Πρώην Γάλλος αξιωματούχος ομολογεί το σχέδιο επιθέσεως κατά της Συρίας!!!


Πρώην Γάλλος αξιωματούχος ομολογεί το σχέδιο επιθέσεως κατά της Συρίας!!!

Πρώην Γάλλος αξιωματούχος ομολογεί το σχέδιο επιθέσεως κατά της Συρίας!!!

Πρώην Γάλλος αξιωματούχος ομολογεί το σχέδιο επιθέσεως κατά της Συρίας!!!
Ὁ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶντῆς Γαλλίας εἶχε δηλώση σὲ τηλεοπτική ἐκπομπὴ στὸ LCP, ὅτι οἱ Ἄγγλοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ εἶχαν πῆ σχετικὰ μὲ προετοιμασίες γιὰ πόλεμο στὴν Συριά, δύο χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν διαδηλώσεων τοῦ 2011 στὴν Συρία.Ὡς αἰτία γιὰ αὐτὸν τὸν πόλεμο, ἔδωσε, τὴν ἀντι-Ἰσραηλινὴ στάση τῆς Συριακῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἔκανε τὴν Συρία στόχο γιὰ ἀλλαγὴ καθεστῶτον, ὑποκινούμενη ἀπὸ τὴν Δύση!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

15 Ιουν 2013
France’s Former Foreign Minister, Roland Dumas, has stated in a televised program on LCP that UK government officials had told him about preparations for war in Syria two years prior to the start of the 2011 protests and conflict. The reason given for this war is the Syrian government’s anti-Israel stance that made Syria a target for Western-backed regime change.

France’s Former Foreign Minister: UK Government Prepared War in Syria Two Years Before 2011 Protests

(Visited 79 times, 1 visits today)

http://filonoi.gr/2015/12/21/prohn-gallos-aksiomatoyxos-omologei-to-sxedion-epitheseos-kata-ths-syrias/