ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ – ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!


ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ – ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!

ΦΙΛΟΝΟΗ

Πολλὲς φορές, σὲ διάφορα ἀναγνώσματα, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους κάθε φορά, διεπίστωνα «φουσκωμένους» ἀριθμοὺς γιὰ τὸ φερόμενον ὡς …«ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων» ἀπὸ τὴν Γερμανία τοῦ Χίτλερ.
Θὰ μποροῦσα πολὺ ἁπλᾶ νὰ τὸ ἀμφισβητήσω ἐν τελῶς, ἀλλὰ καλῇ τῇ θελήσει, γιὰ νὰ γίνῃ διάλογος, δὲν τὸ κάνω.
Ἄλλως τέ… Τὸ θέμα μας δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ἦταν ἤ ὄχι ὁλοκαύτωμα οἱ τόσοι νεκροί, ἀλλὰ τὸ πόσοι πραγματικὰ ἦσαν αὐτοὶ οἱ νεκροί, τὸ ποῦ ἦσαν, τὸ ποιοὶ ἦσαν, τὸ ποιοὶ ἀπεφάσισαν τὸν θάνατό τους, τὸ ἐὰν ἀπεφάσισαν πράγματι κάποιοι γιὰ τὸν θάνατό τους, τὸ ἐὰν αὐτοὶ ποὺ τὸ ἀπεφάσισαν εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ μᾶς τὸ προπαγάνδισαν, τὸ ποιοὶ στὴν πραγματικότητα τὸ διέπραξαν, τὸ ἐὰν χρησιμοποιήθηκε γιὰ λόγους προπαγάνδας καὶ τὸ ἐὰν πλήρωσαν ἤ ὄχι οἱ πραγματικοὶ ἔνοχοι.

Κάθε φορὰ ποὺ κάποιος ἐρευνητὴς καταπιάνεται μὲ τὸ ὁλοκαύτωμα …ζαλίζεται.
Ὄχι μόνον ἀπὸ τὶς ἀνακρίβειες τῶν περιγραφῶν ἀλλὰ κι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ αὐξομειώνονται, ἀναλόγως τοῦ πόσο …«διαβασμένος» εἶναι ὁ συντάκτης τῶν κειμένων καὶ τῶν περιγραφῶν.
Στὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ παράδειγμα, τὴν μία διαβάζουμε γιὰ 45.000 ἐβραίους, πρὸ τῆς ἐλεύσεως τῶν Γερμανῶν, τὴν ἄλλην γιὰ 55.000, τὴν παρ΄ ἄλλην γιὰ 70.000… Μετὰ ξαναδιαβάζουμε διαφορετικὲς αὐξομειώσεις, ἀπὸ ἄλλους καὶ τελικῶς καταλήγουμε νὰ διαβάζουμε γιὰ …χιλιάδες ἑβραίους ποὺ ὅμως ὁ ἀριθμός τους παραμένει ἄγνωστος…
Κι αὐτὰ εἶναι τὰ λιγότερα.
Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε ὅμως νὰ μετρᾶμε θύματα θὰ πρέπη νὰ μάθουμε τὸ πόσοι ἦσαν πρὸ τῆς ἐλεύσεως τῶν Γερμανῶν οἱ ἑβραῖοι τῆς Εὐρώπης, πόσοι ἐπέστρεψαν ἀλλὰ καὶ πόσοι …ἀλλαξοδρόμησαν πρὸς τὸ Ἰσραήλ.

Ἐὰν συλλογισθοοῦμε τὸ μέγεθος τῶν ἐγκλημάτων ποὺ συνέβησαν κατὰ τὸν 20ον αἰῶνα, τότε αὐτομάτως θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ πραγματικοὶ ἐμπνευστὲς καὶ ἔνοχοι οὐδέποτε πλήρωσαν τὸ παραμικρό.
Οἱ Γερμανοὶ γιὰ παράδειγμα ἔχουν πληρώσει τρισεκατομμύρια στοὺς ἑβραίους μὰ ἄλλος λαὸς ποὺ νὰ ἔλαβε κάποιου εἴδους ἀποζημίωσιν, γιὰ ζημίες ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, δὲν ὑπάρχει, ἀκόμη κι ἐὰν πραγματικὰ ὁλοκαυτώματα γράφῃ στὴν ἱστορία του.
Οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ Γερμανοὶ ἀπῳζημιώθησαν ἀπὸ τοὺς ….«συμμάχους» γιὰ τὰ ὁλοκαυτώματα ποὺ ὑπέστησαν.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ …κλονίζουν τὴν …«πραγματικότητα» τοῦ …ὁλοκαυτώματος ἀμέτρητα.
Μπορῶ ὅμως νὰ παραθέσω μερικὰ ἀπὸ τὰ ὅσα ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος τὰ τελευταία χρόνια, ποὺ σκοπίμως καὶ μεθοδικῶς ἡ ἐπίσημη γραμμὴ τῆς προπαγάνδας (βιομηχανία ὁλοκαυτώματος λέγεται, ποὺ ἀποφέρει πολὺ χρῆμα στοὺς ἐμπλεκομένους!!!) ἀρνεῖται νὰ συμπεριλάβῃ στὶς …προσθαφαιρέσεις της.

