ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ!


ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ!

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ!

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ!
δεκαετία τοῦ ’60, διακόπτεται στὴν ἑπταετία τῆς δικτατορίας καὶ συνεχίζεται ἀμέσως μετά.

Μιὰ ἱστορία, ποὺ ἂν τὴν μελετήσῃ κάποιος στὰ σοβαρά, θὰ δῆ πὼς …«βρωμᾶ» ἀπὸ παντοῦ.
«Ἐπανάστασις» μὲ σπόνσορες, ἀλλὰ καὶ μὲ «χορηγοὺς ἐπικοινωνίας», ποὺ λίγο – πολύ, μοιάζει μὲ διαφημιστικὴ καμπάνια ἀχρήστου προϊόντος «κλειστῆς καταναλώσεως». Τρομοκρατία, ΜΜΕ, κούφιες ἰδεολογίες, «ἐπιταγὲς χωρὶς ἀντίκρυσμα» καὶ στὴν μέση ἔνας ἀποχαυνωμένος λαός, νὰ ἀναζητᾷ τὴν θέση του σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τοῦ παραλόγου.
Παραλόγου;;;
Ἴσως ὄχι καὶ τόσο…

Στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶχε τὸ «μονοπώλιο» σὲ τέτοιου εἴδους ὀργανώσεις, μὲ τὴν δημιουργία τοῦ ΠΑΚ, ὅπου ἡ τρομοκρατία, οἱ ἀπειλὲς καὶ οἱ προπηλακισμοὶ πήγαιναν «σύννεφο», εἰδικὰ στοὺς χώρους τῶν Πανεπιστημίων. Ἔχουν ἀναφερθεῖ καὶ δολοφονίες ἀπὸ μέλη τοῦ ΠΑΚ, οἱ ὁποῖες (ἀναφορές) δὲν ἔχουν ἄκομα διασταυρωθεῖ ἐπισήμως.
Στὴν συνέχεια, ὁ ἴδιος ἄνθρωπος, ἐπέκτεινε τὴν δράση του ἄκομη παραπέρα, μὲ τὴν γνωστὴ πιὰ Ὑπόθεση «Ἀσπίδα», στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Γεώργιος Γρίβας καὶ ὁ Μίκης Θεοδωράκης.
Ἕνα σκάνδαλό που ἄφησε ἔκθετο τὸν Γεώργιο Παπανδρέου ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς καὶ ἡ τότε ΚΥΠ δὲν προλάβαινε νὰ συμμαζεύῃ τ’ ἀσυμμάζευτα.

Ὅταν ἦλθε ἡ δικτατορία τὸ 1967, ὅλως …παραδόξως ἡ δράσις τῶν ὀργανώσεων ἔπαυσε.
Τὰ δὲ μέλη τοῦ ΠΑΚ, διεσκορπίσθησαν «αὐτοεξόριστα» σὲ Παρίσι, ΗΠΑ καὶ Ῥωσσία. Μὲ τὴν πτώση τῆς δικτατορίας, οἱ Ἐπαναστατικὲς Ὀργανώσεις πῆραν ἄλλη μορφή. Δημιουργήθηκαν περίπου 7 Ε.Ο. ἀμέσως μετὰ τὴν λήξη τῆς δικτατορίας μὲ πιὸ σημαντικὴ τὴν «Ἀπόστολος Κανάρης», ἡ δράση τῆς ὁποίας σταμάτησε λίγους μῆνες μετὰ τὴν ἐνάρξη τῆς δράσεως τῆς «17ης Νοεμβρίου». Τὴν ἴδια ἐποχή, σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, δημιουργήθηκε ἕνα «Ἐπαναστατικό» πλαίσιο, ἀπὸ πολλὲς ὀργανώσεις μὲ κυριότερες τίς:
«17 Νοέμβρη», στὴν Ἑλλάδα,
«Ἐρυθρὲς Ταξιαρχίες» στὴν Ἰταλία,
«Μπάαντερ – Μάϊνχωφ», στὴν Γερμανία.

