ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΑΣΤΕ ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ;


ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΑΣΤΕ ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ;

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΑΣΤΕ ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ;ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΑΣΤΕ ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ;

Ἁπλούστατα…
Δὲν θὰ ἀναπαραγόμεθα. Ἤ τοὐλάχιστον δὲν θὰ μᾶς …«ἐκπαιδεύη» ἡ πολιτεία γιὰ νὰ σκοπεύουμε στὴν ἀναπαραγωγή μας.
Ἤδη ἐπικρατεῖ τὸ σύνθημα: «κάνω αὐτὸ ποὺ θέλω», στὰ πάντα καὶ γιὰ πάντα. Δῆλα δὴ κάνω ὅ,τι κατεβάσῃ ἡ …γκλάβα μου, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν προσβάλῃ, θίγῃ ἤ ἐνοχλῇ, μοῦ κάνει καλό, κακὸ ἤ καταστρέφῃ. Ἐγὼ νὰ περνῷ καλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι…

…ξέρουμε!Στόχος ΔΕΝ εἶναι ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους (κι ὄχι μόνον) ἀλλὰ ὁ περιορισμός του κι ὄχι ὁ ἀφανισμός του.
Ὁ πραγματικὸς δῆλα δὴ στόχος, ποὺ τόσο πολὺ πονᾶ καὶ τσούζει τοὺς «κρατοῦντες» ἐγκεφάλους τοῦ πλανήτου μας, εἶναι ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦκατὰ τοὐλάχιστον …90%!!! Μὲ ὅ,τι κι ἐὰν σημαίνῃ αὐτό!
Διότι ὅσο ὁ πληθυσμὸς τοῦ πλανήτου μας παραμένει ὑψηλός, τόσο …κινδυνεύουμε.

Πρὸς χάριν τοῦ ἀποπληθυσμοῦ λοιπὸν προωθεῖται καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὡς νέο πρότυπο ζωῆς. Κι ὄχι δὲν εἶναι οἱ πραγματικοὶ ὁμοφυλόφιλοι ποὺ κόπτονται γιὰ τόσα …«προνόμια», ἀλλὰ οἱ σχεδιαστὲς αὐτοῦ τοῦ ἐκτρώματος, ποὺ λέγεται «νέα τάξις» πραγμάτων.
Πρὸς ἐπίῤῥωσιν αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου, μπορεῖτε νὰ παρατηρήσετε προσεκτικὰ τὶς στοχεύσεις τους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.
Γιὰ παράδειγμα…

Τὰ νέα πρότυπα εἶναι ΜΟΝΟΝ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς κάνουν νὰ ΜΗΝ ἔχουμε στόχους, ἦθος, ὅρια, ἀξίες, ἀρχές, σκοπούς.
Προβάλλονται μὲ ὅλα τὰ μέσα ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ σαχλαμᾶρες καὶ σπεύδουν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ …σαχλαμαράκηδες νὰ τὶς ἀσπασθοῦν, ποὺ μὲ τὴν σειρά τους προβάλλονται σὰν …παραδείγματα πρὸς μίμησιν!
Ἡ παιδοφιλία πλέον προωθεῖται ὡς νέα …μόδα…
Προωθοῦνται διαρκῶς πρότυπα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν εὔκολη διαβίωσιν, τὴν πορνεία, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὰ ναρκωτικά…
Ἡ οἰκογένεια στὸ στόχαστρο τῆς νέας τάξεως μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἀπὸ τὸ ἁπλό, τῆς ὑπερφορολογήσεως, ἔως τὸ μεγαλύτερον τῆς ἀποσυνθέσεως.
Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα πλέον δὲν ὑφίσταται καὶ ὁ νόμος ὑπάρχει μόνον γιὰ νὰ προστατεύῃ ἀπατεῶνες ὅλων τῶν ἐπιπέδων, ποὺ παραμένουν ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς δικαιοσύνης.
Ἡ τροφή μας πλέον εἶναι σκέτα σκουπίδια καὶ τὰ δηλητήρια ποὺ προσλαμβάνουμε, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸ νερό, εἶναι ἕνας ἀκόμη παράγων καταστροφῆς τῆς ὑγείας μας.