Συζητᾶμε γιὰ μίαν «βιομηχανία» ποὺ συνδέεται μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς βρωμιές, ποὺ συμβαίνουν στὸν πλανήτη, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, μὲ πολλῶν εἰδῶν γενοκτονίες στὰ πεπραγμένα της καὶ μὲ ὅλον τὸν πολιτικό, τὸν δημοσιοκαφρικὸ καὶ κάποιες φορὲς τὸν δικαστικὸ κόσμο, παγκοσμίως, στὶς διαταγές της.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι γνωστά, λίγο ἔως πολύ…
Ὅπως εἶναι φυσικὰ γνωστὲς καὶ οἱ ἐδῶ κατάντιες τῆς …πολιτείας μας.
Δῆλα δή… Ὅταν ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς …«δικῆς μας» πολιτείας, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τὶς σιωνιστικὲς ἀρχὲς τοῦ πλανήτου, μᾶς ἐπιβάλλει νὰ θεωρήσουμε ἀδιαπραγμάτευτον τὸν ἀριθμὸ τῶν ἕξι ἑκατομμυρίων θυμάτων, τῶν ἑβραίων, εἶναι ἀπόδειξις τῆς ἐξαρτήσεώς της. Καὶ εἶναι ἡ ἴδια ἐκείνη πολιτεία ποὺ ὄχι μόνον δὲν τιμᾶ τὰ δικά μας θύματα, ἀλλὰ ἐὰν γίνῃ ἀναφορὰ σὲ αὐτά, σφυρίζει ἀδιάφορα ἤ ἀκόμη κι …ἀφρίζει!!!
Καὶ εἶναι ἐκείνη ἡ ἴδια …πολιτεία ποὺ …ξέχασε νὰ διεκδικήσῃ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, μαζὺ μὲ τὰ κλαπέντα κειμήλια, τὰ βιβλία, τὶς ἀρχαιότητες ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους καὶ τοὺς Ἰταλούς…
Γενικῶς ἡ δική μας …πολιτεία ξεχνᾶ νὰ ἀξιώσῃ καὶ νὰ προασπίσῃ τὸ δίκαιον ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ ὁποιονδήποτε τὸ καταπατᾶ. Κι ὅποιος ἀναφερθῇ σὲ αὐτὰ τὰ θέματα χαρακτηρίζεται αὐτομάτως φασίστας καὶ ναζιστὴς καὶ ἀκροδεξιὸς καὶ ἀκραῖος καὶ ἐκτὸς πραγματικότητος καὶ ὅ,τι ἄλλο τοὺς καπνίσει…

Ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος» καλὰ κρατεῖ κι ἀκόμη καλλίτερα ἀποδίδει…
Καὶ καλῶς κάνουν, ἐφ΄ ὅσον μποροῦν καὶ τὸ κάνουν, οἱ ἑβραῖοι. Τὸ ζητούμενον δὲν εἶναι τὶ κάνουν αὐτοί, ἀλλὰ τὶ κάνουμε ἐμεῖς.
Καὶ δυστυχῶς, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν κάνουμε καὶ πολλά…

Ἡ ἔρευνα εἶναι ἀναγκαία… Ἀναγκαία γιὰ ὅλους κι ὄχι μόνον γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες.
Ἡ ἔρευνα ἀποκαθιστᾶ τὶς ἀλήθειες καὶ σβήνει τὰ ψεύδη..
Ἡ ἔρευνα καὶ οἱ ἀριθμοί, ἐπὶτοῦ συγκεκριμένου, ἐπιβεβαιώνουν ἤ καταῤῥίπτουν ἀκόμη κι …ὁλοκαυτώματα ἤ τὰ ἀποδίδουν στὰ πραγματικά τους θύματα.
Ἡ ἀποσιώπησις τῶν εὑρημάτων τῶν ἐρευνῶν εἶναι ἔγκλημα καὶ κατὰ τῆς λογικῆς καὶ κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Καὶ εἶναι ἐπίσης κάτι ποὺ δὲν προάγει τὴν κριτικὴ σκέψιν, δὲν προασπίζεται τὸ δημοκρατικὸ φρόνημα, ποὺ τόσο …εὐαγγελίζονται, ἀλλὰ ἐπιβάλλει, ἐτσιθελικῶς, προπαγανδιστικὲς γραμμές, ποὺ δυστυχῶς, ἐπὶ τοῦ προ κειμένου, αὐτοακυρώνονται…
Διότι ἡ ἀναγνώρισις τοῦ ὁλοκαυτώματος δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ ἀποφασίζουν κυβερνήσεις ἀλλὰ …ἀριθμοί!!!
Δῆλα δή, τὸ ἐὰν ἦταν ἤ ὄχι ὁλοκαύτωμα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ἐὰν ἦσαν ἤ ὄχι ἕξι τὰ ἐκατομμύρια τῶν νεκρῶν, μὰ πολὺ περισσότερο τὸ ἐὰν ἦσαν ὅλοι αὐτοὶ ἑβραῖοι, θὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλλουν οἱ ἀριθμοὶ ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὶς ἔρευνες καὶ  ὄχι τὰ νομομαγειρέματα ἤ οἱ δοξασίες ἤ οἱ σχεδιασμοὶ τῶν σιωνιστικῶν κέντρων!!!