ΟΛΕΣ ὡστόσο, εἴχαν κάτι κοινό: τὴν «Ἐπαναστατικὴ Διεθνή».
Η ΕΔ ἦταν παρακλάδι τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς, καὶ δροῦσε μὲ χρήματα τῆς KGB, πρὸς ἀποσταθεροποίηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Τουλάχιστον ἐπίσημα. Ἀνεπίσημα ὅμως, ἤταν μέρος μιᾶς διεθνοὺς συνωμοσίας τρομοκρατίας τῶν λαῶν, ποὺ ὁδηγοῦσε στὸ ἀναπόφευκτο: τὴν λήψη μέτρων …«κατὰ τῆς τρομοκρατίας», ποὺ στην πραγματικότητα ἐγκλώβισαν τὴν κοινωνικὴ ζωὴ τῶν λαῶν κάτω ἀπὸ τὴν βαρειὰ ἀστυνόμευση καὶ παρακολούθηση τῶν πάντων.
Καὶ οἱ λαοί, τρομοκρατημένοι ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῶν «Ἐπαναστατικῆς Διεθνοῦς», ἀποδέχονται τὶς πόλεις – φύλακες ὡς σωτηρία. Ἔτσι, τὰ γίδια μπῆκαν στὸ μαντρί, χωρὶς πολὺ κόπο.

Γιὰ νὰ παραμείνουμε στὰ δικά μας, ὀργανώσεις ὅπως ὁ ΕΛΑ, ἡ 1η Μάη καὶ ἄλλες, ἐμφανίστηκαν στὸ προσκήνιο, ἀλλὰ δεν ἄργσαν νὰ φύγουν ἀπὸ αὐτό. Ἐκεῖ ἦταν ἡ διαφορά τους μὲ τὴν 17Ν.
Τί συνέβη στήν πραγματικότητα;
Ὅπως ἀνέφερα παραπάνω, ὁ σκοπὸς τῶν Ε.Ο. ἤταν ἡ μαντροποίηση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῶν λαῶν. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργοῦσαν καὶ στὴν Ἑλλάδα. Λίγο πρὶν διαλυθεῖ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις, ἡ Κομμουνιστικὴ Διεθνὴς ἔπεφτε σὰν χάρτινος πύργος. Μαζύ της ἔπεσε καὶ ἡ Ἐπαναστατικὴ Διεθνής, ὅπως ἤταν ἀναμενόμενο. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ, ἤταν ν’ ἀρχίσουν οἱ «ἐξαρθρώσεις» τῶν Ε.Ο. μὲ ῥυθμὸ πολυβόλου. Οἱ Ἐρυθρὲς Ταξιαρχίες ἤταν ἀπό τὶς τελευταῖες. Προηγήθηκε ἡ «Μπάαντερ – Μάϊνχωφ» καὶ πολλὲς ἄλλες. Ἡ 17Ν ὅμως, παρέμενε. Ἄκομα καὶ μετὰ τὴν «συλλήψη» τοῦ «Κάρλος τὸ τσακάλι», ἡ «δική μας» 17Ν ἐξακολουθοῦσε νὰ δρᾷ ἀνενόχλητη.
Ποιός δέν θυμᾶται τό φιάσκο στήν Λουίζης Ῥιανκοῦρ, στούς Ἀμπελοκήπους, πού γελοῦσε κι ὁ κάθε πικραμένος;
Καὶ τόσα ἄλλα γελοῖα ποὺ εἶχε ἡ ὑπόθεσις, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν τίτλο ἀθηναϊκὴς ἐφημερίδος «Ἀναζητῆστε τὸν Ντόναλτ Ντακ», ὅταν σκίτσα ὑποτιθεμένων «τρομοκρατών» ἔκαναν παρέλαση ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καθημερινά…
Ἡ γελοιότης σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ προξενοῦσε μεγαλύτερη ἐντύπωση, ἤταν τὰ «κτυπήματα» τῆς ὀργάνωσςως.
Μπακογιάννης, Περατικός, Βρανόπουλος, Πέτσος, Σῶντερς καὶ ἄλλα.
«Κτυπήματα» ποὺ δὲν ἔβαζαν νόημα, σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς προκηρύξεις ποὺ ἄφηνε ἡ 17Ν (ἄλλο φιάσκο κι αὐτό).
Ἐν ὀλίγοις, «ἔκανε μπᾶμ» ὅτι ἡ ὀργάνωση ἐκτελοῦσε «πληρωμένα συμβόλαια» μὲ ἔναν μανδύα …«ἰδεολογικό».
Οἱ ληστεῖες στὶς τράπεζες, ἐν τῷ μεταξύ, εἴχαν σταματήσει.
Ἡ ἐρώτησις πλέον ἦταν: πῶς χρηματοδοτοῦντο οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ὀργανώσεως;
Κι ὅταν λέμε «ἐπιχειρήσεις», ἐννοοῦμε τὴν δράση κι ὄχι τὰ ἐργοστάσια.
Ἡ ἔνδειξις ἦλθε μὲ τὴν… «ἀποτυχημένη» ἀπόπειρα κατὰ τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ, ἀφοῦ μόνο, ἔνας τυφλὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀστοχήσῃ ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ ἐκτοξεύθηκε ἡ ῥουκέτα.
Καὶ ΟΧΙ!
Δεν ἤταν οἱ ΗΠΑ ποὺ χρηματοδοτοῦσε τὴν 17Ν.
Ἤταν τ’ ἀφεντικά της.
Θὰ τὸ δοῦμε σὲ λίγο.

