Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;


Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;

Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;

Δέν ὁλοκαυτώθηκαν οἱ Ἀρμένιοι;
Δέν ἔχουμε ἀρκετούς Ἀρμενίους ἐντός τῆς κοινωνίας μας; Δέν πλήρωσαν, μέ περισσοτέρους ἀπό ἕνα ἐκατομμύριο νεκρούς, τίς ἀκόρεστες ὀρέξεις τῶν Rothschild γιά πετρέλαιο, ἐξουσία, χρῆμα καί δύναμιν; Ἔ;
Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τήν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;
Τεχνητὲς συγκρούσεις γιὰ νὰ ἀποκρυβοῦν πραγματικοὶ ἐγκληματίες!!!
Γιατί μᾶς ἀπέκρυψαν τήν ἑβραϊκή καταγωγή τῶν νεοτούρκων;
Ποῦ κατέληξε ὀ ἀρμενικός χρυσός;

Διότι κι αὐτοὶ δὲν εἶναι Ἕλληνες.
Καὶ γνωρίζουμε πολὺ καλὰ πὼς ὅπου Ἕλλην ἤ ἑλληνικὴ ἱστορία ἤ ἑλληνικὰ ὁλοκαυτώματα καὶ γενοκτονίες δημιουργοῦν συνθῆκες ἀναφυλαξίας στοὺς κρατοῦντες. Μὴν πάθουν καὶ κάτι σοβαρό…
Καί πῶς θά ζήσουμε δίχως πράκτορες καί προδότες καί ἐξαγορασμένους;

Ἄς τιμήσουν λοιπὸν ΚΑΙ τοὺς Ἀρμενίους νεκρούς. Γιατί μόνον τούς ἐβραίους;
Ἄς τιμήσουν τοὺς Ἀσσυρίους… Τοὺς Πέρσες… Ἤ μήπως κι αὐτοί δέν ὑπάρχουν στίς λίστες τους ὡς θύματα;
Διότι εἴπαμε… Τοὺς νεκρούς μας, τοὺς Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἰδιαίτερα τοὺς Ποντίους, οὔτε νὰ τοὺς ξέρουν θέλουν, οὔτε νὰ τοὺς ἀκοῦν καὶ οὔτε κἂν νὰ ὑπονοεῖται ἀπὸ κάπου ἡ ὕπαρξίς τους, ἐφ΄ ὅσον μὲ αὐτὴν καὶ μόνον τὴν ὕπαρξίν τους, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἀποδεικνύουν πὼς Ναί, ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν, παρὰ τὸ μένος καὶ τὶς γενοκτονίες ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ καὶ ἀκόμη ὑπομένουν.
Κι ἂς ὑποκλέπτουν τὰ σημερινὰ κουδουνισμένα, μὲ κάθε εὐκαιρία τὴν ψῆφο τῶν ἀπογόνων τους, μὲ παραμυθολογίες, ψεύδη καὶ ὑποσχέσεις. Ἄλλο ἡ ψῆφος καὶ ἄλλο ἡ μνήμη.

Μὲ τὴν ψῆφο διασφαλίζουν τὴν ἐξακολούθησιν τῆς δουλοποιήσεως τῶν ἀπογόνων, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἀποσύνδεσιν τῆς τότε ἀπὸ τὴν τώρα γενοκτονία.
Διασφαλίζουν πὼς ἡ γενοκτονία τῶν ἡμερῶν μας, ποὺ ἀποτελεῖ ἐπανάληψιν τῆς τότε γενοκτονίας, δὲν θὰ συνδεθῇ λογικὰ στὰ μυαλὰ τῶν ὑπηκόων-θυμάτων τους.
Μὲ τὴν μνήμη διακινδυνεύουν νὰ ξυπνήσουν κάποιοι καὶ νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς ἡ γενοκτονία ἐπαναλαμβάνεται.
Μὲ τὴν λήθη, ποὺ ἐπιβάλλουν, ἐξασφαλίζουν κάποιες πιστώσεις χρόνου γιὰ νὰ κινηθοῦν ἐλεύθερα καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ νέο ἔγκλημα.

