Πράκτορες μας επιβάλλουν «μειονότητες», «επαναστάσεις» και …ιστορία!!!


Πράκτορες μας επιβάλλουν «μειονότητες», «επαναστάσεις» και …ιστορία!!!Πράκτορες μας επιβάλλουν «μειονότητες», «επαναστάσεις» και …ιστορία!!!

Πράκτορες μας επιβάλλουν «μειονότητες», «επαναστάσεις» και …ιστορία!!!

Για το πόσο «Τουρκική» ήταν η «Επανάσταση των Νεοτούρκων» προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία. Αυτή την φορά από Τουρκικό Βιβλίο.
Πράκτορες μᾶς ἐπιβάλλουν «μειονότητες», «ἐπαναστάσεις» καὶ …ἱστορία!!!

Πράκτορες μᾶς ἐπιβάλλουν «μειονότητες», «ἐπαναστάσεις» καὶ …ἱστορία!!!
Πράκτορες μᾶς ἐπιβάλλουν «μειονότητες», «ἐπαναστάσεις» καὶ …ἱστορία!!!

ΠΗΓΗ

Σε πρόσφατη εκδήλωση 5 πρακτόρων, που συζήτησαν για την «καταπίεση» της «Τουρκικής» και «Μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα, η οποία διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, ήταν παρόντες και πράκτορες του Soros.

Πράκτορες μᾶς ἐπιβάλλουν «μειονότητες», «ἐπαναστάσεις» καὶ …ἱστορία!!!Πράκτορες μᾶς ἐπιβάλλουν «μειονότητες», «ἐπαναστάσεις» καὶ …ἱστορία!!!
Το γνωστό pressing με στημένες εκδηλώσεις, όπου συμμετέχουν μόνο συγκεκριμένοι πράκτορες, ώστε να βγουν συγκεκριμένα γελοία συμπεράσματα.

Τα προβλήματα και οι εστίες φωτιάς εντός της Ελλάδας συντηρούνται σκόπιμα από τους πράκτορες του σιωνισμού και των τοκογλύφων που κινούν τα νήματα σε κάθε …«αυθόρμητη» επανάσταση, όπως ήταν κι αυτή των Νεοτούρκων.

Πράκτορες που πληρώνονται από τους τοκογλύφους για να παριστάνουν τους αυτόκλητους εκπροσώπους και προστάτες των μειονοτήτων και που βγάζουν λόγους σε στημένα πάνελ, που θα έχουν μετά την κατάλληλη διεθνή προβολή.
Ο έλεγχος των ΜΜΕ από τους σιωνιστές δίνει την δυνατότητα να αποκτήσει υπόσταση το ανύπαρκτο και να θαφτεί η πραγματικότητα, όταν αυτή δεν εξυπηρετεί τους επικυριάρχους.

Σίγμα