Δῆλα δή… Ὅταν ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς …«δικῆς μας» πολιτείας, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τὶς σιωνιστικὲς ἀρχὲς τοῦ πλανήτου, μᾶς ἐπιβάλλει νὰ θεωρήσουμε ἀδιαπραγμάτευτον τὸν ἀριθμὸ τῶν ἕξι ἑκατομμυρίων θυμάτων, τῶν ἑβραίων, εἶναι ἀπόδειξις τῆς ἐξαρτήσεώς της κι ὄχι ἀπόδειξις τῶν …ἀποδείξεων. Καὶ εἶναι ἡ ἴδια ἐκείνη πολιτεία ποὺ ὄχι μόνον δὲν τιμᾶ τὰ δικά μας θύματα, ἀλλὰ ἐὰν γίνῃ ἀναφορὰ σὲ αὐτά, ἀπὸ ὁποιονδήποτε, χαρακτηρίζεται αὐτομάτως φασίστας καὶ ναζιστής, ὁ …ἀναφερόμενος!!!
Ἄλλως τέ…
Τὸ «ὁλοκαύτωμα»  προετοιμάζετο ἀπὸ τὸ …1900 καὶ  δημοσίως ἀπὸ τὸ …1919!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια προετοιμάζετο ἡ κοινὴ γνώμη νὰ τὸ ἀποδεχθῇ ὡς …λογικό, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἦταν ἤδη προαποφασισμένο καὶ καλοοργανωμένο ἀρκετὰ χρόνια πρίν!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!2

1900:

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!3

1902:

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!4

1919:

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!5Τὰ ἀποκόμματα ὅμως ἐφημερίδων, οἱ ἀναφορὲς σὲ βιβλία καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἀποδεικτικά, εἶναι ἰσχυρότατοι μάρτυρες τῶν σεναρίων ποὺ εἰς βάρος μας ἐξυφαίνονται ἐδῶ καὶ περίπου ἕναν αἰῶνα, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων πηγῶν.
Διότι τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀποφασίζεται πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὸ μάθουμε.

Διότι ὅταν γιὰ παράδειγμα μᾶς διδάσκουν στὰ σχολεῖα μας γιὰ τὰ ἕξι ἐκατομμύρια ποὺ δὲν ἦσαν ἕξι, ἀλλὰ πολὺ λιγότερα, ἀποκρύπτουν τὴν ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος. Ἀγνοοῦν πὼς ἀκόμη κι ἕνας μόνον νεκρός, ὑπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ περιγράφουν, εἶναι ἔγκλημα καὶ τονίζουν ἀνυπάρκτους ἀριθμούς, ὄχι γιὰ νὰ στοιχειοθετήσουν τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ φιμώσουν τὸν ἀντίλογο.

Σὰν παρατηρητὴς γεγονότων ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὴν Συρία, γιὰ παράδειγμα, δὲν θὰ ἐξετάσω ἐὰν ἡ χρηματοδοτουμένη ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ ΝΑΤΟ ISIS ἔσφαξε 360.000 Συρίους ἀλλὰ τὸ ὅτι ἔσφαξε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς καὶ τὸ γιατὶ τὸ ἔγκλημα ἐπαναλαμβάνεται ἀποσιωπούμενον. Εἶτε λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ ἕνα μόνον θῦμα, εἶτε γιὰ 360.000 θύματα, δὲν ἀλλάζει τὸ ἔγκλημα, ἐφ΄ ὅσον ὑφίσταται τὸ αὐτὸ κίνητρον. Παραμένει ἔγκλημα καὶ ἔτσι πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε.
Αὐξανομένου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων ἁπλῶς τὸ κάνουμε νὰ φαίνεται πιὸ μεγάλο, μὴ συνειδητοποιώντας πὼς οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν (καὶ αὐτῶν) ἔχει δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου στοὺς συνανθρώπους  μας.
Εἶτε λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ ἕναν νεκρὸ εἶτε γιὰ ἕνα ἐκατομμύριο νεκρούς, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων, ὅσο αὐξάνεται, αὐξάνει καὶ τὸ βάρος τῆς συλλογικότητος τῆς εὐθύνης, ἀλλὰ δὲν ἀλλάζει τὴν ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος…

Ἡ προπαγάνδα ἔχει παραπλανήσει κι ἀποκοιμίσει τὴν Εὐρώπη, ἀποκρύπτοντας ἀλήθειες καὶ μεγαλώνοντας τὰ ψεύδη, ἀποδίδοντας πολὺ χρῆμα στὰ …θύματα.

Ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι ἡ διδαχὴ τῆς ἱστορίας τῆς Ἄννας Φράνκ, ποὺ πέθανε ἀπὸ τῦφο κι ὄχι ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ θηριωδία. Αὐτὴ ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδειχθεῖ καὶ σὲ δικαστήρια, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, πὼς ἦταν μία προχείρως στημένη ἐπιχείρησις ψεύδους, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνεται σὰν νὰ μὴν ἔχῃ διαψευσθῆ!!!
Ὁ πατέρας της (πλήρωσε κάποιον καί) πλαστογράφησε τὸ φερόμενον ὡς ἡμερολόγιό της, μὲ στυλὸ …BIC.
Ἐν τούτοις οὔτε ἀπεσύρθη ἡ ἀναφορὰ ἀπὸ τὰ ΔΙΚΑ μας σχολικὰ βιβλία, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως ἐὰν κάποιος ἀμφισβητήσῃ τὴν προπαγάνδα, διώκεται ὡς …ἀντισημίτης.

«Προσωπικό μου συμπέρασμα γιά τό «ἡμερολόγιο» τῆς Ἄννας Φράνκ εἶναι ὅτι σέ ἕνα μεγάλο μέρος ἔχει γραφτῇ ὄντως ἀπό μία Ἑβραία δεκάχρονη. Τά κείμενα αὐτά τά πῆρε ὁ πατέρας της, Ὄττο Φράνκ, μετά τόν τραγικό θάνατο τοῦ νεαροῦ κοριτσιοῦ ἀπό τῦφο σέ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως: ὁ πατέρας της καί ἄλλα πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν γνωρίζω, διόρθωσαν αὐτό τό «ἡμερολόγιο» ὥστε νά τοῦ δώσουν ἐμπορεύσιμη μορφή ἡ ὁποία συγχρόνως ἐπλούτισε καί τόν πατέρα καί τό ἵδρυμα Ἄννα Φράνκ.  Ὅμως, ὡς ἱστορικό ἔγγραφο τό ἔργο δέν ἔχει καμμία ἀξία διότι τό κείμενο ἔχει ἀλλοιωθῇ».»

Βιομηχανία ὁλοκαυτώματος λοιπόν…
Αὐτὴ ποὺ ἀπέδωσε κι ἀποδίδει τρισεκατομμύρια δολάρια… (Σέ ποιούς ἄρα γέ;)
Στὸ θέμα εἰδικῶς τῶν ἀποζημιώσεων πρωταγωνιστοῦν φυσικὰ οἱ ἑβραῖοι ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ στὸν …πάγο!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!30

Στὸ Ἄουσβιτς, γιὰ παράδειγμα, διατείνονται πὼς ὑπῆρξαν τοὐλάχιστον 1.100.000 θύματα ἑβραῖων. (Κατ’ ἄλλους καὶ 1.500.000 ἤ καὶ 2.000.000 ἤ καὶ 4.000.000 ἤ καὶ …6.000.000 θύματα.)
Ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων γιὰ πολλὰ χρόνια αὐξομειωνόταν ἀπὸ τὰ δύο στὰ ἕξι ἐκατομμύρια, ἀλλὰ τελικῶς, ἡ ἐπίσημος …καταμέτρησις μειώνει διαρκῶς τοὺς ἀριθμοὺς τῶν θυμάτων καὶ σήμερα συζητοῦν γιὰ περίπου ἕνα ἐκατομμύριο, ποὺ κι αὐτὸ ὅμως …τείνει νὰ μειωθῇ!!!
Στὴν πραγματικότητα ὅμως μᾶς …ἐπεξεργάζονται κανονικότατα!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!31βικιπαιδεία

Ἐν τούτοις ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ ἰδίου τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων ἑβραίων εἶναι πολὺ μικρότερος καὶ σαφῶς ΔΕΝ ἀφορᾶ σὲ νεκροὺς ἀπὸ …θαλάμους ἀερίων ἤ φούρνους.
Στὴν πραγματικότητα, βάσει πάντα τῶν καταγραφῶν τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ», συνολικῶς τὰ θύματα ἦσαν 66.206 καὶ ἐξ αὐτῶν οἱ ἑβραῖοι …30.065!!!

Ἔγγραφα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ποὺ διορθώθηκαν μετὰ τὴν παράδοσιν, ἀπὸ τὸν Γκορματσῶφ, τῶν στοιχείων ποὺ ἀπέκρυπταν οἱ Σοβιετικοί, καθ΄ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐξουσίας τους:
From 1941 until the camp was evacuated in early 1945 it is estimated around 125,000 people died at Auschwitz and Birkenau while it was operated by the Nazis. When people died at Auschwitz the Germans wrote out death certificates with the person’s name, occupation, residence before Auschwitz, religion and cause of death. The Soviets found the death certificates at Auschwitz for most of the period August 1941 to January 1944. and conveniently “lost it” in their archives for some 45 years. In l989, Gorbachev presented this documentation to the Red Cross who then placed it in archives in Arolsen, Germany, where it still is.