Ἡ πτωχοποίησις τῶν πληθυσμῶν εἶναι γενικὸς κανὼν πλέον, στὴν Εὐρώπη γιὰ ἀρχή, καὶ ὅσοι λαοὶ ἀκόμη ἀντιστέκονται, γύρω γύρω, ἀπειλοῦνται μὲ …«ἀπελευθέρωσιν» καὶ …«ἐκδημοκρατισμό»!!! (Ἰράν, Ῥωσσία, Οὐκρανία, Λιβύη, Συρία, Κορέα…)
Ὁ τομέας τῆς ὑγείας, ἄν καὶ τὰ ἄλματα εἶναι τεράστια, λειτουργεῖ ΜΟΝΟΝ γιὰ τοὺς ἔχοντες καὶ κατέχοντες. Τὰ δὲ ἐμβόλια, ποὺ τὰ περισσότερα πλέον εἶναι ὑποχρεωτικά, μὲ τόσα χημικὰ συντηρητικὰ (κι ὄχι μόνον) ποὺ περιέχουν, μᾶλλον …σκοτώνουν, παρὰ ὀφελοῦν!
Ἡ ἐλεημοσύνη, ὡς μέσον διαβιώσεως, προωθεῖται ἐπίσης, μετατρέποντας τὸν ἄνθρωπο σὲ ἐξηρτημένο ζῶον, ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν ἐλευθερία του, τὴν ἀξιοπρέπειά του καὶ τὴν αὐτονομία του. Τὰ δὲ συσσίτια εἶναι τόσο πολλά, ποὺ ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ πῶς μπορεῖ μία …«πολιτεία», ποὺ καταληστεύει μισθοὺς καὶ συντάξεις, νὰ συντηρῇ τόσες χιλιάδες, ἤ καὶ ἑκατομμύρια, πεινασμένων.
Ἡ παιδεία σαχλαμαροποιεῖται καὶ μετατρέπεται σὲ εἶδος πολυτελείας, ἔν ᾦ παραλλήλως μέσα ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, ὅλων τῶν βαθμίδων, παρασκευάζονται στρατοὶ ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων τῶν …τοκογλύφων.
Ἡ κάρτα τοῦ δουλοποιημένου πολίτου εἶναι ἐδῶ καὶ μᾶς προσφέρεται ὡς …«δῶρον», πρὸ κειμένου νὰ διατηρήσουμε τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιβιώσεως…!!!
Τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες παρακολουθῶνται μὲ ὅλα τὰ μέσα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν μποροῦμε οὔτε νὰ …φτύσουμε, δίχως νὰ μᾶς καταγράψουν.
Ἡ ἀποσύνθεσις σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο… Στὰ πάντα καὶ παντοῦ!
Καὶ δυστυχῶς ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς βλέπει μόνον αὐτὸ ποὺ τοῦ …ἐπιτρέπεται νὰ δῇ.

Φυσικά, ἐμεῖς, οἱ πληθυσμοί, ἑστιάζουμε μόνον στὸ ὅ,τι δὲν ἔχουμε χρῆμα στὴν τσέπη κι ὄχι στὸ ἐὰν ὅλα αὐτά, καθὼς κι ἄλλα περισσότερα, μᾶς ἔχουν μειώσει τὶς ἐλευθερίες μας καὶ μᾶς κλέβουν τὸ δικαίωμα στὴν ζωή.
Βλέπουμε τὰ μνημόνια κι ὄχι τὰ ὅσα κρύβονται πίσω ἀπὸ τὰ μνημόνια.
Βλέπουμε τὴν πτωχοποίησίν μας κι ὄχι τὸ ἐὰν δουλοποιούμεθα ἤ ἐὰν ἀφανιζόμεθα μεθοδικότατα.
Ἄλλως τέ, ἄν καὶ οἱ αὐτοκτονίες (θύματα γενοκτονίας θεωροῦνται) ἔχουν ξεπεράσει ἤδη τὶς πολλὲς χιλιάδες, οὐδεὶς ἐκ τῶν κουδουνισμένων νεο«σωτήρων» ἤ δημοσιοκάφρων ἀναφέρεται σὲ αὐτές, διότι εἶναι ΟΛΟΙ συνένοχοι στὴν γενοκτονία!

