Εορτάζουμε τη γυναίκα;


Εορτάζουμε τη γυναίκα;

Εορτάζουμε τη γυναίκα;
Εορτάζουμε τη γυναίκα;Πρῶτα πρῶτα ἂς ἀναρωτηθοῦμε, σοβαρά, ἐμεῖς οἱ γυναῖκες ἀρχικῶς, μὰ καὶ οἱ σύντροφοί μας, ἐὰν πραγματικὰ χρειαζόμεθα ὥς ὄντα, μίαν τέτοιαν ἑορτή.
Ἡ ἑορτὴ τῆς γυναῖκας, ποὺ πολὺ προπαγανδιστικὰ μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει διεθνεῖς ὀργανώσεις, δὲν ἔρχεται γιὰ νὰ τιμήσῃ τὴν γυναῖκα ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν διαχωρίσῃ ἀπὸ τὸ κοινωνικὸν σύνολον.
Τί ἀνάγκη ἔχει μία κοινωνία πού σέβεται τά μέλη της ἀπό ἰδιαίτερες ἑορτές, πού στήν πραγματικότητα …διαχωρίζουν τά μέλη της ἀπό τό σύνολον;
Καί γιατί δέν ὑπάρχει μία ἀντίστοιχος ἑορτή τοῦ ἀνδρός;
Ὁ φεμινισμὸς ὡς ὅπλο κατὰ τῆς οἰκογενείας.

Μία ἄλλη λεπτομέρεια ἐξ ἴσου σημαντικὴ εἶναι τὸ ποιὸς ὀργανώνει καὶ προωθεῖ κάτι τέτοιο.
Διότι τὸ νὰ κυττᾶμε τὸ δάκτυλο – τὴν ἑορτὴ ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου – κι ὄχι τὸ χέρι, συνιστᾶ αὐτοθυματοποίησιν, ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια στήθηκαν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προγραμμάτισαν νὰ ἀποκόψουν τὴν γυναῖκα ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ ἱστό, μετατρέποντάς την σὲ κάτι …ξεχωριστό, ἄνευ φυσικοῦ ῥόλου καὶ μὴ δυναμένη νὰ ἐπικοινωνήσῃ μὲ τὸ φυσικό της περιβάλλον.

Εορτάζουμε τη γυναίκα;
Ἡ …φεμινίστρια Gloria Steinem

Ἡ γυναῖκα εἶναι κάτι ξεχωριστό, ὅπως κάτι ξεχωριστὸ εἶναι κι ὁ ἄνδρας.
Ἡ γυναῖκα εἶναι ζωντανὸ κύτταρον μία κοινωνίας ὅταν αἰσθάνεται ζωντανὸ κύτταρον μία κοινωνίας.
Τὰ ζωντανὰ κύτταρα ὅμως συνεργάζονται μεταξύ τους καὶ δὲν λειτουργοῦν διαχωριστικὰ καὶ ἐπιθετικὰ κατὰ τῶν γειτονικῶν τους κυττάρων, διότι τότε λειτουργοῦν ὡς καρκινικὰ κύτταρα-δολοφόνοι.
Ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὸν φεμινισμό!!!

Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ ἀναζητήσουμε τὶς ῥίζες τοῦ συγκεκριμένου κακοῦ.
Ὅπως ἐπίσης, ἀκόμη πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι νὰ ἀναζητήσουμε τὸ τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ «παγκόσμιες ἡμέρες» καὶ τὰ «παγκόσμια ἀφιερώματα».
«Ἡμέρα γιὰ τὸ παιδί», λέει… Ὅταν ὁ κύριος στόχος τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως εἶναι τὰ παιδιά.
Στὸ Ἰσραήλ, γιὰ παράδειγμα, δολοφονοῦν παιδιὰ κυρίως, ἔως 15 ἐτῶν, πετώντας μίαν δικαιολογία τοῦ τύπου: «κρατοῦσε μαχαῖρι». Ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Παλαιστίνης μαχαιροβγάλτες.
Στὸ Ἰρὰκ 500.000 παιδιὰ ἦσαν τὰ θύματα τοῦ ἀποκλεισμοῦ κι ἐνᾦ τὰ ἀμερικανὰ …ἐξεδημοκράτιζαν τὴν χώρα.

Ὁ Charlie οὔτε στὸ Ἰράκ, μὰ οὔτε καὶ στὴν Συρία πάει…

Εορτάζουμε τη γυναίκα;
ΙΡΑΚ: Αὐτά πού δέν θά δείξουν ποτέ τά ΜΜΕ

Στὴν Συρία τὰ ὀρφανὰ εἶναι ἀμέτρητα καὶ ἤδη, ἐπισήμως, δέκα χιλιάδες παιδιὰ ἀγνοοῦνται.
Στὴν Ἀφρικὴ τὰ παιδιὰ πεθαίνουν σὰν τὶς μυΐγες, λιμοκτονώντας καὶ διψώντας, διότι οἱ πολυεθνικὲς μολύνουν καὶ καταστρέφουν τοὺς φυσικούς τους πόρους.

Πλούσιες χῶρες ἀλλὰ πεινασμένοι λαοί!