There are 68,864 death certificates. Most deaths were reported as due to the disease Typhus. Some 30,065 deaths were recorded as Jews.

The “Holocaust”

Ἔχουμε λοιπόν, ἐπίσημες πάντα καταγραφές, ποὺ διαρκῶς μειώνουν τοὺς ἀριθμοὺς τῶν θυμάτων, ἀπὸ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ΔΕΝ ἦταν σχέδιον ἐκκαθαρίσεως μίας φυλῆς, ἀλλὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως πολιτῶν ὅλων τῶν ἐθνοτήτων, ἐν καιρῷ πολέμου, στὰ ὁποῖα γιὰ λόγους ἐπιδημιῶν (τῦφος κυρίως ἀλλὰ καὶ πανούκλα, χολέρα) πέθαναν χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀλλὰ ποὺ οἱ ἐπίσημες γραμμὲς δὲν μετακινοῦνται στὸ ἐλάχιστον καὶ τὸ «ἕξι ἐκατομμύρια» τὸ θεωροῦν …θεία ἐντολή, παπικὸν ἀλάθητον καὶ …θέσφατον καὶ τὸ «στολίζουν» μόνον στοὺς ἑβραίους!!!
Καὶ τὸ σημαντικότερον!!!
Ἐφ΄ ὅσον δὲν συζητᾶμε γιὰ σχέδια γενοκτονίας, τότε ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ φούρνων ἦσαν γιὰ …διακόσμησιν καὶ ἀφοροῦσαν, τελικῶς στὴν ἀποτέφρωσιν νεκρῶν γιὰ τὴν μὴ μετάδοσιν μολυσματικῶν ἀσθενειῶν!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!33 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!34ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!35
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!36

Καὶ φθάνουμε, μετὰ ἀπὸ αὐτές, τὶς ἐπίσημες πάντα καταγραφές, στὶς …πραγματικές, ποὺ …μειώνουν, ἀρχικῶς, τὸν ἀριθμὸ ΟΛΩΝ τῶν θυμάτων σὲ 271.000, πάντα γιὰ τὸ Ἄουσβιτις, καὶ ποὺ μέσα σὲ αὐτὰ τὰ θύματα σαφῶς ἦσαν καὶ ἑβραῖοι ἀλλὰ ΔΕΝ ἦσαν μόνον ἑβραῖοι!!!

Ὅμως, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς τῶν θυμάτων τελικῶς παραμένει ἄγνωστος καὶ μόνον βάσει ΔΙΚΩΝ τους ἀνακοινώσεων-ἐρευνῶν-δημοσιεύσεων καὶ τὸ 271.000 μειώνεται κατὰ πολύ, σὲ μόλις 66.206 θύματα, εἰδικῶς πάντα γιὰ τὸ Ἄουσβιτς.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!37ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!38

steinpilz

Ἔχουμε μήπως ἐδῶ νά κάνουμε μέ μία θρασυτάτη ἀκύρωσιν τῆς κοινῆς λογικῆς, τοῦ ἤθους καί τού δικαίου, εἰς βάρος ὅλων τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν (κι ὄχι μόνον), πού πραγματικά θρηνοῦν, πραγματικούς νεκρούς, ἀλλά πού οὐδείς θεωρεῖ ἀναγκαῖον νά τούς μνημονεύσῃ;
Συζητᾶμε γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ΜΟΝΟΝ πρὸς μία φυλή, ἀρνούμενοι νὰ ἀναγνωρίσουμε τὶς θυσίες ΟΛΩΝ τῶν εὐρωπαϊκῶν (κι ὄχι μόνον) φυλῶν.
Θεωροῦμε ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος τοὺς ὅποιους ἑβραίους νεκρούς, ἀλλὰ δὲν θεωροῦμε ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ὅλους τοὺς νεκροὺς τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἰδίως λόγῳ τῶν μεθόδων ποὺ χρησιμοποιήθησαν εἰς βάρος τους γιὰ νὰ ἐξοντωθοῦν.
Εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 66.206 νεκροὶ ἀπὸ τῦφο, ὅλων τῶν ἐθνικοτήτων, (30.065 οἱ ἑβραῖοι- πηγή) τοῦ Ἄουσβιτς, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 135.000 – σὲ μία νύκτα- ἄμαχοι νεκροὶ τῆς Δρέσδης, ποὺ ὁ Τσώρτσιλ θεωροῦσε …ἀναγκαία ἐφαρμογὴ …«δικαίου», τὴν ὥρα ποὺ οὔτε ἕνας βιομηχανικὸς στόχος ἐπλήγη!!!

