ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΡΑΣΟΥΜΕ!


ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΡΑΣΟΥΜΕ!

ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΡΑΣΟΥΜΕ!

Θα επιμένουν να κάνουν το άσπρο μαύρο κάθε φορά που σχεδιάζουν έναν νέο φόρο-απάτη σχετικό με το περιβάλλον.
ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΡΑΣΟΥΜΕ!
ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΡΑΣΟΥΜΕ!ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΡΑΣΟΥΜΕ!ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΨΥΧΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΒΡΑΣΟΥΜΕ!

Για την μεγάλη απάτη της υπερθερμάνσεως δείτε αυτό το εμπεριστατωμένο ντοκιμαντέρ:

Σίγμα