίλης μιλᾷι γιὰ ἀνεξιθρησκεία, τὴν ἰδία στιγμὴ ὁ ἴδιος ψηφίζει νόμο ποὺ ἐπιτρέπει καὶ ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα στοὺς μουσουλμάνους, ἑβραίους καὶ ῥωμαιοκαθολικοὺς νὰ ἐπιλέγουν τὰ μαθάματα καὶ τοὺς δασκάλους. Στοὺς ὀρθοδόξους ὅμως, θέλει ὁ ἴδιος νὰ κάνῃ μίαν θρησκευτικὴ σοῦπα. Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατί.». 

Ὅπου τίθεται ξεκάθαρα θέμα διακρίσεως γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους, καθὼς καὶ ἀναμείξεως τῆς πολιτείας στὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων καὶ μάλιστα τῶν νέων μαθητῶν καὶ μαθητριῶν.
Ὅπως ἐπίσης, σοβαρὸ θέμα ἀνακύπτει καὶ ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις ποὺ ἔχουν γίνει για τὸν σχολικὸ σύμβουλο Ἀγγελο Βαλλιανᾶτο, ἀδελφὸ τοῦ Γρηγόρη (τῶν ὁμοφυλοφίλων), ὅτι μετέχει στὸ ἐνδεκαμελὲς παγκόσμιο συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος Arigatou, ἐνᾦ παραλλήλως εἶναι στὴν πραγματικότητα τὸ δεξὶ χέρι τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκαζόγλου, ποὺ εἶναι σύμβουλος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Ἀ’ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς!
Γιὰ νὰ καταλάβουμε ποιοὶ καθορίζουν τὰ προγράμματα καὶ τὴν ὕλη τῶν σχολικῶν βιβλία, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ θέματα πίστεως τῶν πολιτῶν.