Θύματα που δεν εξυπηρετούν,δεν είναι θύματα!!!


Θύματα που δεν εξυπηρετούν,δεν είναι θύματα!!!

Θύματα που δεν εξυπηρετούν,δεν είναι θύματα!!!

ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη

Τὸ ὄνομά της ἦταν Ἀγγελική.
Ἦταν μία νέα γυναῖκα, ποὺ ἐργαζόταν σκληρά, ἀλλὰ χαρούμεν γιὰ τὸ παιδὶ ποὺ εἶχε στὴν κοιλιά της καὶ τὴν οἰκογένεια ποὺ δημιουργοῦσε. Μία τυπικὴ Ἑλληνίδα, ἐργαζομένη καὶ μάννα, ποὺ ἤθελε νὰ ζήσῃ μίαν ἁπλῆ, ἥρεμη, καθημερινὴ ζωή…Μέχρι ἐκείνην τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τοῦ Μαΐου, ἕξι χρόνια πρίν, ὅταν κάποιοι ψευτοεπαναστάτες, ἐξτρεμιστὲς τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, στοχοποίησαν τὴν ἔγκυο Ἀγγελικὴ καὶ τοὺς συναδέλφους της, στὸ κατάστημα τῆς ΜΑΡΦΙΝ, στὴν Σταδίου, ὡς «ἀπεργοσπάστες» καὶ γιὰ νὰ τοὺς ἐκδικηθοῦν τοὺς ἔκαψαν ζωνταντούς, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον εἰδεχθῆ ἐγκλήματα στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.
Θύματα που δεν εξυπηρετούν,δεν είναι θύματα!!!Στὰ ἕξι χρόνια ποὺ πέρασαν οἱ σκληροὶ δολοφόνοι δὲν τιμωρήθηκαν.

Ἡ μνήμη τῆς Ἀγγελικῆς καὶ τῶν συναδέλφων της δὲν ἀπεκαταστάθη.
Διαδηλώσεις δὲν ἔγιναν.
Τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς δὲν προεβλήθησαν.
Καμμία ὁδὸς δὲν πῆρε τὸ ὄνομά τους.

Διότι στὴν ἀριστερὴ Ἑλλάδα, ἐφ΄ ὅσον τὰ θύματα δὲν γίνονται «ἥρωες» γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τοὺς σκοποὺς τῆς ἀριστερᾶς, δὲν εἶναι κἂν θύματα.
Ἐπιχειρεῖται νὰ καταδικασθοῦν στὴν συλλογικὴ λήθη.

Ἔ λοιπὸν ἐγὼ δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ τὴν ἔγκυο Ἀγγελικὴ καὶ τοὺς συναδέλφους της, ποὺ δολοφονήθηκαν ἄγρια, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὰ ἄθλια σχέδια κάποιων ἐξτρεμιστῶν, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ τρομοκρατοῦν τὴν κοινωνία καὶ νὰ τὴν ἐλέγχουν.
Ἐγὼ ἀντιστέκομαι!
Θυμᾶμαι!
Καὶ ζητῶ κι ἀπὸ ἐσᾶς τὸ ἴδιο!
Ἀντισταθεῖτε στὴν τρομοκρατία καὶ στὴν λήθη!!!