Ἐγκλήματα πολέμου τῶν Συμμάχων: Ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Δρέσδης.

Εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 31.000 (ἐπισήμως κι ὄχι μόνον ἑβραῖοι) νεκροὶ τοῦ  Νταχάου ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 200.000 νεκροὶ τῆς Χιροσίμα καὶ τοῦ Ναγκασάκι, ποὺ μεθόδευσαν …«περιούσιοι ἐπιστήμονες» μὲ χρηματοδότησιν καὶ ὑποστήριξιν τῶν ΗΠΑ…

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!39ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!40

Εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 70.000 (ἐπισήμως κι ὄχι μόνον ἑβραῖοι) νεκροὶ τοῦ Μπέργκεν-Μπέλζεν ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 300.000 (τοὐλάχιστον) νεκροὶ ἀπὸ πείνα, ποὺ προεκάλεσαν οἱ …«σύμμαχοί» μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς, στὴν Ἑλλάδα!!!
(Κοντὰ στὸ ἕνα ἐκατομμύριο συνολικῶς οἱ Ἕλληνες νεκροί ἀπὸ τὴν Κατοχή, ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὶς μὴ ἐπερχόμενες γεννήσεις, λόγῳ πολλαπλῶν καταστροφῶν καὶ γενοκτονιῶν. Συνολικῶς, ἐπισήμως καταγεγραμμένοι, 800.000 νεκροί.)

Καί εἶναι μόνον αὐτά;
Ἀπὸ ἐδῶ οὐσιαστικῶς ξεκινᾶμε γιὰ νὰ διαπιστώσουμε πὼς ἡ παραποίησις τῶν γεγονότων εἶναι τόσο ἀκραῖα, ποὺ καταντᾶ …γελοιοποίησίς τους.
Κι ὅλα αὐτὰ συνέβησαν γιὰ τρεῖς λόγους:

  1. Γιὰ νὰ …αἰτιολογηθῇ καὶ νὰ κατοικηθῇ ἡ Παλαιστίνη, νὰ γενοκτονηθοῦν οἱ Παλαιστίνιοι, νὰ τοὺς ἁρπάξουν τὶς περιουσίες τους καὶ τὴν γῆ τους καὶ νὰ δημιουργηθῆ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος.
    (ἀλήθεια, πόσοι ἀπό τά …ἑκατομμύρια τῶν …ὄχι νεκρῶν, μετοίκησαν στό Ἰσραήλ ἔως τό 1948;;;)
  2. Γιὰ νὰ κρύβονται οἱ ἑβραῖοι πίσω ἀπὸ τὰ ὑποτιθέμενα παθήματά τους καὶ νὰ …δικαιολογοῦν τὰ ἐγκλήματά τους, κυρίως κατὰ ἀμάχων.
  3. Γιὰ νὰ ἀπομυζοῦν τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ καὶ κάθε λαό, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ἐλέγχουν, μέσα ἀπὸ τὶς ἐνοχές, τὴν δυσφήμισιν καὶ τὴν προπαγάνδα.

Πόσο ἀστεῖο φαντάζει ἀλήθεια τὸ νὰ μὴν γνωρίζουμε τοὺς ἀκριβεῖς ἀριθμοὺς τῶν πραγματικῶν θυμάτων, ὅταν ἐπίσης γνωρίζουμε πὼς οἱ Γερμανοί, ὑπέρμετρα σχολαστικοί, διατηροῦσαν καὶ διατηροῦν ἀρχεῖα γιὰ τὰ πάντα…
Ἀκόμη κι αὐτό, τὸ πασιφανές, παρακάμπτουμε, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐναντιωθοῦμε στὴν προπαγάνδα τῶν ἑβραίων ποὺ στὴν πραγματικότητα στρέφεται εἰς βάρος τῆς νοημοσύνηςμας καὶ εἰς βάρος μας καὶ εἰς βάρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Πόσα ὅμως εἶναι τά πραγματικά θύματα τελικῶς, αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος;
Καί πόσοι πέθαναν ἁπλῶς ἀπό τῦφο, λοιπές ἀσθένειες καί κακουχίες, ὡς αἰχμάλωτοι πολέμου κι ὄχι σάν θύματα ἐπιχειρήσεων ἐκκαθαρίσεως λαῶν καί γενοκτονιῶν;
Γιατί οὐδείς ἐκ τῶν συγχρόνων ἱστορικῶν τολμᾷ νά πῇ πώς τά περισσότερα θύματα τά σκότωσε ὁ …τῦφος;
Γιατί ὅλοι σκύβουν τό κεφάλι ὑπάκουα σέ ἀνυπόστατες προπαγάνδες;
Γιατί ὅταν κάποιος τολμᾷ νά ἀναφερθῇ στά ἀληθῆ αἴτια καί στούς ἀληθεῖς ἀριθμούς νεκρῶν καί στά πραγματικά θύματα ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀντισημίτης καί διώκεται ἤ ἐξολοθρεύεται;
Γιατί δέν μᾶς λέν πώς οἱ ἑβραῖοι κατεδόθησαν κυρίως ἀπό …ἐβραίους καί πώς τά μεγαλύτερα ἐγκλήματα ἐντός τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως τά διέπραξαν οἱ «Κάπο»;;

