Αποστολή εξετελέσθη κύριε Rothschild!!!


Αποστολή εξετελέσθη κύριε Rothschild!!!

Αποστολή εξετελέσθη κύριε Rothschild!!! Αποστολή εξετελέσθη κύριε Rothschild!!! Κεφάλαια καὶ ξένα τρὰστ (ἐβραϊκά) ἀπεφάσισαν νὰ ἀγοράσουν (αὐτὸν τὸν μῆνα) τὸ ὑπόλοιπο (μετοχικὸ κεφάλαιο) τῶν ἰταλικῶν τραπεζῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑποθηκευμένα ἀκίνητα, στὸ ἕνα τέταρτο τῆς τιμῆς τους.

Μετὰ τὶς πρόσφατες χρηματιστηριακὲς συγκρούσεις, τὰ χαλάσματα τοῦ ἰταλικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καπνίζουν ἀκόμη. Γεμάτα ἀπὸ βάσανα τώρα πιά, ξεπουλήθηκαν στὰ μεγάλα χρηματιστηριακὰ κεφάλια, σὲ ἕνα ποσοστὸ περίπου 95%, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἰταλικὴ τράπεζα. Τώρα πιὰ ὁ Ἰταλὸς πρωθυπουργὸς μπορεῖ νὰ συλλέξῃ τὸν καρπὸ τῶν φιλοτραπεζικῶν προκατόχων του καὶ νὰ ἀνακοινώσῃ τοὺς Ἑβραιοαμερικανοὺς σὰν προστάτες καὶ ἀφεντικά. «Ἀποστολὴ ἐξετελέσθη».

Αποστολή εξετελέσθη κύριε Rothschild!!!

Στὸν δυνατὸ ἀπόηχο τῆς ἀριστερᾶς ψευτοδιανοήσεως (ποὺ ἔχει μετατραπεῖ ἀπὸ ἀριστερὰ σὲ φιλελεύθερο καθεστὼς φιλοαμερικανικό) στὰ μέσα ἐνημερώσεως, στὰ σχολεῖα, στὴν δικαιοσύνη καὶ ἐπὶ πλέον στὴν ἐξαπάτηση τῆς ἐκλογικῆς βάσεως, πού, χωρὶς τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ ἔδειξε στὴν ἀριστερά, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν τὸ ξεπούλημα τῆς χώρας σὲ ξένα κεφάλαια.
Οὔτε ἡ ὁμογενοποίησις τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν ἀξιῶν, σχεδιασμένες ὥστὲ νὰ διαλύσουν τὴν ἱστορικὴ ταὐτότητα τῆς χώρας.

Ὁ Ῥένζι σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο στηρίζει τὴν ἐκτέλεση ἑνὸς μακροπροθέσμου μεταῤῥυθμιστικοῦ τραπεζικοῦ καὶ χρηματοοικονομικοῦ χάρτη, ἐντεταλμένου ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ ἀριστερὰ καὶ συγκεκριμένα τοῦ Beniamino Andreatta, ποὺ ξεκίνησε τὸ 1981, καθιστώντας τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἰταλίας ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ Ἰταλικὸ Κοινοβούλιο, παράλληλα μὲ τὴν ἰδιωτικοποίηση τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ δημοσίου χρέους, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸν διπλασιασμό του, σὲ πολὺ γρήγορα χρονικὰ διαστήματα.
Στὴν συνέχεια ἔχουμε τὴν ἔγκριση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος, γιὰ τὰ τραπεζικὰ δάνεια, ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἐξαπάτηση μέσῳ χρηματοοικονομικῶν παραγώγων.

Ἡ εἴσοδος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συστήματος, στὴν ἀναβάθμιση τοῦ ἰταλικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος τὸ 2006, ἔφεραν τὴν ἰδιωτικοποίησή του τὸ 2014.
Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἰδιωτικῶν συμφωνιῶν τῆς Βασιλείας 1, 2, 3 εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἀφήσουν χωρὶς ῥευστὸ τὶς ἰταλικὲς ἐπιχειρήσεις, γιὰ χάριν τῶν πολυεθνικῶν, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ fiscal copmact (δημοσιονομικὸ σύμφωνο) καὶ τοῦ bail in (κούρεμα καταθέσεων), σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη καὶ χωρὶς ἐπίβλεψη χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν (ποὺ ξεπέρασε τὰ 300 δισεκατομμύρια), μαζὺ μὲ τὶς μίζες (χωρὶς νὰ πληρώσῃ κάποιος) κατεστράφη καὶ ἡ ἰταλικὴ οἰκονομία.

Ἦσαν ὅλα προδιαγεγραμμένα, μὲ βάση δύο στόχους:
ἀπὸ ἐσωτερικῆς πλευρᾶς ἡ παράδοισις τοῦ ἰταλικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἡ ὑπακοὴ τῆς οἰκονομοπολιτικῆς ἐξουσίας τῆς χώρας, σὲ ξένους χρηματιστές.
Ὅλα αὐτὰ μετατρέπουν τὴν χώρα σὲ μία μαριονέτα στὰ χέρια τῶν τραπεζιτῶν, χωρὶς κάποιαν πολιτικὴ βούληση. Καί,
ἀπὸ ἐσωτερικῆς πλευρᾶς, νὰ ἐπιτραπῇ στοὺς ἐγχωρίους χρηματιστὲς νὰ ληστεύσουν, μαζὺ μὲ τοὺς πολιτικούς, τὶς ἀποταμιεύσεις τοῦ Ἰταλικοῦ Λαοῦ, μαζὺ μὲ τὰ ἀκίνητα καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, δίχως ἀκόμη νὰ πληρώσῃ κάποιος.

Μετάφρασις Πανορμίτης Σπανός

πηγή:
“MISSION ACCOMPLISHED, LORD ROTHSCHILD!”

http://filonoi.gr/2016/01/27/apostolh-eksetelesthh-kyrie-rothschild/