Εἶναι ἐπικίνδυνο τὸ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ ἴδιοι γενίτσαροι, ἀπόγονοι τῶν τότε γενιτσάρων, μὲ τὶς αὐτὲς τακτικές, ἀπολαμβάνουν ἐκ νέου τὴν φυλάκισιν, θανάτωσιν καὶ τελικῶς γενοκτονία μας, μὲ φρικτοὺς τρόπους, γιὰ νὰ καταλήξουν νὰ αὐτοαθῳωθοῦν πάλι, παραποιώντας, ὅπως πάντα τὰ ἱστορικὰ γεγονότα καὶ ἀποκρύπτοντας ἀπὸ τὰ θύματα τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τῶν ἐγκλημάτων.
Πρὸς τοῦτο καὶ οὐδέποτε στὴν βο(υ)λή τους μέσα ἀκούγεται ἡ λέξις Rothscild καὶ Σία.
Πρὸς τοῦτο καὶ δὲν ἀκούγεται ποτὲ τὸ ἐὰν ἀληθῶς, τὰ πραγματικὰ θύματα τοῦ φερομένου ὁλοκαυτώματος, ἀποζημιώθησαν ἤ ἐὰν τὰ χρήματα τῶν ἀποζημιώσεων κατέληξαν στὶς τσέπες …πονηρῶν διαχειριστῶν τῆς βιομηχανίας τοῦ ὁλοκαυτώματος.
Οὔτε μᾶς μίλησαν γιὰ τὴν «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος» ποὺ κατέληξε νὰ πολλαπλασιάσῃ (μὲ ἄγνωσον πολλαπλασιαστή) τὸν ἀριθμὸ τῶν ἑβραίων θυμάτων, ἀγνοώντας ἀφ΄ ἑνὸς τὸν φόρο αἵματος ὅλων τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ ταὐτοχρόνως, τὸν κατὰ ἄγνωστον τρόπο, πολλαπλασιασμὸ τῶν ἐν Εὐρώπῃ διαβιούντων ἑβραίων.

Μετρώντας …σωστά!!! (α)

«Ἐν τούτοις ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ ἰδίου τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων ἑβραίων εἶναι πολὺ μικρότερος καὶ σαφῶς ΔΕΝ ἀφορᾶ σὲ νεκροὺς ἀπὸ …θαλάμους ἀερίων ἤ φούρνους.
Στὴν πραγματικότητα, βάσει πάντα τῶν καταγραφῶν τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ», συνολικῶς τὰ θύματα ἦσαν 66.206 καὶ ἐξ αὐτῶν οἱ ἑβραῖοι …30.065!!!»Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;

Μετρώντας …σωστά!!! (β)
Μετρώντας …σωστά!!! (γ)
Μετρώντας …σωστά!!! (δ)

Κι ὅλα αὐτά, ἐὰν τὰ ἐξετάσουμε λογικά, θὰ συνειδητοποιήσουμε ἁπλῶς πὼς στὴν ἐποχή μας διαπράττεται ἕνα ἀπὸ τὰ μέγιστα ἐγκλήματα μνήμης. Καὶ τὰ ἐγκλήματα μνήμης στὴν πραγματικότητα εἶναι τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἐφ΄ ὅσον λαοὶ ποὺ λησμονοῦν τὴν ἱστορία τους εἶναι καταδικασμένοι νὰ τὴν ξαναζήσουν.
Ὁ Νόρμαν Φίνκελσταϊν καὶ ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος»!
Πολύ ἐπικερδής ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος»;
Θά τολμοῦσαν νά ἀναθεωρήσουν τό …ὁλοκαύτωμα;
Φόρος τιμῆς στά θύματα τοῦ ὁλοκαυτώματος;
Τὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Ἀρμενίων
Ποινικοποιήθηκε ΚΑΙ στὴν Ἰταλία ἡ ἄρνησις τοῦ Ὁλοκαυτώματος!