Διαβάζουμε, στὴν φερόμενον ὡς …«αὐθόρμητον αὐτοβιογραφία» τοῦ Ῥοῦντολφ Ἕς, σχετικὰ ἀποσπάσματα:

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!45ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!47ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!48ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!49

βικιπαιδεία

Μὰ κι ἀπὸ τὰ συμβάντα, ποὺ …δὲν μᾶς εἶπαν, πέριξ τῆς δίκης τῆς Νυρεμβέργης, μαθαίνουμε:

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!50

Εἶναι πράγματι συγκλονιστικὴ ἡ συνειδητοποίησις τοῦ ψεύδους, ἰδίως ἐὰν ἔχουμε, γιὰ ὅλην τὴν ἔως τώρα ζωή μας, ἀποδεχθεῖ ὡς ἀδιαπραγμάτευτη τὴν προπαγάνδα τῶν σιωνιστικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ …κράτους «μας», ποὺ μαζὺ μὲ τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας, μᾶς δηλητηριάζουν ὅλο τὸ σύστημα ἀντιλήψεώς μας.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!51ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!52

Εἶναι πολλὰ τὰ ἐρωτήματα, ἀλλὰ ἄς παραμείνουμε στοὺς …ἐπισήμους ἀριθμούς…;

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!58
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!58ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!59ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!70ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!71

Δὲν θὰ τολμοῦσα ὅμως νὰ χρησιμοποιήσω ὡς πηγή μου μόνον τὸν Πλεύρη (ποὺ τὰ ἔγραφε καὶ τὰ ἔλεγε ἐδῶ καὶ χρόνια) ἐὰν δὲν ἀναζητοῦσα καὶ μόνη μου κάποια ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, ὅπως τὸ παραπάνω, ποὺ ναὶ μὲν ἀφοροῦν μόνον στὸ Ἄουσβιτς, ἀλλὰ ΔΕΝ ἀφοροῦν μόνον σὲ ἑβραίους.
Ἄλλως τέ…
Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀπάτη εἶναι διάχυτα πλέον ΚΑΙ στὸ διαδίκτυον καὶ ὅποιος θέλῃ πράγματι μπορεῖ νὰ βρῇ τὶς ἀλήθειες.
Κι ἐὰν θέλῃ κάποιος νὰ σκέπτεται πράγματι ἐλεύθερα ὀφείλει νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ… Τοὺς …ἀριθμούς!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐνδιαφέρον ἔχουν, καὶ καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὶς ἀναζητήσετε στὸ διαδίκτυον, οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Φριζῆ. Δὲν ἀπαντᾶ φυσικὰ μὲ ἀριθμοὺς ἀλλὰ μὲ …νόμους φιμώσεως. Ναί, νόμους φιμώσεως!!! Αὐτῆς τῆς …δημοκρατίας τῆς φιμώσεως εἶναι ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος» παγκοσμίως!!!

[Ὅλες οἱ παραπάνω ἀπεικονίσεις, καθὼς καὶ οἱ ἐπόμενες, πλὴν τῶν ἀπ’ εὐθείας πηγῶν,  προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Κωνσταντίνου Πλεύρη: «Ἑβραιοι, ὅλη ἡ ἀλήθεια» καὶ τὸ κεφάλαιον «Ὁλοκαύτωμα» (σελίδες 1003-1244).]

Ἄς δοῦμε μερικὲς πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες γιὰ τὴν «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος», ποὺ βάσει ἐπισήμων καταγραφῶν ἔχει ἀποδόσει στὰ (πραγματικά) θύματά της μόλις τὸ …15% τῶν συνολικῶν ἀποζημιώσεων.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!72ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!73ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!74

Ισραηλινός κινηματογραφιστής διαλύει τον μύθο ότι οι ναζί έκαναν σαπούνια τους Εβραίους

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!75

Ένας Ισραηλινός κινηματογραφιστής που έχει ομολογήσει ότι έχει «εμμονή» με το Ολοκαύτωμα, «αποτελειώνει» οριστικά τον αστικό μύθο ότι οι Ναζί χρησιμοποιούσαν τα απομεινάρια από τα πτώματα των Εβραίων για να δημιουργήσουν σαπούνια.

“Soaps”, («Σαπούνια») λέγεται η νέα ταινία του σκηνοθέτη Εγιάλ Μπάλλας (Eyal Ballas), 43 ετών, ο οποίος διαπιστώνει ότι ο μύθος του σαπουνιού προέρχεται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν υπήρχε η φήμη ότι οι Γερμανοί μετέτρεπαν τα πτώματα σε σαπούνι. Κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι φρουροί SS παρενοχλούσαν τους κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, απειλώντας τους ότι θα τους σκοτώσουν και θα τους μετατρέψουν σε σαπούνι.