Στὸ Ἀφγανιστάν, ὅπου ἐπίσης τὸ ΝΑΤΟ …ἐκδημοκρατίζει, ἀμέτρητος ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν θυμάτων του.
Στὴν Οὐκρανία, στὴν Σερβία παλαιότερα, στὴν Νότιο Ἀμερικὴ ἀλλὰ καὶ στὴν Νότιο Ἀσία, στὴν Ἀϊτή ἀλλὰ καὶ στὴν Ὑεμένη τώρα, τὰ παιδιὰ εἶναι πρῶτοι στόχοι.
Κατὰ τὰ ἄλλα ὅμως ἔχουμε παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὸ παιδί, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ο.Η.Ε., ποὺ ὅμως πάντα κάνει τὰ …στραβὰ μάτια ὅταν εἶναι νὰ ἀφανισθοῦν παιδιά.
Ἀφῆστε δὲ τοὺς βιασμοὺς παιδιῶν ποὺ συχνὰ πυκνὰ καταγγέλλονται…

Εορτάζουμε τη γυναίκα;
Παρακαλῶνται οἱ κυανόκρανοι τοῦ ΟΗΕ, ποὺ βιάζουν παιδιά, νὰ …συγκρατηθοῦν!!!

Εορτάζουμε τη γυναίκα;
Γυναῖκες καὶ …σκουπίδια!!!

Ἀφῆστε δὲ τὶς στειρώσεις…
Στειρωτικές οὐσίες σέ ἐμβόλια τοῦ ΟΗΕ;;;

Ἡμέρα γιὰ τὸ περιβάλλον, λέει… Ἡ σκίασις τοῦ πλανήτου, ἔργο παρανοϊκῶν ἐγκεφάλων, δὲν καταστρέφει τὸ περιβάλλον. Ὁ Μῆτσος ποὺ πλένει τὸ αὐτοκίνητό του ὅμως τὸ καταστρέφει.
Οἱ βόμβες φωσφόρου δὲν καταστρέφουν τὸ περιβάλλον. Ἡ Κατίνα ὅμως ποὺ κάνει ἀφρόλουτρο τὸ καταστρέφει.
Ἡ μόλυνσις μὲ πετρέλαια ὅλων τῶν θαλασσῶν μας, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε εἴδους σκουπίδια, δὲν καταστρέφουν τὸ περιβάλλον. Ἀλλὰ ὅταν δὲν κάνῃς ἀνακύκλωσιν ἐσύ, ὁ ὁποιοσδήποτε, τὸ καταστρέφεις.

Ἡμέρα γιὰ τὸ νερό, λέει… Κι ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν τὴν πρόσβασιν στὸ νερό, ἐπεὶ δή, λέει, δὲν εἶναι δημόσιον ἀγαθό.

Ἡμέρα κατὰ τῆς πείνας, λέει. Καὶ μᾶς ἀπαγορεύουν σταδιακῶς τὴν πρόσβασιν στὴν τροφή, στὴν πρωτογενὴ παραγωγὴ καὶ στοὺς σπόρους μας.

Ἡμέρα γιὰ τὴν εἰρήνη, λέει. Κι ὅλους τοὺς πολέμους τοῦ πλανήτου τοὺς ὀργανώνουν, τοὺς χρηματοδοτοῦν καὶ τοὺς ἐπιβάλλουν αὐτοὶ ποὺ …θυμήθηκαν τὴν εἰρήνη!!!

Ἡμέρα γιὰ τὰ ζῷα, λέει. Καὶ τὰ ξενοδοχεία παροχῆς «ἐρωτικῶν ὑπηρεσιῶν μὲ ζῷα» αὐξάνονται καὶ πληθύνονται.

Ἡμέρα γιὰ τοὺς ἐρωτευμένους, λέει. Καὶ οἱ πολυεθνικὲς ποὺ καταστρέφουν τὴν Ἀφρική, ἀπαγορεύοντας στοὺς πληθυσμοὺς ἀκόμη καὶ πρόσβασιν στὸ καθαρὸ νερό, μᾶς πωλοῦν λουλουδάκια ποὺ ποτίζουν μὲ τὸ νερὸ ποὺ ἅρπαξαν ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς.

Ἡμέρα κατὰ τοῦ καρκίνου, λέει… Καὶ σταθερὰ μᾶς γεμίζουν καρκίνους μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, δηλητηριάζοντάς μας μὲ φυτοφάρμακα, μεταλλαγμένα τρόφιμα καὶ χλωριομένα ἤ φθοριομένα ὕδατα.

Ἡμέρα ἐμβολιασμοῦ, λέει… Καὶ καταντήσαμε τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ κι ἐμᾶς, τὰ καλλίτερα πειραματόζωα τοῦ πλανήτου.

Ἡμέρα κοινωνικῆς ἐργασίας, λέει. Καὶ μὲ ἐξαίρεσιν κάποιους ἐπιτηδείους, σπεύδουμε ὅλοι μας, σὰν καλὰ κορόιδα, νὰ προσφέρουμε τὶς ὑπηρεσίες μας στὸν ἐθελοντισμό, τὴν ὥρα, ποὺ μὲ αὐτὸν τὸν ἐθελοντισμό, τὸν δικό μας, κάποιοι θησαυρίζουν.

Ἡμέρα γιὰ τὴν γυναῖκα λοιπὸν σήμερα.
Ἔχετε κάτι νά προσθέσετε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Οἱ μόνες ἡμέρες ποὺ πρέπει, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, νὰ τιμοῦμε, εἶναι οἱ ἡμέρες μνήμης τῶν καταστροφῶν τους. Ἡμέρα καταστροφῆς τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡμέρα καταστροφῆς τοῦ Ο.Η.Ε.. Ἡμέρα καταστροφῆς τῆς UNICEF. Ἡμέρα καταστροφῆς τῶν τραπεζῶν. Ἡμέρα καταστροφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡμέρα καταστροφῆς τῶν συστημάτων ἐλέγχου πληθυσμῶν. Ἡμέρα καταστροφῆς τῶν Μ.Μ.Ε.. Ἡμέρα καταστροφῆς τῶν ὑπανθρώπων γενετιστῶν. Ἠμέρα καταστροφῆς τῶν πατενταρισμένων σπόρων…

http://filonoi.gr/2016/03/08/eortazoyme-thn-gynaika/