Ο έλεγχος σκέψεως στις κοινωνίες εφαρμόζεται μέσω της τεχνολογίας


Ο έλεγχος σκέψεως στις κοινωνίες εφαρμόζεται μέσω της τεχνολογίας

Ο έλεγχος σκέψεως στις κοινωνίες εφαρμόζεται μέσω της τεχνολογίας

Ο έλεγχος σκέψεως στις κοινωνίες εφαρμόζεται μέσω της τεχνολογίας
Αὐτοὶ ποὺ χαράσουν τὴν στρατηγικὴ στὴν πολιτική, μπαίνουν στὸν πειρασμὸ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἔρευνα γιὰ τὸν ἐγκέφαλο καὶ τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορά.

Ὁ Γεωφυσικὸς Gordon J.F. MacDonald, εἰδικὸς σὲ προβλήματα τοῦ πολέμου, ἀναφέρει πὼς χρονικὰ ἀκριβεῖς, τεχνητὰ δημιουργούμενες ἠλεκτρονικὲς προσβολὲς θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἕνα μοτίβο ταλαντώσεων ποὺ παράγουν σχετικὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἰσχῦος, σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τῆς γῆς…
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἀναπτύξῃἔ να σύστημα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ βλάψῃ σοβαρὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ ἐγκεφάλου, σὲ πολὺ μεγάλους πληθυσμούς, σὲ ἐπιλεγμένες περιοχές, ἐπὶ παρατεταμένο χρονικὸ διάστημα.

Ἡ δήλωσις αὐτὴ ἔγινε ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον 25 χρόνια, στὸ βιβλίο του, ποὺ ἔγραψε ὅταν ἦταν καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκυ
Πρῴην Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α
ἀπὸ 20-01-1977 ἕως 20-01-1981
ἐπὶ Προέδρου Τζίμυ Κάρτερ
Δημοκρατικὸ Κόμμα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Ἡ Μεγάλη Σκακιέρα. Ἡ Ἀμερικανικὴ Ὑπεροχὴ καὶ οἱ Γεωστρατηγικές της Ἐπιταγές».

Political strategists are tempted to exploit research on the brain and human behavior. Geophysicist Gordon J.F. MacDonald, a specialist in problems of warfare, says accurately-timed, artificially-excited electronic strokes could lead to a pattern of oscillations that produce relatively high power levels over certain regions of the earth … in this way one could develop a system that would seriously impair the brain performance of very large populations in selected regions over an extended period

The following statement was made more than twenty-five years ago in a book by Brzezinski which he wrote while a professor at Columbia University.

Zbigniew Brzezinski
Former National Security Advisor
January 20, 1977 – January 20, 1981

Ὅλο το βιβλίο σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf):
Grand Chessboard

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ

The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives

——————————————————————–

(Μὰ ἄλλη ἀπειλή, λιγότερο ἐμφανὴς ἀλλὰ ὄχι λιγότερο βασική, ἀντιμετωπίζει ἡ φιλελεύθερη δημοκρατία.
Περισσότερο ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς τεχνολογίας, περιλαμβάνει τὴν σταδιακὴ ἐμφάνιση μίας πιὸ ἐλεγχομένης καὶ καθοδηγουμένης κοινωνίας.
Μία τέτοια κονωνία θὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ μία ἐλίτ, τῆς ὁποίας ἡ ἀξίωσις γιὰ πολιτικὴ ἰσχὺ θὰ στηρίζεται σὲ δῆθεν ἀνώτερη ἐπιστημονικὴ τεχνογνωσία.)

Χωρὶς νὰ παρεμποδίζεται ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῶν παραδοσιακῶν φιλελευθέρων ἀξιῶν, αὐτὴ ἡ ἐλὶτ δὲν θὰ δίσταζε νὰ ἐπιτύχῃ τοὺς πολιτικούς της σκοπούς, χρησιμοποιώντας τὶς τελευταῖες σύγχρονες τεχνικὲς γιὰ τὸν ἐπηρεασμὸ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ κοινοῦ καὶ τὴν διατήρηση τῆς κοινωνίας ὑπὸ στενὴ παρακολούθηση καὶ ἔλεγχο.

Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ τεχνολογικὴ δυναμικὴ τῆς χώρας δὲν θὰ ἀναστραφῆ, ἀλλὰ θὰ τροφοδοτήση στὴν πραγματικότητα τὴν κατάσταση ποὺ αὐτὴ ἐκμεταλλεύεται.

Ζμπίγνιου Μπρεζίνσκυ
Πρώην Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α.
Ἀπὸ 20-01-1977 ἔως 20-01-1981
Ἐπὶ προέδρου Τζίμυ Κάρτερ
Δημοκρατικὸ κόμμα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Μεταξὺ Δύο ἐποχῶν», ὁ ῥόλος τῶν Η.Π.Α. στὴν Τεχνολογικὴ Ἐποχή».
(BETWEEN TWO AGES America’s Role in the Technetronic Era)

(Another threat, less overt but no less basic, confronts liberal democracy. More directly linked to the impact of technology, it involves the gradual appearance of a more controlled and directed society. Such a society would be dominated by an elite whose claim to political power would rest on allegedly superior scientific knowhow.) Unhindered by the restraints of traditional liberal values, this elite would not hesitate to achieve its political ends by using the latest modern techniques for influencing public behavior and keeping society under close surveillance and control. Under such circumstances, the scientific and technological momentum of the country would not be reversed but would actually feed on the situation it exploits.

Zbigniew Brzezinski
Former National Security Advisor
January 20, 1977 – January 20, 1981
BETWEEN TWO AGES
America’s Role in the Technetronic Era

Ὅλο τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ ἁπλοῦ κειμένου (.txt):
Full text of “Zbigniew Brzezinski – Between Two Ages.pdf (PDFy mirror)”

Ὅλο τὸ βιβλίο σὲ μορφή (.pdf):
Zbigniew Brzezinski Between Two Ages

Ὅλο τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ Adobe Acrobat (.pdf)
take over world

Zbigniew Brzezinski

Τὸ χρήσιμον

Μετάφρασις Παπανικολάου Σωτήρης

http://filonoi.gr/2015/11/04/o-elegxos-skepseos-stis-koinonies-sxediasthke-kai-efarmozetai-meso-ths-texnologias/