ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ (ΒΙΝΤΕΟ)


ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ

ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ

ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ

Δείτε τα βίντεο

Jews Against Zionism
http://www.jewsnotzionists.org
It is our hope that the information presented on this site will be of benefit to all and that we soon merit the peaceful dismantlement of the so-called “State of Israel” and that Jewish-Muslim brotherhood be restored as prior to the arrival of the Zionist scheme on the global scene.

Είναι ελπίδα μας ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site θα είναιπρος όφελος όλων και σύντομα αξίζουν την Abebooks web ειρηνική διάλυση τουλεγόμενου «κράτους του Ισραήλ» και η Εβραιο-Μουσουλμανική αδελφότηταπου πρέπει να αποκατασταθεί, όπως πριν από την άφιξη του σιωνιστικούκαθεστώτος στην παγκόσμια σκηνή.

Πηγήhttp://attikanea.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6029.html