Κάποια στιγμή, ἔρχεται ἡ ὥρα που ἡ «δράσις» τῆς 17Ν πρέπει νὰ σταματήσῃ, καθὼς εἶχε πλέον καταντήσει γελοῖο τὸ νὰ γίνονται κτυπήματα καὶ οἱ προκηρύξεις νὰ εἶναι «ἄλλα γι’ ἄλλα τῆς Παρασκευῆς τὸ γάλα». Ἐξιλαστήριο θῦμα, ὁ χαζὸς ἰδεολόγος τῆς ὀργανώσεως, Σᾶββας Ξηρός.
Ἕνα εὔκολο θῦμα, ποὺ στὴν πραγματικότητα προσπαθοῦσε νὰ καταλάβῃ κι αὐτὸς τὶ συνέβαινε.
Ἕνα «λάθος» στὸν ὡρολογιακὸ μηχανισμὸ καὶ τέρμα ἡ 17Ν.
Τό πιό γελοῖο; Μία ὀργάνωσις, ποὺ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ὅτι τὴν ἔψαχναν ἀπὸ τὸ 1975, ἐξαρθρώθηκε σέ… μία ἑβδομάδα.
Πιὸ γελοῖος… πεθαίνεις.

Τὰ μέλη ὅμως ποὺ συνέλαβαν ἦταν γιὰ τὰ πανηγύρια, μὲ μόνη ἴσως ἐξαίρεση τὸν Γιωτόπουλο. Κι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ξετυλίγεται τὸ νῆμα τῶν …«συμπτώσεων».
Οἱ πιὸ παλιοί, εἴχαν σχέση εἴτε μὲ τὸ Πολυτεχνεῖο, εἴτε μὲ τὴν Γαλλία. Ὅμως, σὺν Πολυτεχνεῖο, κουμάντο ἔκανε ὁ Κώστας Λαλιώτης καὶ τοὺς γνώριζε πολὺ καλά. Στὸ Πολυτεχνεῖο ἤταν ἐπίσης κι ἡ Μαρία Δαμανάκη, ποὺ ἐπίσης τοὺς γνώριζε.
Στὴν Γαλλία ἤταν ὁ Μίκης Θεοδωράκης, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς καὶ (οὐπς!) πέρασε κι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, τὸ ἴδιο διάστημα…
Βρὲ κάτι συμπτώσεις…