Η ιστορικός του Ολοκαυτώματος Deborah Lipstadt είπε στην ‘Jewish Week’ ότι «δεν υπάρχει καμμία απόδειξη ότι οι Ναζί έκαναν τους Εβραίους σαπούνι μαζικά … Υπήρξαν προσπάθειες, αλλά ποτέ δεν ήταν πρακτικό».
Ορισμένα γερμανικά σαπούνια είχαν αποτυπωμένη πάνω τους την επιγραφή “RIF”, (Reichsindustrie Fett, λίπος από την βιομηχανία του Ράιχ), η οποία κάποιοι είπαν ότι ήταν “RJF” και εννοούσε «Reichs Juden Fett», το οποίο μεταφράζεται σε «κρατικό εβραϊκό λίπος». Το μουσείο του Ολοκαυτώματος στο Bat Yam εμφανίζει μια μπάρα σαπουνιού με την επιγραφή ‘RIF’ που δόθηκε από έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος , αλλά η σημασία της επιγραφής δεν είναι προφανώς αυτό που νομίζουμε.

Αν και αυτή η φήμη έχει γενικά διαλυθεί από τους ιστορικούς, η ιστοσελίδα του Yad Vashem περιέχει τρεις φωτογραφίες τάφου σαπουνιών, με μια λεζάντα, «Σε αυτό τον τάφο είναι θαμμένο σαπούνι φτιαγμένο από καθαρό εβραϊκό λίπος … Μια σιωπηλή μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα και τη βαρβαρότητα των Γερμανών.»

Σύμφωνα με ένα άρθρο της Haaretz για την νέα ταινία, ένας εκπρόσωπος του Γιαντ Βασέμ λέει ότι αυτό είναι προφανώς ένας «τεχνικός και προσωρινός τρόπος» (“technical and temporary manner”). Προφανώς τα σχόλια ήταν μια ανακρίβεια και το Γιαντ Βασέμ άλλαξε τις λεζάντες των εικόνων στην έκθεση του μουσείου. Προς το παρόν εργάζονται για να κάνουν τις ίδιες αλλαγές και στην ιστοσελίδα.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!77

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Ὅλα ἐμπορεύσιμα. Ἀκόμη κι ὁ θάνατος.
Κι ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ θάνατος τὸν …ἐφευρίσκουν!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!78ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!79ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!80ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!81

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!82

Κι ἐννοεῖται πὼς ὅποιοι τολμήσουν νὰ ἀμφισβητήσουν τὶς προπαγάνδες τους στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων χλευάζονται, στὴν χειροτέρα ἐξολοθρεύονται!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!89ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!90

Διότι…
…εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά, ποὺ οἱ λαοὶ καταθέτουν στὰ ταμεῖα τοῦ παγκοσμίου σιωνισμοῦ!!!
Ἄλλως τέ…
Ἡ θέσις, ἀκόμη καὶ τῶν …διορισμένων στρατοδικῶν, στὴν δίκη τῆς Νυρεμβέργης, ἦταν κάπως …προδιαγεγραμμένη!!!

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ - ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ…ΣΩΣΤΑ!!!95Γιὰ νὰ μπορῇ νὰ διασφαλίσῃ, νομοτύπως, τὴν συνέχεια τοῦ ἐγκλήματος.
Διότι τὸ πραγματικὸ ἔγκλημα, πέραν τοῦ ἐγκλήματος τῆς χειραγωγήσεως καὶ τῆς λεηλασίας, εἶναι τὸ ἔγκλημα μνήμης.
Τῆς μνήμης ἐκείνης ποὺ οὐδέποτε ἀφιέρωσε λίγες στιγμές της στὰ πραγματικὰ θύματα.

Καταλήγοντας.
Τὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, ποὺ συνέβη, ἐφ΄ ὅσον εἴχαμε ἕναν πολὺ μεγάλο Πόλεμο, εἶναι γεγονός.
Στὸν πόλεμο αὐτὸν τὰ θύματα ὑπολογίζονται στὰ 80 ἐκατομμύρια, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων πηγῶν.
Οὔτε ἕνα θῦμα ἔλαβε ἀποζημιώσεις, πλὴν τῶν ἑβραίων.
Ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος» πωλεῖ καὶ ξεπωλεῖ τὰ πάντα, πωλεῖ καλῶς καὶ ἀφήνει πίσω της τεράστια κέρδη γιὰ τὸν …«περιούσιο» λαό.
Οἱ λαοὶ ἐπανῆλθαν στὰ πρότερα καθεστῶτα δουλικότητος, μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶν ἰδίων δυναστῶν.
Τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως ἐξηκολούθησαν νὰ παραμένουν στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ προπαγάνδισαν ὅλες τὶς ἐκδοχὲς πρὸ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ τελευταίου πολέμου..