ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ!


ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ!ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ!
ΠΗΓΗ

«Για να δικαιολογούν τις πράξεις τους άλλαζαν ακόμα και την σημασία των λέξεων» (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Γ,82,4).
Όμως ένας εκ των πλέον αρμοδίων επί του θέματος, ο επιφανής καθηγητής Πανεπιστημίου Δημήτριος Βεζανής προσδιόρισε στην «Γενική Πολιτειολογία» του την έννοια του εθνικισμού .

Ο εθνικισμός λοιπόν, γράφει ο εξαίρετος πολιτειολόγος, αποτελεί την «ενεργητική κατάφαση της ιδέας του ‘Έθνους». Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι όταν είσαι εθνικιστής πιστεύεις στα ιδεώδη του Έθνους σου και ενεργείς, αγωνίζεσαι δηλαδή γι’ αυτά τα ιδανικά. Ο εθνικιστής δηλαδή είναι ένας δρων αγωνιστής υπέρ του Έθνους. Η ανωτέρω διάκριση ήταν απολύτως απαραίτητο να αναφερθεί, διότι τελευταία οι εχθροί του έθνους, ακολουθώντας την αποκάλυψη του Θουκυδίδη,
μέσω των οργάνων τους προκαλούν μία σκόπιμη σύγχυση στην έννοια του εθνικιστή.

Και κατά τον Πατέρα της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Παπαναστασίου τ. Πρωθυπουργού:
«Ημπορούμεν να ορίσωμεν τον Εθνικισμόν ως την προσπάθειαν ενός έθνους προς επιβολήν του εντός των ορίων του δι’ αποκρούσεως αλλοεθνούς επιβολής η δια συγχωνεύσεως
εις εν όλον των χωρισμένων μερών του αυτού Έθνους. Εις την πρώτην περίπτωσιν η εθνικιστική ιδέα εκδηλώνεται εις την καταπολέμησιν της ξενικής επιδράσεως,
εις δε την δευτέραν εις την κατάπνιξιν των τοπικιστικών τμημάτων του αυτού Έθνους.

Και εις τας δύο περιπτώσεις το ουσιώδες είναι η προσπάθεια προς κυριαρχίαν της υποστάσεως ολοκλήρου του Έθνους».

Η αγάπη, προς την Πατρίδα και ο αγώνας υπέρ αυτής ονομάζεται Πατριωτισμός.

Ο Εθνικισμός βασίζεται στο Έθνος ο δε πατριωτισμός στην Πατρίδα, Κατά συνέπεια Εθνικισμός και ο Πατριωτισμός είναι δύο αλληλένδετες έννοιες.

Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι ο καλός εθνικιστής είναι και καλός πατριώτης και αντιστρόφως.

Η θολοκουλτούρα βεβαίως έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα διαστρεβλώσεως και αλλαγής της σημασίας των λέξεων «εθνικισμός» και «πατριωτισμός».

Και για την μεν πρώτη έχει δώσει την διαστρεβλωμένη ερμηνεία ότι «Εθνικισμός είναι η σε μεγάλο βαθμό προσήλωση στο έθνος και στα εθνικά ιδανικά που συνοδεύεται,
μερικές φορές, από ξενοφοβία και επιθυμία απομόνωσης…»

Το πολιτικό λοιπόν σύνθημα, που ανταποκρίνεται στην ανάγκην της εποχής είναι «ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΟ»!

Προλογική ἐργασία τοῦ Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου

Βιβλίο: Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ, Κοινωνιολογική Μελέτη – Αλέξανδρου Παπαναστασίου (Πρωθυπουργού)
Σελίδα: 27
Εκδόσεις: Πελασγός