Ὅταν ὁ Σᾶββας Ξηρὸς μπῆκε στὸ νοσοκομεῖο, μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ αὐτοσχεδίου μηχανισμοῦ στὸν Πειραιᾶ, τὸν ἐπισκέφτηκε στὸν Εὐαγγελισμὸ «ἔνας πολιτικὸς μὲ πολὺ χαρακτηριστικὴ φωνή», ὅπως τὸν περιέγραψε ὁ ἴδιος. Ὅλοι τότε ἔσπευσαν νὰ ποὺν ὅτι ῆταν ὁ Κώστας Σημίτης.
Λυπᾶμαι! Χάσατε!
Ἤταν αὐτός ποὺ εἶχε συμφέρον, ἀπὸ τὶς δολοφονίες τῶν Μπακογιάννη καὶ Βρανοπούλου: ὁ Κώστας Μητσοτάκης!!!
Στὴν συνέχεια, τὸ κουβᾶρι ξετυλίγεται σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ καὶ ξαφνικὰ …σιωπή!!!
Τί ἔγινε; Τί εἰπώθηκε; Ἁπλό!!!
Εἰπώθηκε τὸ ποιοὶ ἦσαν οἱ ἐντολεῖς τῆς Ὀργανώσης καὶ ποιοὶ οἱ χρηματοδότες!
Κώστας Λαλιώτης ὁ κύριος ἐντολέας.
Χρηματοδότης; George Sorros γιὰ λογαριασμὸ τῶν Ῥόθτσιλτ (Rothschild).
Καὶ τότε ἔπεσαν οἱ ἀπειλές. Ξαφνικά, τὰ μέλη …«θυμήθηκαν» ὅτι εἴχαν ἰδεολογία καὶ χάριν αὐτῆς, σιώπησαν!!!
Ἡ ἐπίσκεψις στὴν φυλακὴ ἀπεσταλμένου τοῦ Σῶρρος, ἔκανε τὸ θαῦμα της.
Τὰ στόματα ἔκλεισαν…

Στὴν συνέχεια, ἐμφανίστηκαν μικρὲς ὀργανώσεις μὲ διαφορὰ ὀνόματα, ὅπως «Σέχτα Ἐπαναστατῶν» καὶ «Πυρῆνες τῆς Φωτιᾶς». Κι ἀρκετὲς ἀκόμη.
Κι ὅμως!!! Αὐτὲς οἱ ὀργανώσεις, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὑπῆρξαν.
Ἦταν κατασκεύασμα τῶν Ῥόθτσιλτ.

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Φώτη Λυροπούλου (11 Ἰανουαρίου 2015), κατηγορουμένου γιὰ συμμετοχὴ στὴν «Σέχτα Ἐπαναστατῶν», εἶναι ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο.

Διαβάστε καὶ προσέξτε ΠΟΛΤ ΚΑΛΆ τὸ προτελευταῖο σημεῖο:

«XI. Πληροφορίες ISAF, «ΕΛΔΑΦ – ΤΕΣΑΦ»
● Προσωπικό και δεδομένα Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποστολής στο Αφγανιστάν, θέσεις και αποστολή άνω των 100 αξιωματικών και υπαξιωματικών από το 2002 έως το 2012
XII. Κέντρο Αθήνας – Όπλα, Ναρκωτικά, Πορνεία
● Εμπλοκή Αφγανικής και Ρουμανικής Μαφίας, επί δεκαετίες έως σήμερα
XIII. Επιχειρηματική Κατασκοπεία ΕΥΠ – ΠΜΥ
● Στοχεύσεις δημοσιογράφων, δικαστών
● Διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, ιεροδούλων
● Ανάμειξη ηγεσίας πολιτικής, σωμάτων ασφαλείας, δικαστικής
● Επαφές με μεγαλοεπιχειρηματίες εξωτερικού (βλ. Rothchilds)
● Εμπλοκή μεγαλοεπιχειρηματιών Ελλήνων»

Αὐτὴ ἦταν βόμβα μεγατόνων ποὺ τὰ ΜΜΕ (οἱ χορηγοὶ ἐπικοινωνίας τῶν «ἐπαναστατικῶν ὀργανώσεων», ποὺ λέγαμε στὴν ἀρχή…) ἀπέκρυψαν ἐπιμελῶς!!!

Μὲ λίγα λόγια: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΛΗΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΏΝ, ΠΟΥ ΤΕΛΕΊ ΥΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΩΝ ΡΌΘΤΣΙΛΝΤ – ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ!