Τὸ δὲ κουδουνισμένο, ποὺ μᾶς τὸ παίζει καὶ ὑπουργός, (ὁ πρῶτος, ἐπισήμως, ὑπουργὸς ἀφελληνισμοῦ τῆς ὁποίας παιδείας μᾶς ἀπέμεινε – ἄν καὶ δὲν εἴχαμε στὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας μας ὑπουργὸ προασπίσεως τῆς ἑλληνικῆς παιδείας) ἔσπευσε ἐχθὲς νὰ προσκυνήσῃ, μὲ δόξα καὶ τιμή, ὅλα αὐτὰ ποὺ τόσα χρόνια ὑπεστήριζε ὡς δημοσιοκάφρος τῆς soro-«αὐγῆς», ἀλλὰ κυρίως νὰ μᾶς ὑποχρεώσῃ κι ἐμᾶς νὰ προσκυνήσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ προσφέρῃ μὲ χαρὰ στὰ παιδιά μας, μία ἀκόμη λοβοτομή!!!
Ἐντολή του νὰ διαβασθῇ σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τὸ μήνυμα «τιμῆς καὶ μνήμης τοῦ ὁλοκαυτώματος».
Μούγκα οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητές. Ποιός θά τολμοῦσε ἄρα γέ νά διακινδυνεύσῃ τήν θέσιν του, ἐν μέσῳ τῆς καταῤῥεύσεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν καί μέ ἐβραιοπροσκυνημένους (δοτούς) ἡγετίσκους-πράκτορες-ἐπιτηρητές στά ἡνία τῆς ἐξουσίας;

Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;

Διότι ὅποιος τὴν σήμερον ἀρνεῖται τὴν προπαγάνδα τῆς βιομηχανίας τοῦ ὁλοκαυτώματος εἶναι τοὐλάχιστον ῥατσιστής, φασίστας, ὑπάνθρωπος, ἐχθρὸς τῆς κοινωνίας, ἐχθρὸς τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τους.
Διότι ποινικοποιήθηκε, ὡς ἔγκλημα, ἡ ἄρνησις τοῦ (φερομένου ὡς) ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος, ἐφ΄ ὅσον τὰ στοιχεῖα, πού, ἀκόμη ὑπάρχουν καὶ δὲν πρόλαβαν νὰ ἐξαφανίσουν, δὲν τὸ …ἀποδεικνύουν. Συνεπῶς εἶναι καλλίτερα, ἐν τελῶς φασιστικά, νὰ ἀκυρώνουν τὸν κάθε λογικὸ ἀντίλογο, παρὰ νὰ ἀναγκάζονται νὰ δικαιολογοῦν τὰ …ἀδικαιολόγητα!!!Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;

Διότι τσακίστηκαν νὰ ἀνακόψουν τὴν ποινικοποίησιν τῆς μὴ ἀποδοχῆς τῆς γενοκτονίας τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ πράγματι ὑφίστατο καὶ ἀποδεικνύεται…
Διότι τὸ πρόβλημά τους δὲν εἶναι ἡ ἀνάδειξις τῆς ἱστορίας καὶ ἡ δικαίωσις τῶν θυμάτων, ἀλλὰ ἡ φίμωσις ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ κι ἄλλων λαῶν, εἶναι διαρκής, κατ’ ἐξακολούθησιν καὶ ἀκόμη διενεργεῖται, πάντα ἀπὸ τοὺς ἰδίους ἐγκεφάλους καὶ τοὺς ἀπογόνους τους.
Διότι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ γενοκτονήσουν ΚΑΙ τοὺς Παλαιστινίους, δίχως τὶς πλάτες τοῦ Ο.Η.Ε., τῶν Η.Π.Α., τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» τους καὶ χρειάζονταν συνεργοὺς στὰ ἐγκλήματά τους.
Διότι τὰ χωραφάκια τῆς Μεσογείου πάντα ἦσαν ἀποδοτικὰ καὶ πάντα τὰ ὀρέγοντο κάτι γνωστὰ καὶ μὴ ἐξαιρετέα ἁρπακτικά.
Διότι τί εἶναι μία ἀκόμη γενοκτονία ἐάν πρόκειται νά ἐπικρατήσουν οἱ ἤδη κρατοῦντες, γιά μερικές ἀκόμη χιλιετίες;
Διότι τελικῶς προσκυνώντας τὸ ψέμμα καὶ τὴν πουστιὰ μόνον ἐπικρατοῦν, ἀκόμη, οἱ φελλοί, τὰ σκουπίδια καὶ οἱ κουράδες.

