Νόμιμη η ευθανασία ακόμα και για ψυχολογικούς λόγους στην «προοδευμένη» Ολλανδία.


Νόμιμη η ευθανασία ακόμα και για ψυχολογικούς λόγους στην «προοδευμένη» Ολλανδία.

Μόνο που με την ευθανασία πεθαίνει το θύμα κι όχι ο θύτης. Εφόσον δεν απαλλασσόμαστε από τον θύτη … τι νόημα έχει να αυτοκτονούν τα θύματά του;

Στην Ελλάδα όλες οι αυτοκτονίες που προκάλεσαν οι κυβερνήσεις με την λεηλασία των φτωχών … αποδόθηκαν σε «ψυχολογικούς» παράγοντες!

Νόμιμη η ευθανασία ακόμα και για ψυχολογικούς λόγους στην «προοδευμένη» Ολλανδία.