“Τύραννος” ο Πούτιν για τον δολοφόνο McCain …Συμφωνεί και το Capital-CIA


“Τύραννος” ο Πούτιν για τον δολοφόνο McCain …Συμφωνεί και το Capital-CIA

“Τύραννος” ο Πούτιν για τον δολοφόνο McCain …Συμφωνεί και το Capital-CIA . Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην δουλεύει για την Αυτοκρατορία. Ούτε ένας.

Όλοι στη γραμμή που έδωσαν οι Rothschild από το Economist.

"Τύραννος" ο Πούτιν για τον δολοφόνο McCain ...Συμφωνεί και το Capital-CIA2"Τύραννος" ο Πούτιν για τον δολοφόνο McCain ...Συμφωνεί και το Capital-CIA4"Τύραννος" ο Πούτιν για τον δολοφόνο McCain ...Συμφωνεί και το Capital-CIA7