Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΜΑΝΣΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΑΓΕΤΩΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!


Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΜΑΝΣΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΑΓΕΤΩΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΜΑΝΣΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΑΓΕΤΩΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!
Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΜΑΝΣΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΑΓΕΤΩΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!

Για μίνι Εποχή των Παγετώνων πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι, καθώς ο ήλιος μπαίνει σε μία πιο ψυχρή φάση.

Μόνο ο ήλιος μπορεί και ανεβοκατεβάζει μετρήσιμα την θερμοκρασία της γης, αλλά οι επικυρίαρχοι εξακολουθούν να μας ληστεύουν με πρόσχημα το διοξείδιο του άνθρακα.

Στην Ευρώπη το κόμμα των Πρασίνων ελέγχεται από τον περιούσιο πράκτορα και «λάτρη» ανηλίκων Cohn Benditt, ενώ στις ΗΠΑ το κόμμα των Πρασίνων ελέγχεται από την επίσης περιούσια Jill Stein.

Πάντα στα …«κατάλληλα» χέρια η απάτη της υπερθερμάνσεως.

Σίγμα