Δὲν θὰ τιμήσουν λοιπὸν ποτὲ τὰ θύματα τῶν Ἑλλήνων.
Δὲν θὰ θυμηθοῦν νὰ ἐκφράσουν μίαν λέξις συμπονίας ἤ θλίψεως ἤ παρηγορίας γιὰ τοὺς Ποντίους.
Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρουν τὰ θύματα τῶν «γκοΐμ», κατὰ τοὺς ἑβραίους, ἐφ΄ ὅσον μόνον οἱ ἑβραῖοι εἶναι ἄνθρωποι καὶ τὰ «γκοΐμ» κτήνη πρὸς ἐξόντωσιν.
(Κι ἐμεῖς στὰ «γκοΐμ» συμπεριλαμβανόμεθα!!!)

Ἄς μὴν τιμήσουν λοιπὸν τοὺς Ἕλληνες, ἐφ΄ ὅσον τὰ ἀφεντικά τους τὸ ἀπογορεύουν.
Ἄς τιμήσουν ὅμως καὶ τοὺς Ἀρμενίους. Ἄς καθιερώσουν ἡμέρα τιμῆς καὶ μνήμης τῶν Περσῶν, τῶν Ἀσσυρίων ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν θυμάτων τῶν ντονμέδων – ἑβραίων – νεοτούρκων εἰδώλων τους.
Ἄς τιμήσουν τοὺς Παλαιστινίους, ποὺ καθημερινῶς ἀφανίζονται… Ὄχι ἐμᾶς. Τὰ θύματα τῶν ἐργοδοτῶν τους νὰ τιμήσουν.
Ὄχι ἐμᾶς…
Δὲν τιμοῦν ἐμᾶς καὶ δὲν πρόκειται νὰ τιμήσουν τὶς μνῆμες μας. Στὴν πραγματικότητα δὲν τιμοῦν αὐτοὺς ποὺ τοὺς συντηροῦν καὶ δὲν τοὺς ἔχουν, ἀκόμη, ἀπὸ εὐγένεια, στείλει στὰ ἀζήτητα.
Ἄς τιμήσουν ὅμως τοὺς ἄλλους. Θύματα, πραγματικά, εἶναι κι αὐτοί.

Ἤ μήπως δέν ἀφήνουν τά ἀφεντικά τους μία τέτοιαν ἐνέργεια; Ἔ;

Φιλονόη

Σημείωσις

Καὶ μαζὺ μὲ τὸν soroπληγμένο ὑπουργὸ ἀπαιδείας, ἔσπευσε καὶ τὸ ἀδωναΐ νὰ προσκυνήσῃ καταλλήλως. Νὰ μὴν χάσῃ τὴν σειρὰ προτεραιότητος τοῦ προσκυνήματος.

Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;

Ναί, ναί, αὐτὸς ποὺ ἐξηφάνησε ἀπὸ τὸ ἔντυπό του τὴν ἀναφορὰ στὴν δράσιν τῶν ἑβραίων, κατὰ τοῦ σκηνώματος τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄.

Γιατί ως κράτος τιμούμε μόνον τους νεκρούς Εβραίους;
Ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς …ἐβραίους!!!

Τελικῶς ἕνα μόνον συνειδητοποιῶ.
Ἡ ἀνακοπὴ τῆς γενοκτονίας τῶν λαῶν θὰ συμβῇ μόνον μὲ αἷμα, πολὺ αἷμα.
Καὶ πλησιάζει…

Υ.Γ. Δάσκαλος μὲ πλησίασε καὶ μὲ ἐνημέρωσε γιὰ τὸ χθεσινὸ αἶσχος. Ὁ ἴδιος, κατὰ δικήν του ὁμολογία, ἰσχυρίσθηκε πὼς ἐνημέρωσε τὰ παιδιὰ τῆς τάξεώς του ΚΑΙ γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν λοιπῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Σταγόνα στὸν ὠκεανό, θὰ μοῦ πεῖτε. Ἐγὼ πάλι λέω πὼς εὐτυχῶς ἔχουμε ἀκόμη δασκάλους.

ἀπεικόνισις
http://filonoi.gr/2016/01/28/giati-os-kratos-timoyme-monon-toys-nekroys-ebraioys/