Οἱ Ἐπαναστατικὲς Ὀργανώσεις, ἔπαψαν πλέον νὰ λειτουργοῦν ὡς τέτοιες, ἀπὸ τὸ 1983…
Θυμηθεῖτε ποιὸς ἤταν πρωθυπουργὸς τότε!

Γεώργιος Μεταξᾶς
Υπάλληλος της αμερικανικής πρεσβείας βοήθησε την 17Ν στη δολοφονία ΓουέλςΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ!

Σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της αμερικανικής ιδιωτικής υπηρεσίαςStratfor, οι οποίες έφτασαν στo Wikileaks και αναδημοσιεύονται στην εφημερίδα «Τα Νέα», είναι πιθανό η 17 Νοέμβρη να είχε βοήθεια από υπάλληλο της αμερικανικής πρεσβείας στη δολοφονία του Ρίτσαρντ Γουέλς σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα το 1975 από την «17 Νοέμβρη».

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Stratfor, σε αλληλογραφία του με πρώην αξιωματούχους υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, αναφέρεται στο ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλου της αμερικανικής πρεσβείας στην δολοφονία του Γουέλς. Το μήνυμα εστάλη πριν 11 μήνες από τον Φρεντ Μπάρτον, αντιπρόεδρο της «σκιώδους CIA», όπως σύμφωνα με τα «Νέα» χαρακτηρίζεται η Stratfor. Παραλήπτης είναι το πρώην αφεντικό του από τις υπηρεσίες Ασφαλείας του Διπλωματικού Σώματος των ΗΠΑ.

«Άκουσα από μία πολύ καλή πηγή στην Υπηρεσία (CIA), ότι τον Γουέλς τον παγίδευσε ένας υπάλληλος στην πρεσβεία. Έχεις ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο;» αναφέρει ο Μπάρτον στο e-mail του.
Μισή ημέρα μετά το ερώτημα ήρθε και η απάντηση. Ο παραλήπτης μεταξύ άλλων έγραφε:

«Θυμάμαι ότι πολλοί πίστευαν πώς μέλη της 17 Νοέμβρη είχαν διεισδύσει στην κυβέρνηση (την ελληνική) και όπως καλά γνωρίζεις, οι Έλληνες παρακολουθούσαν τους διπλωμάτες των ΗΠΑ για να αναγνωρίσουν τους αξιωματικούς πληροφοριών. Οι υπάλληλοι της πρεσβείας, ήξεραν ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν αξιωματικός πληροφοριών. Δυστυχώς ο Γουέλς θα μπορούσε να αναγνωρισθεί και να στοχοποιηθεί εύκολα όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από την 17 Νοέμβρη» ανέφερε.

Ο Ρίτσαρντ Γουέλς δολοφονήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1975, όταν μαζί με την σύζυγό του έφτασε έξω από το σπίτι του στο Ψυχικό, μετά από δεξίωση που είχε παραθέσει ο Αμερικανός πρέσβης.

Τρεις άνδρες, τους πλησίασαν, οι δύο απομάκρυναν την σύζυγο και τον οδηγό και ο τρίτος δολοφόνησε με τρεις σφαίρες τον Γουέλς. Επρόκειτο για το πρώτο κτύπημα της 17 Νοέμβρη, ενώ ο Ρ. Γουέλς ήταν ο πρώτος σταθμάρχης της CIA στην ιστορία που έπεσε θύμα δολοφονίας.
Σε άλλο μήνυμά του, τον Ιούνιο του 2010, ο αντιπρόεδρος της Stratfor, αναφερόμενος στο κτύπημα με ρουκέτα στην αμερικανική πρεσβεία, εκφράζει τις αμφιβολίες του για την ικανότητα των Ελλήνων αστυνομικών, να ταυτίσουν το ρουκετοβόλο.

Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, έγραψε σε στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ: «Οι πιθανότητες οι Έλληνες να το έκαναν από μόνοι τους είναι λίγες. Εμείς πιθανότατα το κάναμε και τους αφήσαμε να εισπράξουν τα εύσημα.»

πηγή