Γιὰ τὴν ὥρα λοιπὸν παρασυρόμεθα στὴν δίνη τῶν σχεδιασμῶν τῆς νέας τάξεως, πιστεύοντας κατὰ καιροὺς πὼς …«ἐπαναστατοῦμε», ἐὰν ἔτσι ἔχῃ προγραμματίσει ἡ …νέα τάξις, «ἐπιλέγοντας» νὰ ψηφίζουμε στὶς ἐκλογὲς ὑποψηφίους ποὺ …χαμογελοῦν καλλίτερα, κατὰ τὶς προδιαγραφὲς τῆς νέας τάξεως καὶ δίχως νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμεθα, λειτουργοῦμε ὅπως μᾶς ἔχουν προγραμματίσει νὰ λειτουργοῦμε ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τσακίζονται νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὰ ὅρια καὶ τοὺς φραγμοὺς τῆς νέας τάξεως.
Γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ὅμως πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἀρνηθοῦμε κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ πρότυπα ποὺ μᾶς ἐμφύτευσαν, «πείθοντάς» μας νὰ τὰ πιστεύουμε ὡς δικά μας.
Μὰ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ ἔχουμε ἀκόμη δρόμο.
Δύσκολο, ἀνηφορικό, ὀδυνηρό, μὰ σίγουρα στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς, ὅσοι ἀντέξουν, θὰ διαπίστωσουν πὼς ὅλος αὐτὸς ὁ ἀγὼν τοῦ Ἀνθρώπου καὶ νόημα εἶχε καὶ στόχο καὶ ἀναγκαῖος ἦταν.
Ἄλλως τέ…
…ἡ Τιτανομαχία οὐδέποτε τελείωσε.
Τώρα πιὰ φθάνουμε στὸ πέρας της.
Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τὸ γνωρίζουμε…
…Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ ἐξακολουθοῦμε τὸν ἀγῶνα!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Κάποιοι ΔΕΝ θὰ ἀκολουθήσουν τὶς προσταγὲς τῆς «νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως» διότι κάτι τοὺς διαφοροποιεῖ. Γιατί ἄρα γέ;

Υ.Γ.2. Στρατιὲς πεινασμένων στὰ συσσίτια… Λὲς καὶ δὲν θὰ ἦταν φρονιμότερον καὶ ἀναγκαιότερον τὸ νὰ δίδονται εὐκαιρίες γιὰ ἀνάπτυξιν, ἀπὸ τὸ νὰ δημιουργοῦνται στρατιὲς πεινασμένων κι ἐξαθλιωμένων. Ἀλλά ποιός νά ἀντιδράσῃ; Πόσες φορές μέσα στήν ἱστορία ἀντέδρασε ὁ πεινασμένος;

Υ.Γ.3. Τί θά συμβῆ; Μὰ τὰ ἔχουμε πεῖ… Κι αὐτὴ ἡ αὐτοκρατορία τους, ὅπως καὶ ὅλες οἱ παλαιότερες, θὰ καταῤῥεύση σὰν χάρτινος πύργος. Καὶ τὸ γνωρίζουν…!!!

http://filonoi.gr/2015/03/21/kai-pos-tha-anaparagometha-ean-ginoyme-oloi-omofylofiloi/